Zagrożenie koronawirusem wpływa między innymi na ograniczanie spotkań czy kontaktu z interesantami w urzędach czy sądach. Osoby w kwarantannie mają zakaz wychodzenia z domu, na pewno więc nie załatwią sprawy osobiście. Za naruszenie zakazu grozi kara w wysokości 5 tys. złotych.

Według ekspertów procedury administracyjne przewidują możliwość przedłużania terminów wyznaczanych przez organy w sprawach administracyjnych do wykonania określonych obowiązków.

Czytaj w LEX: Zagrożenie koronawirusem a prawo do prywatności >

 


Wniosek o przywrócenie terminu wykonania czynności

W przypadku terminów ustawowych istnieje możliwość złożenia wniosku o przywrócenie terminu. Należy w nim uprawdopodobnić okoliczności uniemożliwiające dokonanie czynności w terminie, na które obywatel nie miał wpływu.

Jak się jednak okazuje sama kwarantanna nie zawsze zwalnia z obowiązku administracyjnego. Prof. Robert Suwaj z Politechniki Warszawskiej, adwokat w kancelarii Suwaj, Zachariasz Legal podkreśla, że muszą to być okoliczności, które realnie uniemożliwiają terminowe wykonanie obowiązku. - Należy więc - w terminie 7 dni - wskazać, że nie było możliwości załatwienia sprawy administracyjnej, czyli np. nie było członka rodziny, który mógłby pomóc czy też innej osoby, która mogłaby być pełnomocnikiem – mówi.

Sprawdź w LEX: Czy dodatkowe 14 dni opieki z powodu zamknięcia przedszkola z powodu koronawirusa, można wybierać po jednym dniu? >

W sprawach administracyjnych praktycznie każdy może być ustanowiony pełnomocnikiem – kolega, sąsiad, członek bliższej czy dalszej rodziny. Jednak problem może polegać na tym, że przy kwarantannie niemożliwy jest bezpośredni kontakt z osobami z zewnątrz i w konsekwencji trudno będzie sporządzić dokument pełnomocnictwa.

Czytaj w LEX: Forma pełnomocnictwa udzielonego za granicą do dokonania czynności prawnej w Polsce >

W przypadku osób najbliższych i spraw mniejszej wagi organy mogą odstąpić od żądania potwierdzenia pełnomocnictwa w formie pisemnej. - Wydaje się, że również w pozostałych przypadkach, organy powinny uwzględnić możliwość uzupełnienia formalności po ustaniu przeszkody – dodaje Robert Suwaj.

Czytaj też: Przepustki w miastach przez koronawirusa raczej niemożliwe - naruszyłyby Konstytucję>>

Terminów należy dochować

Jak jednak podkreśla dr Artur Kokoszkiewicz, radca prawny, wykładowca w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie, samo odosobnienie z tego tytułu nie przesądza automatycznie o tym, że uchybienie nastąpiło bez winy strony. - Kwarantanna nie oznacza też wydłużenia ustawowych terminów, należy więc je zachowywać - mówi. I dodaje, że w ostatnim czasie nie nastąpiły zmiany legislacyjne w uregulowaniu tej kwestii. Jego zdaniem także specustawa koronawirusowa nie wpływa na wydłużenie czy łatwiejszą możliwość przywracania terminów administracyjnych.

Możliwość załatwienia sprawy telefonicznie

Od kwietnia 2018 roku w Kodeksie postępowania administracyjnego obowiązują przepisy (art. 14), które przewidują możliwość załatwiania sprawy telefonicznie. Teoretycznie więc każdą sprawę administracyjną, która nie wymaga złożenia urzędowego formularza czy osobistego złożenia podpisu w obecności urzędnika, można załatwić przez telefon.

Czytaj w LEX: Uprawnienia i obowiązki pracodawcy związane z koronawirusem >

Z jakimi sprawami może być kłopot w kwarantannie

Przypadków, w których nie jest to dopuszczalne jest kilka i są to sytuacje głównie związane ze sposobem złożenia wniosku - np.  wniosek o paszport dla osoby niepełnoletniej, czy też np. odbiorem dokumentu urzędowego, np. aktu urodzenia dziecka. Pewien problem może pojawić się przy świadczeniach z pomocy społecznej, gdzie wymogiem formalnym jest wywiad środowiskowy, przeprowadzany w miejscu zamieszkania osoby bądź rodziny, która się o pomoc ubiega.  

Sprawdź w LEX: Jakie świadczenia przysługują pracownikowi, jeśli pracownik lub jego dziecko zostanie objęty kwarantanną w zw. z epidemią koronawirusa? >

Problem może wystąpić, jeśli osobie pozostającej w kwarantannie kończy się okres ważności dowodu osobistego. Wniosek o dowód można oczywiście złożyć online, jednak nie każdy ma dostęp do internetu i sobie z tym poradzi, zwłaszcza osoby starsze.

Jest obecnie czas na składanie deklaracji śmieciowych przez właścicieli nieruchomości. Co mają w takiej sytuacji zrobić osoby będące w kwarantannie? Część gmin udostępniła elektroniczne wersje deklaracji i można je wysłać przez ePUAP. Można ją również wysłać listem tradycyjnym za pośrednictwem poczty.  

Jak dopełnić formalności po wyjściu z kwarantanny

Po ustaniu przeszkody należy potwierdzić w formie pisemnej wykonaną telefonicznie czynność, stawiając się w urzędzie osobiście. – Terminów ustawodawca nie określa, mówi tylko, że treść i motywy takiego załatwienia sprawy powinny być utrwalone w formie protokołu lub adnotacji, która będzie musiała być podpisana przez obywatela – podkreśla prof. Robert Suwaj. Jest więc dość duża swoboda i uniemożliwić takie załatwienia sprawy może wyłącznie np. wadliwa organizacja pracy urzędu czy zła wola samego urzędnika.

Dr Artur Kokoszkiewicz zwraca uwagę, że zgodnie z orzecznictwem, choroba usprawiedliwia niedotrzymanie terminu tylko wtedy, gdy nastąpiła nagle i uniemożliwiła dokonanie czynności w terminie, a strona nie miała możliwości wyręczenia się inną osobą. Natomiast długotrwała niedyspozycja nie uzasadnia przywrócenia terminu do dokonania czynności procesowej, ponieważ nie wyklucza możliwości sporządzenia oświadczenia na piśmie i nadania tego pisma przez pocztę.

Do przywrócenia terminu konieczne jest jednoczesne spełnienie trzech obowiązków:

  • dochowanie terminu 7 dni od daty ustania przyczyny niemożności załatwienia sprawy
  • złożenie wniosku o przywrócenie terminu i przedstawienie argumentacji uzasadniającej
  • dokonanie czynności, której termin ma być przywrócony.

Urzędy ograniczają kontakt z interesantami

Krakowski magistrat od soboty 14 marca zamyka Punkty Obsługi Mieszkańców w galeriach handlowych, a od poniedziałku 16 marca urząd miasta będzie przyjmował mieszkańców do godz. 15.30. Urząd Miasta Łodzi ogranicza przyjęcia interesantów, nie będzie w związku z tym możliwości rejestracji samochodu czy odebrania prawa jazdy.

Opolski magistrat od piątku 13 marca zamknął wszystkie budynki urzędu "dla swobodnego poruszania się klientów". Na stronie internetowej miasta napisano, że  w celu załatwienia spraw możliwy jest kontakt mailowy, telefoniczny za pośrednictwem platformy EPUAP, PEUP. Prezydent Opola Arkadiusz Wiśniewski podjął decyzję o odstąpieniu od ukarania osób, które nie dokonają w 30-dniowym terminie rejestracji pojazdu sprowadzonego z kraju UE lub zgłoszenia nabycia czy zbycia zarejestrowanego w kraju.

Czytaj w LEX: Jakie obowiązki nakłada specustawa o koronawirusie na podmioty lecznicze? >