Deklaracja o wysokości opłat za śmieci złożona przez spółdzielnię mieszkaniową musi być podpisana zgodnie z zasadami jej reprezentacji. Opatrzonej tylko podpisem prezesa, gdy wymagane są sygnatury dwóch członków zarządu, samorząd może nie uznać. Wówczas ma prawo do samodzielnego określenia opłaty i częstotliwości odbioru odpadów.
Dorian Lesner
04.04.2019
Środowisko Budownictwo
Związek Powiatów Polskich chce zmian w finansowaniu oświaty. Podkreśla, że nauczycielskie podwyżki nie mogą być finansowane z kas samorządowych. Stwierdza też, że samorządy będą musiały dopłacić do zmian proponowanych przez rząd. Doprowadzi to - według ZPP - do pogorszenia się wyniku finansowego powiatów.
Monika Sewastianowicz
04.04.2019
Ponad 302 tysięcy wniosków o wydanie dowodu z warstwą elektroniczną chipem złożonych w urzędach i ponad 21 tys. przez internet - to bilans pierwszego miesiąca obowiązywania e-dowodu. Jak informuje Ministerstwo Cyfryzacji do gmin trafiło już ponad 180 tys. dokumentów gotowych do odbioru, 40 tys. osób ma nowy dokument.
Patrycja Rojek-Socha
03.04.2019
Samorząd terytorialny
Zmniejszenie liczby koniecznych dokumentów potrzebnych na etapie składania wniosku o pozwolenie na budowę lub zgłoszenie oraz uproszczony projekt, który trzeba będzie dołączyć do wniosku - takie m.in. zmiany proponuje Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju w prawie budowlanym.
Krzysztof Sobczak
03.04.2019
Administracja publiczna Budownictwo
Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego ma wypłacić Fundacji Malta 300 tys. zł wraz z odsetkami w związku z zablokowaniem dotacji celowej na organizację Malta Festival Poznań 2017 - zdecydował w środę Sąd Okręgowy w Warszawie. Zdaniem prawników to precedens, gdy nie przyznano dotacji ze względu na konkretnego artystę.
Krzysztof Sobczak
03.04.2019
Administracja publiczna
Stanisław Tołwiński - komunista, ale dobry prezydent stolicy i człowiek ratujący Żydów podczas zagłady, pozostanie patronem ulicy na warszawskim Żoliborzu. Jednak o orzeczeniu Naczelnego Sądu Administracyjnego w tej sprawie zdecydowały względy proceduralne, a nie ocena tego człowieka.
Krzysztof Sobczak
03.04.2019
Administracja publiczna
Obsługę organizacji pozarządowych z Ministerstwa Rodziny przenieśliśmy do Kancelarii Premiera, żeby na wyższym poziomie rozstrzygać decydujące kwestie, aby ten proces był krótszy i bardziej zdecydowany - poinformował wicepremier Piotr Gliński. Według niego w ten sposób organizacje pozarządowe zyskują większy prestiż i siłę polityczną.
Krzysztof Sobczak
03.04.2019
Administracja publiczna
Pieniądze na podwyżkę dla nauczycieli są już zaplanowane w budżecie. Do subwencji oświatowej zostanie dołożonych dodatkowo 667 mln zł, pozostała część jest środkami, które są już w budżecie ministerstwa oświaty i można je przeznaczyć właśnie na wzrost wynagrodzeń.
Monika Sewastianowicz
03.04.2019
Ratusz nie naruszył rażąco prawa - orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie i uchylił decyzję komisji weryfikacyjnej do spraw reprywatyzacji dotyczącą nieruchomości w stolicy przy ul. Łomżyńskiej 44. Powodem było błędne ujęcie nieodwracalnych skutków prawnych przez Komisję.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
02.04.2019
Samorząd terytorialny

Karta Polaka obejmie cały świat

Administracja publiczna
Ustawa o Karcie Polaka ma być rozszerzona na cały świat tak, aby objąć jej przepisami wszystkie osoby posiadające polskie pochodzenie oraz wszystkie środowiska polonijne.
Krzysztof Sobczak
02.04.2019
Administracja publiczna
Od wielu lat trwał spór o to, czy użytkowanie wieczyste to tylko relikt minionego systemu. To błędny pogląd. Regulacja ta funkcjonuje bez przeszkód w obecnym systemie prawa. Pozwala ona w szczególności na realizowanie wielu inwestycji - podkreśla radca prawny dr Weronika Wenda.
Aleksandra Partyk
02.04.2019
Administracja publiczna Budownictwo
Nie powiodła się próba podjęta przez prezesa Prokuratorii Generalnej RP, by rozszerzyć katalog dowodów świadczących, iż grunty kolejowe powinny pozostać w gestii Skarbu Państwa. Naczelny Sąd Administracyjny nie zmienił swego stanowiska: samorząd przejmuje tereny kolejowe, jeśli nie ma dokumentów stwierdzających zarząd PKP.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
02.04.2019
Samorząd terytorialny Administracja publiczna
Firmy, które chcą złożyć wnioski o zezwolenia na przetwarzanie i magazynowanie odpadów mogą mieć problem z uzyskaniem zaświadczeń o niekaralności. Szczególnie trudne jest pozyskanie oświadczeń od wspólników będących w konflikcie z innymi. Bez nich zaś przedsiębiorcy nie mają szans na kontynuowanie działalności. Ponadto najmniejsza kara może ich pozbawić pozwolenia.
Jolanta Ojczyk
02.04.2019
Środowisko Prawo gospodarcze
Jeszcze w tym roku do mniejszych miast ma być przeniesionych kilka centralnych urzędów - zapowiada minister przedsiębiorczości i technologii Jadwiga Emilewicz. Jej zdaniem deglomeracja ma być dobrym sposobem na "państwo z wodogłowiem".
Krzysztof Sobczak
01.04.2019
Administracja publiczna

SN: Spór kompetencyjny w sprawie dotacji oświatowych

Samorząd terytorialny Szkoła i uczeń
Po 1 stycznia 2017 r. sprawy przyznania dotacji dla przedszkoli i szkół niepublicznych podlegać powinny kognicji sądów administracyjnych, zwłaszcza w sprawie skarg wnoszonych po tej dacie. Jednak sądy cywilne nie mogą odrzucać pozwów, bo inaczej podważy się zaufanie obywateli do państwa - uznał Sąd Najwyższy.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
01.04.2019
Samorząd terytorialny Szkoła i uczeń
Kodeks wyborczy przewiduje szczególne uprawnienia dla osób niepełnosprawnych związane z wyborami. Połowa lokali do głosowania w gminie powinna być dostosowana do ich potrzeb. Tymczasem podczas wyborów samorządowych tylko co piąty spełniał warunki określone prawem.
Katarzyna Kubicka-Żach
01.04.2019
Wybory
W skali kraju udział w strajku zadeklarowało 79,5 proc. szkół i przedszkoli – powiedział prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego Sławomir Broniarz na konferencji prasowej z młodymi nauczycielami. Według danych przekazanych przez kuratorów oświaty od dyrektorów, odsetek szkół, w których przeprowadzono referenda strajkowe wynosi 58,7 proc. 
Katarzyna Kubicka-Żach
31.03.2019
Kadry w oświacie Samorząd terytorialny
Gmina Tarnobrzeg i Poczta Polska mogą być pokrzywdzone na nawet 700 tys. złotych po zorganizowaniu przetargów. Firmy, które wygrały, nagle zrezygnowały, prawdopodobnie po to, żeby wybrane zostały inne, będące z nimi w zmowie. Te jednak zaoferowały dużo wyższą cenę.
Katarzyna Kubicka-Żach
30.03.2019
Zamówienia publiczne
Brak oświetlenia, nieprawidłowa geometra łuku drogi a przede wszystkim złe oznakowanie miejsca niebezpiecznego spowodowały, że gmina odpowiada ze wypadek motocyklisty. Nadmierna prędkość kierującego była współprzyczyną - potwierdził Sąd Apelacyjny w Katowicach.
Robert Horbaczewski
30.03.2019
Samorząd terytorialny Prawo cywilne
Przez monitoring miejski nie można podsłuchiwać rozmów. Prawo pozwala na komunikację „w jedną stronę”, np. upominającego przez głośnik strażnika. Według ekspertów fonomonitoring zwiększa poczucie bycia pod obserwacją. Jednak w praktyce kamery z funkcją głosową umożliwiają natychmiastową interwencję i… oszczędności dla miasta.
Katarzyna Kubicka-Żach
30.03.2019
Samorząd terytorialny RODO
Prezes Prokuratorii Generalnej kwestionuje zasadność uchwały Naczelnego Sądu Administracyjnego sprzed dwóch lat, która ograniczyła możliwość dowodzenia do kogo należą grunty pod dworcami i torami kolejowymi. NSA w pełnym składzie ma w poniedziałek, 1 kwietnia br. zająć stanowisko w tej sprawie.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
29.03.2019
Samorząd terytorialny
Resort rozwoju oficjalnie zapowiada zmianę ustawy o przekształceniu użytkowania wieczystego we własność. Jak już informowaliśmy, według samorządów za mało czasu przewidziano na wydanie ogromnej liczby zaświadczeń. Ich obawy potwierdzają statystyki – przez 3 miesiące wydano dokumenty tylko kilku procentom uprawnionych.
Katarzyna Kubicka-Żach
29.03.2019
Samorząd terytorialny Budownictwo
Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju przeanalizowało pierwszy kwartał funkcjonowania ustawy uwłaszczeniowej i zapowiada zmiany, które mają usprawnić przekształcenia. Pojawi się m.in. "uproszczony" tryb dokonania podziału nieruchomości i zmiany, które zapewnią przedsiębiorcom elastyczne warunki korzystania z możliwości wyboru sposobu płatności za przekształcenie.
Agnieszka Matłacz
29.03.2019
Samorząd terytorialny Domowe finanse Budownictwo
31 marca to, co do zasady, ostatni dzień na złożenie przez firmy, w tym deweloperskie, oświadczenia o wyborze dłuższego niż 20 lat okresu dokonywania opłat przekształceniowych. Jego brak może oznaczać problemy z przekroczeniem dozwolonych limitów pomocy publicznej – ostrzega Przemysław Dziąg, radca prawny Polskiego Związku Firm Deweloperskich.
Jolanta Ojczyk
29.03.2019
Budownictwo Spółki Małe i średnie firmy
Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntu w prawo własności nie jest ponowną dostawą tego samego towaru. Jest to tylko zmiana tytułu prawnego do nieruchomości. Wartość opłaty przekształceniowej w niektórych przypadkach będzie jednak uwzględniała podatek od towarów i usług – potwierdza to Ministerstwo Finansów.
Krzysztof Koślicki
29.03.2019
VAT Finanse
Narzucanie gminom rozwiązań dotyczących pokrywania kosztów pobytu dziecka z innej gminy w żłobku nie jest według resortu rodziny zasadne. Zdaniem samorządowców decyzja, czy dotacja przysługuje tylko na dzieci z terenu danej gminy, powinna należeć do radnych.
Katarzyna Kubicka-Żach
29.03.2019
Samorząd terytorialny
Odpady biodegradowalne odbierane są najczęściej, a ich segregacja dużo kosztuje. Według ekspertów potrzebne są rozwiązania przejściowe, zwłaszcza w zakresie zagospodarowania bioodpadów kuchennych. Jeśli nie zachęci się do tego mieszkańców, koszty poniosą gminy i my wszyscy.
Katarzyna Kubicka-Żach
28.03.2019
Samorząd terytorialny Środowisko
Rada Warszawy apeluje do rządu o rozwiązanie konfliktu z nauczycielami. Skrytykowała również reformę edukacji, a radni zdecydowali się nie wprowadzać do porządku obrad apelu o to, by warszawscy nauczyciele nie przyłączali się do akcji strajkowej. Chcieli tego radni Prawa i Sprawiedliwości.
Monika Sewastianowicz
28.03.2019
Kadry w oświacie
Nazwa „mieszkania bezczynszowe” bywa często niewłaściwie rozumiana, sugeruje, że właściciele lokali nie ponoszą żadnych opłat, w rzeczywistości uiszczają opłaty niezależne. Bardzo ważną kwestią na jaką należy zwrócić uwagę, mówiąc o tzw. „bezczynszówkach” jest brak Funduszu Remontowego - pisze ekspert Mariusz Łubiński.
Mariusz Łubiński
28.03.2019
Budownictwo
Prawie 80 proc. Polaków opowiada się za rezygnacją ze zmian czasu, a jeśli już zostanie to zdecydowane, to blisko trzy czwarte jest za czasem letnim przez cały rok. Takie dane przynosi sondaż Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii przeprowadzony w związku z przygotowaniami w UE do decyzji w tej sprawie.
Krzysztof Sobczak
28.03.2019
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski