SCIEX to program wymiany naukowej między Szwajcarią a nowymi państwami członkowskimi UE, w tym - Polską. Skierowany jest do przedstawicieli wszystkich dyscyplin akademickich, bez ograniczeń wiekowych. Stypendystom (doktorantom i młodym naukowcom) program ten umożliwia wyjazd na szwajcarskie uczelnie, do instytutów naukowych i laboratoriów, gdzie mogą prowadzić własne badania.

Każdy stypendysta musi znaleźć w Szwajcarii naukowca, który później będzie jego mentorem. Wymagany jest też opiekun polski, może nim być np. promotor doktoratu. 

Stypendium trwa od 6 miesięcy do dwóch lat - powiedziała w czwartek dyrektor Programów Stypendialnych Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE), Katarzyna Aleksandrowicz.
 
Wartość rocznego stypendium wynosi około 50 tys. franków szwajcarskich. Stypendysta zostaje zatrudniony w szwajcarskiej instytucji naukowej lub na uczelni - tłumaczyła Aleksandrowicz - "na takich samych warunkach, na jakich pracują szwajcarscy koledzy". Dodała, że po zakończeniu stypendium naukowiec dostaje świadectwo pracy.
 
Od 2009 roku z programu SCIEX skorzystało już 96 polskich naukowców (wybrano ich spośród 272 aplikujących), w trakcie czterech naborów. Łącznie wykorzystali oni ponad 8,2 mln franków. Cały program kończy się w grudniu 2016 r., dlatego stypendium będzie miało jeszcze tylko dwie edycje. Obejmą one wyjazdy w okresie 2013/2014 i 2014/2015. Nabory potrwają od września do listopada, odpowiednio w roku 2012 i 2013 - poinformowała przedstawicielka FRSE.
 
Szczegóły na temat programu można znaleźć na stronie: www.sciex.pl albo www.funduszstypendialny.pl

PAP - Nauka w Polsce