Marszałek woj. opolskiego Andrzej Buła gratulował władzom uczelni, że przygotowały i złożyły już wniosek do ministerstwa nauki i szkolnictwa wyższego ws. utworzenia kierunku lekarskiego na Uniwersytecie Opolskim. Poinformował, że w związku z tym na poniedziałkowym posiedzeniu zarządu podjęta została uchwała dotycząca przekazania z rezerwy inwestycyjnej woj. opolskiego miliona złotych.
„To ważne o tyle, że pieniądze te mają być przeznaczone na dokumentację niezbędną do przeprowadzenia inwestycji potrzebnych do uruchomienia kierunku lekarskiego” – mówił Buła.
Pieniądze na utworzenie kierunku lekarskiego i niezbędne w tym zakresie inwestycje samorząd regionu chce także zdobyć poprzez renegocjację Kontraktu Terytorialnego woj. opolskiego. „Będziemy walczyć o taki zapisy w Kontrakcie Terytorialnym” – mówił Buła.
Wicemarszałek woj. opolskiego Roman Kolek zapewniał na konferencji, że zapowiedziana w poniedziałek przez władze regionu kwota wsparcia jest też ważna w kontekście rozmów o kierunku lekarskim w Opolu z resortem zdrowia. Relacjonował, że w piątek podczas Kongresu Wyzwań Zdrowotnych w Katowicach rozmawiał o tym z wiceministrem Jarosławem Pinkasem i zapowiedział, że w najbliższych dniach ma z nim rozmawiać raz jeszcze - wraz z władzami opolskiej uczelni.
Kolek dodał, że „jest też wola i zainteresowanie”, aby przekształcić Wojewódzkie Centrum Medyczne w Opolu w szpital kliniczny. „W tym kierunku idziemy. A, co nas bardzo cieszy, wywołuje to ze strony lekarzy zainteresowanie podnoszeniem kwalifikacji, wiedzy i umiejętności także w zakresie rozwoju naukowego” – mówił.
Przewodniczący sejmiku woj. opolskiego Norbert Krajczy podkreślił, że utworzenie kierunku lekarskiego na Uniwersytecie Opolskim jest ważne m.in. dlatego, że w regionie coraz większą grupę stanowią medycy w wieku ponad 50 lat. „Zastrzyk tych, którzy tu będą studiowali i tu pozostaną jest nam potrzebny” – powiedział Krajczy.
Zaznaczył również, że w trwającym procesie negocjacji dotyczących utworzenia kierunku lekarskiego na UO ważne jest wspólne poparcie dla tego projektu zarówno samorządu województwa, wojewody i wicewojewody, radnych sejmiku czy przewodniczącego opolskiej rady miasta i władz Opola.
Rzecznik Uniwersytetu Opolskiego Marcin Miga w rozmowie z PAP wyjaśnił, że milion zł, który uczelni przekaże samorząd woj. opolskiego, da uniwersytetowi możliwość wykazania wkładu własnego, który jest podstawą do tego, aby ubiegać się o środki ministerstwa nauki i szkolnictwa wyższego na inwestycje potrzebne do uruchomienia kierunku. Pieniądze te mają być wykorzystane np. właśnie na dokumentację przebudowy Collegium Medicum i program funkcjonalno-użytkowy, który pozwoli rozpocząć inwestycję.
Collegium Medicum ma powstać przy ul. Oleskiej w Opolu. Miga podał, że koszt inwestycji obejmującej przebudowę i rozbudowę istniejącego tam obiektu oraz jego wyposażenie to 41,5 mln zł. Zaznaczył, że uczelnia chce rozpocząć tę inwestycję jak najszybciej, jeszcze w tym roku.
Kierunek lekarski na UO miałby być uruchomiony w roku akademickim 2017/2018. Miga poinformował, że wniosek w tej sprawie został złożony w piątek. Zapewnił, że UO ma zapewnioną kadrę, która miałaby wykładać na tym kierunku – w sumie 44 osoby, w tym 6 profesorów, 7 doktorów habilitowanych i 31 doktorów nauk medycznych. Według założeń na pierwszy rok studiów na tym kierunki uniwersytet w Opolu mógłby przyjąć 60 studentów. (PAP)

Więcej miejsc na studiach lekarskich>>