Art. 10 ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, zakłada nałożenie na samorząd obowiązku wykonania określonego zadania jako zadania zleconego z zakresu administracji rządowej. To jednak gwarantuje samorządom uzyskanie środków finansowych na realizację zadań w formie dotacji.

 


Związek Powiatów Polskich zwrócił się do premiera

Związek Powiatów Polskich zwrócił się do premiera o jednoznaczne uregulowanie kwestii odpowiedzialności za organizację miejsc kwarantanny. - Nie próbujemy zrzucać z siebie odpowiedzialności. Niemniej jednak działamy w określonych uwarunkowaniach prawnych i oczekujemy, że będą one respektowane przez administrację rządową - zaznacza w piśmie Andrzej Płonka, prezes Zarządu ZPP.

Czytaj też: Specustawa koronawirusowa nie upoważnia wojewody do nakładania nowych zadań na samorząd

Wojewoda ma zapewnić miejsce

Zgodnie z prawem, to wojewoda jest odpowiedzialny za zapewnienie warunków izolacji lub kwarantanny przez zapewnienie odpowiednich pomieszczeń, wyposażenia oraz skierowanie do pracy osób posiadających odpowiednie kwalifikacje.

Tymczasem do Związku Powiatów Polskich z kilku województw docierają już sygnały, które wskazują na próbę przerzucenia na powiaty obowiązku organizacji miejsc kwarantanny. Odbywa się to bez podstawy prawnej i bez zagwarantowania pokrycia kosztów realizacji tego zadania rządowego.

Więcej na ten temat na stronie ZPP tutaj