W związku z  zagrożeniem koronawirusem prawidłowa organizacja wyborów prezydenckich i przy zachowaniu terminów kalendarza wyborczego będzie zagrożone – uważają przedstawiciele samorządów.

 


Wybory to nie tylko kampania i głosowanie, ale prace organizacyjne

W Urzędach miast przeprowadzono analizę koniecznych do wykonania zadań oraz możliwości dotrzymania terminów wyborczych w sytuacji ogłoszonego stanu zagrożenia epidemicznego, który nie wiadomo, jak długo będzie trwał.

Szefowie Związku Miast Polskich Zygmunt Frankiewicz i Unii Metropolii Polskich Tadeusz Truskolaski wystosowali do przewodniczącego Państwowej Komisji Wyborczej Sylwestra Marciniaka pismo, w którym podkreślają, że niemożliwe będzie wykonanie niektórych zadań wyborczych przez gminy.

Czytaj też: W niedzielę wybory w 9 gminach - mimo epidemii i problemów organizacyjnych>>
 

Składy komisji, szkolenia i obsługa wyborów

Problemy ze skompletowaniem składu komisji wyborczych mogą być spowodowane obawą przed wychodzeniem z domu i zgromadzeniami. Od ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego praktycznie brak jest zgłoszeń wyborców do prac w komisjach, a termin na zgłoszenia mija 10 kwietnia. Zdaniem ZMP i UMP jest praktycznie nierealny do dotrzymania.

Jeżeli udałoby się skutecznie powołać komisje obwodowe przez komisarza wyborczego, konieczne jest przeprowadzenie pierwszych spotkań i szkoleń oraz oddelegowania do ich przeprowadzenia urzędników gminnych. Obecnie obowiązujące obostrzenia bardzo utrudnią lub wręcz uniemożliwią organizację tych wydarzeń. Ze względu na fakt, że wybór przewodniczących i zastępców musi nastąpić spośród grona powołanych członków, spotkania te muszą odbyć się z ich bezpośrednim udziałem.

Poza obwodowymi komisjami wyborczymi do przeprowadzenia wyborów potrzebna jest duża liczba osób do obsługi jak np. operatorzy informatyczni, gospodarze lokali.

Zapewnienie lokali do głosowania

Większość lokali mieści się w placówkach oświatowych, które obecnie są zamknięte i nie wiadomo, kiedy będą czynne. Uniemożliwia to uzgodnienia dotyczące urządzenia w nich siedzib OKW, w tym dostarczenie urn wyborczych.

Problem będzie też w przypadku tworzenia odrębnych obwodów głosowania - w jaki sposób osobom przebywającym w szpitalach i domach pomocy społecznej będzie zagwarantowane prawo do głosowania?

Ograniczona liczba urzędników samorządowych

Przygotowania do wyborów i ich przeprowadzenie wymaga zaangażowania urzędników, zarówno ewidencji ludności, jak i wszystkich tych, którzy obsługują obwodowe komisje wyborcze, zajmują się zamówieniami i sprawami obsługi technicznej.

Duże absencje pracowników stanowią zagrożenie terminowego wykonania czynności związanych np. z: przyjęciem i realizacją wniosków o dopisanie do spisu wyborców bądź rejestru wyborców, wydaniem zaświadczenia o prawie do głosowania, czyli zapewnienie obywatelom pełnej realizacji ich praw wyborczych.

Wysokość dotacji

Wysokość otrzymanej dotacji przewiduje tylko standardowe wydatki na pokrycie kosztów realizacji wszystkich zadań. Wydatki związane z obecną sytuacją (przy obecnych cenach) na zakup płynów dezynfekujących, maseczek, rękawiczek i innych środków - w dotacji nie są uwzględnione.

Przedstawiciel korporacji podkreślają, że uzyskanie stanowiska Państwowej Komisji Wyborczej w wymienionych sprawach jest dla urzędów miast niezbędne dla prawidłowego przygotowania i przeprowadzenia wyborów.