Według rzecznika związek jest przygotowany na wprowadzenie rozwiązań zapewniających sprawną obsługę mieszkańców. Oprócz Poznania, do związku należy dziewięć okolicznych gmin.

Związek ogłosił 16 maja przetarg na wyłonienie firm odbierających odpady, w którym oferty można składać do 26 czerwca. Ze względu na procedury odwoławcze, do 1 lipca może on nie zostać prawomocnie rozstrzygnięty.

„Związek przygotowuje się do wprowadzenia przewidzianego ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminie rozwiązania polegającego na wybraniu +z wolnej ręki+ podmiotów, które będą obsługiwać mieszkańców. Trwają rozmowy z 25 zainteresowanymi firmami i wkrótce powinny zostać podjęte rozstrzygnięcia, które zagwarantują sprawne odbieranie odpadów - powiedział PAP Ignasiak.

Miasto i okoliczne gminy zostały podzielone na 23 sektory. W przetargu firmy mogą ubiegać się o obsługę wszystkich sektorów lub tylko poszczególnych. Mieszkańcy aglomeracji poznańskiej będą według nowych zasad płacić za zagospodarowanie odpadów według stawki 12 złotych od osoby przy segregacji odpadów, a 20 złotych przy braku segregacji. Regulamin opłat przewiduje przy selektywnej zbiórce zniżki dla gospodarstw liczących 4 i więcej mieszkańców: stawka spada o 5 proc. za każdą kolejną osobę.