W pierwszym półroczu obowiązywania w państwach UE nowych zasad ochrony danych osobowych nieliczne były działania organów krajowych w zakresie kontroli zgodności z RODO - stwierdza w raporcie firma doradcza Deloitte. I dodaje, że organy ochrony danych osobowych skupiają się obecnie na wyjaśnianiu przepisów oraz wskazywaniu kwestii dotyczących zgodności z RODO.
Krzysztof Sobczak
12.12.2018
RODO
Prawidłowe rozliczenie podatku od nieruchomości stanowi duże wyzwanie dla firm. Przepisy są nieprecyzyjne i trudne do zastosowania. W rezultacie ponad połowa firm płaci tę daninę w za dużej wysokości – wynika z raportu Ayming Polska pt. Podatek od nieruchomości. Grunt to rozliczyć go prawidłowo.
Krzysztof Koślicki
12.12.2018
Podatki i opłaty lokalne
RPO kwestionuje zmiany w ustawie o gospodarce nieruchomościami. Twierdzi, że za bardzo ułatwią one życie właścicielom sieci energetycznych kosztem właścicieli gruntów. Chodzi o sytuacje, kiedy trzeba zmodernizować instalację, np. gazociąg, linię energetyczną. W niekorzystnej sytuacji mogą się znaleźć np. rolnicy.
Jolanta Ojczyk
12.12.2018
Prawo gospodarcze
Gmina ma prawo uchwalić regulamin, w którym określi obowiązki osób utrzymujących psy. O ich treści decyduje jednak ustawa. To oznacza, że gmina nie może tych obowiązków modyfikować, w szczególności zaostrzać warunków, pod którymi dopuszczalne będzie zwalnianie psów ze smyczy albo zakładanie kagańca.
Marek Sondej
12.12.2018
Samorząd terytorialny
W jednym z powiatów wiceprzewodniczący rady został członkiem zarządu powiatu. MSWiA podkreśla, że to niezgodne z prawem, ponieważ według ustawy radny nie może pracować w samorządzie ani nie może też pełnić funkcji kierownika powiatowej jednostki organizacyjnej oraz jego zastępcy. Podobnie jest w innych szczeblach samorządu.
Katarzyna Kubicka-Żach
12.12.2018
Samorząd terytorialny
Miejsca postojowe nie zawsze muszą znajdować się na tej samej działce, co realizowana inwestycja. Wystarczające jest zagwarantowanie możliwości postoju na cudzym gruncie. Tak uznał Naczelny Sąd Administracyjny w sprawie dotyczącej szkoły i przedszkola.
Dorian Lesner
12.12.2018
Samorząd terytorialny Budownictwo
Chodzi o trzy osoby w tym operatora telewizji, które w 2017 r. weszły na teren Puszczy Białowieskiej gdzie trwała wycinka drzew. Sąd Najwyższy uznał, że sąd w Hajnówce nie miał prawa w trybie nakazowym ukarać ich grzywnami. Dwie sprawy zwrócił, w jednej zdecydował o uniewinnieniu.
Patrycja Rojek-Socha
11.12.2018
Środowisko
Składanie wniosków o zwrot wywłaszczonej nieruchomości, gdy nie został na niej zrealizowany cel publiczny będzie możliwe w ciągu trzech lat od dnia wejścia w życie ustawy, jeżeli od uprawomocnienia się decyzji o wywłaszczeniu minęło już 20 lat. Tak wynika z przyjętego we wtorek przez rząd projektu nowelizacji ustawy o gospodarce nieruchomościami.
Jolanta Ojczyk
11.12.2018
Budownictwo
Stawki zabezpieczenia roszczeń za magazynowanie odpadów wyniesie 600 zł za śmieci komunalne oraz 400 zł za papier, tekturę i tekstylia. Wszystkie instalacje do przetwarzania odpadów oraz punkty ich selektywnej zbiórki, a nie tylko komunalne, będą miały prawo do stosowania niższych, bo 35 proc. stawek.
Jolanta Ojczyk
11.12.2018
Samorząd terytorialny Środowisko
Samorządowe kolegium odwoławcze rozpoznawało sprawę w trzyosobowym składzie. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku ustalił, że jeden z jego członków podlegał wyłączeniu, a pod wydanym postanowieniem zabrakło podpisu. Dlatego też WSA stwierdził jego nieważność.
Dorian Lesner
11.12.2018
Samorząd terytorialny Administracja publiczna

