Zwycięzcą tegorocznego rankingu, w którym sklasyfikowano 70 uczelni z całego świata, jest – jak przed rokiem – szwajcarski University of St Gallen.
 
Drugie miejsce przypadło ESCP Europe, kształcącej studentów aż w pięciu krajach (ma swoje ośrodki we Francji, Wielkiej Brytanii, Niemczech, Hiszpanii i Włoszech), a trzecie - CEMS (Community of European Management Schools and International Companies - Stowarzyszenie Europejskich Szkół Zarządzania i Firm Międzynarodowych).
 
W rankingu dominują uczelnie z Europy, ale znalazły się w nim także szkoły z Kanady, Tajwanu, Indii i Chin.
 
O miejscu uczelni w rankingu "Masters in Management 2012" decydują wyniki z trzech głównych kategorii.
 
Po pierwsze, uwzględniane są dane na temat kariery zawodowej absolwentów badanych kierunków, wysokości ich zarobków i tempa awansu w korporacyjnej hierarchii (dane te są uzyskiwane dzięki ankietom).
 
O ocenie decyduje też różnorodność szkoły (np. pod względem odsetka kobiet wśród kadry naukowej, odsetka cudzoziemców w wśród wykładowców i radzie doradczej oraz odsetka cudzoziemców wśród studentów).
 
Po trzecie oceniane jest "doświadczenie międzynarodowe i badania", czyli np. udział uczelni w programach międzynarodowych i nauka języków obcych.
 
W tegorocznym zestawieniu znalazły się tylko dwie polskie uczelnie. O 28. pozycji Akademii Leona Koźmińskiego (która z 35. pozycji zajmowanej w ubiegłym roku awansowała o 7 miejsc) zdecydowały stosunkowo wysokie wynagrodzenia roczne, deklarowane przez absolwentów obecnych na rynku pracy od 3 lat. Wynoszą one 50 888 dol. Mocnymi stronami Koźmińskiego jest też duży odsetek kobiet i obcokrajowców wśród kadry, jak i procent zagranicznych studentów. Stosunkowo duża jest liczba studentów ostatniego roku, odbywających staże w firmach.
 
W przypadku absolwentów SGH (która w ubiegłym roku zajęła 50. miejsce) roczne deklarowane zarobki wyniosły 47 590 dol. Uczelnia dobrze wypadła w ocenie doświadczeń międzynarodowych. To kategoria pozwalająca ocenić odsetek absolwentów, którzy na ostatnim roku studiów brali udział w wymianach międzynarodowych, mieli stypendia zagraniczne, odbywali study tours czy programy badawcze, a także staże w firmach poza Polską.
 
 
PAP - Nauka w  Polsce