Do takiej sytuacji doszło w gminie Białopole w woj. lubelskim. W związku ze stwierdzeniem koronawirusa u jednego z urzędników wszyscy pracownicy urzędu gminy zostali objęci kwarantanną. Pracę swoją wykonują w formie zdalnej. Na stronie internetowej urzędu gminy został umieszczony wykaz telefonów kontaktowych do pracowników.

Na kwarantannie domowej przebywają zarówno wójt gminy Białopole jak i zastępca kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Białopolu. Z uwagi na brak zdalnego dostępu do systemu teleinformatycznego (system ŹRÓDŁO), który jest niezbędny do rejestracji zdarzeń z zakresu stanu cywilnego, nie mogą oni wykonywać zadań USC w trybie pracy zdalnej. Pojawiły się wątpliwości związane z rejestracją urodzeń i aktów zgonu w czasie kwarantanny.

 


Odpis skróconego aktu urodzenia w każdym USC

Odpowiadając na te wątpliwości wojewoda lubelski wyjaśnia, że obecny stan prawny nie przewiduje możliwości wyznaczenia innego kierownika USC (lub jego zastępcy) do wykonywania zadań z zakresu rejestracji urodzenia, małżeństwa i zgonu wobec zdarzeń, które miały miejsce w innej gminie. Mieszkańcy, którzy ubiegają się o wydobycie odpisów aktu stanu cywilnego mogą kierować się do Urzędów Stanu Cywilnego położonych w sąsiednich gminach.

Zgodnie bowiem z przepisami ustawy z 14 listopada 2014 r. – Prawo o aktach stanu cywilnego, poza rejestracją urodzenia i zgonu zasadniczo każda inna czynność jest odmiejscowiona. Oznacza to, że możliwe jest np. wydanie odpisu skróconego aktu stanu cywilnego w każdym USC na terenie kraju, pod warunkiem, że akt został uprzednio wprowadzony do systemu ŹRÓDŁO.

Czytaj też: Jeśli powiat ma zapewnić miejsce na kwarantannę, powinien otrzymać dotację>>

Rejestracja po zgonie lub urodzeniu

W przypadku urodzenia dziecka należy powstrzymać się na czas kwarantanny z jego zgłoszeniem. Termin na zgłoszenie urodzenia dziecka wynosi 21 dni i jest to okres dłuższy od czasu trwania kwarantanny, który wynosi 14 dni.

- W celu sporządzenia aktów urodzenia mieszkańcy Gminy Białopole są proszeni są o wizytę w Urzędzie niezwłocznie po zakończeniu kwarantanny i ponownym otwarciu urzędu – wyjaśnia Agnieszka Strzępka rzecznik prasowy wojewody.

Wojewoda Lubelski wyjaśnia, że w sytuacji zgonu, lekarz stwierdzający zgon wypełnia trzecią część karty zgonu, która jest przeznaczona dla administracji cmentarza. Na tej podstawie możliwy będzie pochówek osoby zmarłej. Po zakończeniu kwarantanny będzie możliwe zarejestrowanie aktów zgonu przez kierownika Urzędu Stanu Cywilnego na podstawie sporządzonych kart zgonów i wydanie odpisów osobom uprawnionym.