Zmiany w minimalnym wynagrodzeniu. Dodatek stażowy nie będzie wliczany

Kadry w oświacie Samorząd terytorialny Prawo pracy
Pracownicy z wieloletnim stażem będą mogli liczyć na podwyżki. Rok 2019 ma być bowiem ostatnim, w którym dodatek stażowy będzie wliczany do minimalnego wynagrodzenia. Projekt zmian w tej sprawie trafił właśnie do konsultacji.
Agnieszka Matłacz
11.12.2018
Kadry w oświacie Samorząd terytorialny Prawo pracy
Prokuratura odmówiła wszczęcia śledztwa w sprawie spotu wyborczego Komitetu Wyborczego Prawa i Sprawiedliwości, o co wnioskował rzecznik praw obywatelskich, którego zdaniem spot nawoływał do nienawiści.
Katarzyna Kubicka-Żach
10.12.2018
Wybory
Z raportu po badaniach społecznych obserwatorów wyborów samorządowych wynika konieczność zmian przed wyborami w 2019 roku. Problemy stwarzała m.in. nowa organizacja komisji, braki w lokalach oraz nowa definicja „krzyżyka”.
Katarzyna Kubicka-Żach
10.12.2018
Wybory
Ruszył nabór wniosków w programie „Opieka 75+”. O dofinansowanie usług opiekuńczych mogą się ubiegać gminy do 60 tys. mieszkańców. Resort rodziny rozszerza działanie program na 2019 rok.
Katarzyna Kubicka-Żach
10.12.2018
Pomoc społeczna
Działania resortu obrony narodowej w zakresie współpracy z organizacjami proobronnymi nie przyniosły oczekiwanych rezultatów. Współpraca z wojskiem nie miała natomiast żadnych podstaw prawnych. Zastrzeżenia miały do niej m.in. sojusznicy NATO. Potwierdza to Najwyższa Izba Kontroli w opublikowanym w poniedziałek raporcie.
Krzysztof Koślicki
10.12.2018
Samorząd terytorialny
Eksperci alarmują o rosnących dysproporcjach między dochodami i wydatkami samorządów. Najsłabsze są małe gminy i powiaty, ale bankrutem może być też duże miasto. Zdaniem samorządowców, zagrożenie stwarza nagły wzrost kosztów, np. przegrany duży spór sądowy, konieczność zwrotu dotacji z Unii Europejskiej czy… drastyczna podwyżka cen energii, która może uderzyć w przyszłym roku.
Katarzyna Kubicka-Żach
10.12.2018
Finanse samorządów
Instytut Pamięci Narodowej zwraca uwagę, że stare nazwy były wyrazem hołdu dla ludzi i organizacji działających na rzecz zniewolenia kraju. Są proste procedury, dzięki którym stolica nie wyda pieniędzy na przywracanie nazw symbolizujących komunizm.
Katarzyna Kubicka-Żach
09.12.2018
Samorząd terytorialny
Były właściciel psów ma prawo żądać od podmiotu, który za publiczne pieniądze prowadzi schronisko, informacji co do ich dalszych losów. Jeżeli wymaga to anonimizacji określonych dokumentów, podmiot nie może odmawiać ich wydania wskazując, że będą one miały wtedy charakter informacji przetworzonej - uznał Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie.
Marek Sondej
09.12.2018
Administracja publiczna
Resort rozwoju podkreśla, że koncepcje inteligentnego miasta spełniają dużą rolę w działaniach na rzecz klimatu i namawia samorządy do ich wykorzystywania. Przypomina też, że oferuje wsparcie finansowe dla działań na rzecz zintegrowanego podejścia do planowania i przekształcania miasta.
Katarzyna Kubicka-Żach
08.12.2018
Środowisko Nowe technologie
7 grudnia premier powołał Karola Okońskiego, sekretarza stanu w Ministerstwie Cyfryzacji, na stanowisko Pełnomocnika Rządu do spraw Cyberbezpieczeństwa.
Agnieszka Matłacz
07.12.2018
Administracja publiczna
Posłowie PiS złożyli w Sejmie projekt zmian w ustawie o samorządzie województwa, które mają uniemożliwić przewodniczącym sejmików województw dowolne wprowadzanie przerw w ich obradach. Opozycja twierdzi, że to nowelizacja przygotowana specjalnie na potrzeby podlaskiego sejmiku.
Agnieszka Matłacz
07.12.2018
Samorząd terytorialny
Rada gminy nie może zastrzec w statucie, że radny może wstrzymać się od głosu, jedynie o ile dopuszcza to procedura danego głosowania – stwierdził w rozstrzygnięciu nadzorczym wojewoda lubelski.
Robert Horbaczewski
07.12.2018
Samorząd terytorialny
Naczelny Sąd Administracyjny zgodził się 7 grudnia br. z sądem I instancji, że niezgodne z prawem były zarządzenia wojewody mazowieckiego zmieniające nazwy ulic w Warszawie w związku z ustawą dekomunizacyjną. W konsekwencji - w 44 wypadkach trzeba zmienić tablice, choćby al. L. Kaczyńskiego na Trasę Łazienkowską.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
07.12.2018
Samorząd terytorialny

Kolejne zarzuty dla pracowników Sądu Apelacyjnego w Krakowie

Finanse publiczne Wymiar sprawiedliwości Prokuratura
Udział w zorganizowanej grupie przestępczej oraz dopuszczanie się prania brudnych pieniędzy poprzez zawieranie nieprawdziwych umów cywilnoprawnych z firmami, które przywłaszczały pieniądze Sądu Apelacyjnego w Krakowie - usłyszała kolejna grupa pracowników tego sądu.
Krzysztof Sobczak
07.12.2018
Finanse publiczne Wymiar sprawiedliwości Prokuratura
Niskie zarobki i zła sytuacja kadrowa w instytucjach kultury to „ustawianie kultury na końcu łańcucha pokarmowego” - twierdzą ich pracownicy. A eksperci potwierdzają, że pozycja pracowników samorządowych placówek kultury jest gorsza niż pracowników samorządowych. Interwencję w tej sprawie chciała podjąć grupa posłów, ale nie zyskało to uznania sejmowej komisji.
Katarzyna Kubicka-Żach
07.12.2018
Samorząd terytorialny Finanse samorządów
Zgody na wycięcie drzew w prywatnym lesie, wbrew zasadom gospodarki leśnej, można udzielić wyłącznie w nadzwyczajnych przypadkach losowych. Nie jest nim dewastacja drzewostanu przez złodziei. Tak orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi.
Marek Sondej
07.12.2018
Środowisko

E-dowody od marca 2019 roku

Administracja publiczna Nowe technologie
Nowy elektroniczny dowód, tak jak dotychczas, będzie potwierdzał tożsamość i obywatelstwo jego posiadacza oraz uprawniał do przekraczania granic niektórych państw. Będzie bezpiecznym i bezpłatnym narzędziem do komunikacji elektronicznej z administracją, służbą zdrowia i podmiotami komercyjnymi.
Agnieszka Matłacz
06.12.2018
Administracja publiczna Nowe technologie
Sejm uchwalił w czwartek nowelizację ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów, umożliwiającej zmianę od 1 stycznia 2019 r.
Krzysztof Sobczak
06.12.2018
Prawo cywilne Administracja publiczna
Nowelizacja wprowadza do ustawy z 14 kwietnia 2000 r. o umowach międzynarodowych pojęcie "utraty mocy obowiązującej umowy międzynarodowej" i ureguluje kwestie związane z ogłaszaniem w dziennikach urzędowych oświadczeń rządowych informujących o utracie mocy obowiązującej umów międzynarodowych zawartych przez Polskę albo których stroną jest Polska. To projekt prezydencki.
Agnieszka Matłacz
06.12.2018
Administracja publiczna
– Centra usług społecznych to stworzenie możliwości prawnej przy daniu swobody wyboru samorządom – zaznaczał prezydencki minister Paweł Mucha podczas pierwszego czytania projektu ustawy w Sejmie.
Katarzyna Kubicka-Żach
06.12.2018
Pomoc społeczna
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski