Zgodnie z art. 61 pkt 2 obiekty  budowlane powinny być w czasie ich użytkowania poddawane przez właściciela lub zarządcę kontroli okresowej, co najmniej raz w roku. Ministerstwo Rozwoju w związku z pojawiającymi się wątpliwościami dotyczącymi terminów przeprowadzania kontroli stanu technicznego obiektów budowlanych przypomina, że nie musi być ona przeprowadzana w chwili obecnej.

Cały rok na kontrolę

Właściciele lub zarządcy obiektów mają cały rok kalendarzowy na to, aby zapewnić jej realizację. MR biorąc pod uwagę aktualną sytuację związaną z ryzykiem zakażeniem koronawirusem, zaleca racjonalne działania. Między datą kontroli w danym roku a datą kontroli w roku poprzednim nie musi upłynąć równo 365 dni (1 rok). Jednocześnie MR zaznacza, że niemożliwość przeprowadzenia kontroli w chwili obecnej nie oznacza, że nie musi być ona przeprowadzona w ogóle.

Co z budynkami wielkopowierzchniowymi

Komunikat MR nie rozwiązuje problemów administratorów dużych obiektów.  W przypadku budynków o powierzchni zabudowy przekraczającej 2000 m2 oraz innych obiektów budowlanych o powierzchni dachu przekraczającej 1000 m2 kontrola musi być przeprowadzona co najmniej dwa razy w roku, w terminach do 31 maja oraz do 30 listopada. Co więcej, osoba dokonująca kontroli jest obowiązana bezzwłocznie pisemnie zawiadomić organ nadzoru budowlanego o przeprowadzonej kontroli. Zapytaliśmy MR, a także Główny Urząd Nadzoru Budowlanego, co w sytuacji, gdy do końca maja nie minie stan zagrożenia epidemicznego - czekamy na odpowiedź. Zgodnie ze wspomnianym artykułem podczas kontroli należy sprawdzić stan techniczny:

  • elementów budynku, budowli i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania obiektu;
  •  instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska;
  •  instalacji gazowych oraz przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych).