W ramach projektu „Politechnika Świętokrzyska nowoczesną uczelnią w europejskiej przestrzeni gospodarczej” PŚ utworzy cztery nowe specjalności: modelowanie informacji na budynku, inżynieria proekologiczna, teleinformatyka oraz komputerowe systemy sterowania i pomiarów.

„Uruchomienie tej ostatniej specjalności związanie jest z planowanym powstaniem w Kielcach kampusu laboratoryjnego Głównego Urzędu Miar. Jeśli to dojdzie do skutku, będziemy gotowi dostarczyć kadry do tego laboratorium” – powiedział na piątkowej konferencji prasowej rektor Politechniki Świętokrzyskiej prof. Wiesław Trąmpczyński. „Głównym celem projektu jest podwyższenie jakości kształcenia oferowanego przez uczelnię. Dążymy do tego, aby nasi studenci zdobywali jak największą wiedzę, ale dostosowaną do rynku pracy. Chcemy temu rynkowi zapewnić jak najlepszych specjalistów” – dodał rektor.

W ramach projektu studenci kieleckiej uczelni korzystać będą z dodatkowych szkoleń i warsztatów, które mają pomóc im w tworzeniu i prowadzeniu własnej firmy. „Charakter tych staży będzie o wiele szerszy niż do tej pory. Będą się one odbywały u wiodących producentów nie tylko z regionu świętokrzyskiego, ale z całej Polski. Sposób organizacji tych staży zakłada większe zaangażowanie pracodawców, którzy będą mieli wpływ na proces nauczania naszych studentów” – podkreślił koordynator projektu dr Grzegorz Słoń z Politechniki Świętokrzyskiej.

Na dodatkowe szkolenia będzie mogła też liczyć kadra dydaktyczna uczelni. Politechnika Świętokrzyska planuje cykl kursów z zakresu podnoszenia efektywności pracy, systemów motywacyjnych oraz zarządzania projektami. „Jeśli chodzi o nauczycieli będą to staże o charakterze wizyt studyjnych, m.in. w jednostkach naukowych uniwersytetów, które mają pokrewną działalność i stosują nowoczesne metody nauczania. Kadra dydaktyczna naszej uczelni będzie się mogła z tymi metodami zapoznać i wymienić się doświadczeniami z zakresu doskonalenia procesu dydaktycznego” – zaznaczył Słoń.

Kielecka uczelnia na realizację projektu, którego wartość wyniesie ponad 7,6 mln zł, otrzymała dofinasowanie w wysokości 7,4 mln zł z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (NCBR), agencji wykonawczej Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Środki - przyznane w ramach programu Zintegrowane Programy Uczelni - pochodzą z Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój.

„Zintegrowane Programy Uczelni, to nowy program NCBR, którego celem jest podnoszenie jakości kształcenia tak, aby jak najlepiej spełniać aktualne potrzeby społeczno-gospodarcze. Program został tak skonstruowany, aby mniejsze, regionalne uczelnie nie musiały konkurować z najsilniejszymi ośrodkami akademickimi, aby wszystkie szkoły wyższe równomiernie się rozwijały” – zapewniła podczas konferencji Renata Janik, doradca wicepremiera Jarosława Gowina.

Janik dodała, w konkursie, w którym o dofinasowanie ubiegała się Politechnika Świętokrzyska, granty na łączną kwotę 248 milionów złotych otrzymało 28 uczelni. (PAP)