"W naszej uczelni studiują 33 osoby z dysfunkcjami wzroku. Za pomocą nowo zakupionego urządzenia będą oni mogli lepiej poznawać np. skomplikowane wykresy czy mapy. Niewiele jest takich urządzeń na świecie" – powiedział PAP Maciej Myśliwiec z biura prasowego uczelni.

Urządzenie Ultrahaptics przypomina płytę, wielkości podkładki pod mysz komputerową. Składa się z 256 małych głośników i kamery, które emitują ultradźwięki – te zaś formują dany kształt, np. piramidę, sinusoidę, który można wyczuć zbliżając dłoń.

Mechanizm może działać tylko w duecie z komputerem mającym odpowiednie oprogramowanie. Użytkownik właśnie w komputerze (osoby z dysfunkcjami wzroku mają specjalnie przystosowane komputery) wybiera kształt, który chce poczuć. Następnie zbliża dłoń do urządzenia Ultrahaptics, i - dzięki emitowanym falom - może poczuć kształt przedmiotu.

Zalety urządzenia dostrzega pracownik Uczelnianego Centrum Informatyki (gdzie znajduje się urządzenie) AGH Marcin Ryszka. "Jako osoba niewidoma i jednocześnie absolwent AGH zdaję sobie sprawę z potrzeb ludzi niewidomych i słabowidzących. Technologia Ultrahaptics to dla nas ogromna szansa. Sprowadzenie takiego urządzenia pomoże nam nakreślić kierunek dalszego rozwoju tej technologii. Osoba niewidoma poznaje większość rzeczy dotykiem. Narzędzie może pomóc np. w poznaniu kształtu danego wykresu czy mapy danego terenu" – podkreślił cytowany w informacji prasowej Ryszka.

 

Uczelniane Centrum Informatyki AGH od 15 lat prowadzi Pracownię Tyfloinformatyki, która pomaga osobom z problemami narządu wzroku, chcącymi studiować lub pracować w Akademii Górniczo-Hutniczej.

Technologia Ultrahaptics ma być rozwijana. Dostosowywanie zakupionego instrumentu do potrzeb studentów z dysfunkcją wzroku jest przedmiotem pracy magisterskiej Joanny Roczniak, studentki informatyki na Wydziale Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji AGH. Planuje ona stworzyć odpowiednią aplikację oraz zaprogramować przyrząd tak, aby jeszcze bardziej ułatwić (np. zwiększyć ilość kształtów mozliwych do wyczucia) pracę z nim studentom kierunków ścisłych.

Prace nad pierwszym etapem rozwiązania studentka rozpocznie w Japonii, do której została zaproszona przez Tokyo University of Agriculture and Technology. Tam będzie pracować w laboratorium Daily Life Computing nad szerszym zastosowaniem narzędzia.

Twórcą narzędzia jest firma Ultrahaptics zajmująca się produkcją urządzeń umożliwiających generowanie kształtu za pomocą fal ultradźwiękowych. (PAP)

Autor: Beata Kołodziej

bko/ zan/