W przyjętej uchwale określono pięć stawek opłat:

  • do 30 mkw - 52 złotych,
  • do 40 mkw - 77 złotych,
  • do 60 mkw - 88 złotych,
  • do 80 mkw - 94 zł i
  • powyżej 80 mkw - 99 złote.

Mieszkający w domu jednorodzinnym zapłacą ryczałtową stawkę w wysokości 107 złotych. Właściciele kompostujący bioodpady zapłacą 9 złotych mniej.

Za domek letniskowy lub inną nieruchomość wykorzystywaną na cele rekreacyjno-wypoczynkowe warszawiacy zapłacą zryczałtowaną stawkę w wysokości 181,90 zł za rok.Właściciel nieruchomości, który nie selekcjonuje śmieci zapłaci dwukrotność wysokości stawek opłaty określonych w uchwale.

Jeśli zapisów uchwały nie zakwestionuje wojewoda nowe stawki wejdą w życie  od 1 stycznia 2022 r.