Dziekoński podkreślił, że projektowane zmiany w prawie mają "ułatwić funkcjonowanie tego, co nazywa się innowacyjną przedsiębiorczością".

Przygotowywane są projekty zmian m.in. w ustawie o szkolnictwie wyższym i w zasadach rozliczeń podatkowych na prace badawczo-rozwojowe. "Potencjalne rozwiązania były przedstawiane środowisku naukowemu i gospodarczemu" - zaznaczył prezydencki minister. Jak dodał, stan prac nad zmianami jest dość zaawansowany.

Projektowane rozwiązania mają m.in. ułatwić finansowanie badań naukowych i zatrudnianie wykwalifikowanego personelu.

W ostatni piątek w wystąpieniu na posiedzeniu Rady Krajowej PO - podczas którego Platforma poparła jego kandydaturę w wyborach prezydenckich - prezydent Bronisław Komorowski mówił m.in., że dla wsparcia polskiej przedsiębiorczości i innowacyjności konieczne będą dalsze zmiany w prawie w zakresie funkcjonowania wyższych uczelni oraz ich współpracy z przemysłem.

ID produktu: 40431174 Rok wydania: 2014
Tytuł: Nowelizacja prawa o szkolnictwie wyższym - ocena zmian na gruncie prawa autorskiego - KONFERENCJA>>>

W październiku ub.r. na kongresie Pracodawców RP podkreślał z kolei, że państwo powinno zapewniać odpowiednie otoczenie instytucjonalne i prawne dla współpracy nauki i biznesu.

Jak wówczas przekonywał, zbyt często oddzielnie mówi się o gospodarce i o nauce. Już wtedy zapowiedział, że zgłosi rekomendacje, które będą służyć wzmocnieniu współpracy biznesu i nauki. Zapowiadał, że będą to rozwiązania, które mają ułatwić m.in. zatrudnianie przez polskie uczelnie wyższe obcokrajowców.

Prezydent ocenił wówczas, że "jednym ze źródeł słabości polskiej nauki jest hermetyczność". Podkreślał, że konkurencja to nie tylko ryzyko, ale i szansa. Mówił też, że trzeba będzie otwierać polskie uczelnie na wybitnych obcokrajowców i młodych naukowców, a także przedstawicieli świata biznesu. (PAP)