Uchwalona ustawa m.in. ustala odpisy na fundusze socjalne w oparciu o wartości z roku 2019, a więc odmraża podstawy do naliczania tych funduszy w stosunku do regulacji z 2021 o jeden rok. Przewiduje też przekazanie w 2022 r. skarbowych papierów wartościowych o wartości 500 mln zł na szkolnictwo wyższe i naukę oraz obligacji o wartości 1 mld zł na rzecz Agencji Badań Medycznych i Narodowego Funduszu Zdrowia.

W ustawie proponuje się też ustalenie w 2022 r. wysokości wynagrodzeń sędziów, prokuratorów i innych pracowników w odniesieniu do ogłoszonego przez GUS przeciętnego wynagrodzenia w drugim kwartale 2020 r.

Sejm wprowadził także poprawki rekomendowane przez Komisję Finansów Publicznych, które zostały zgłoszone podczas drugiego czytania ustawy.

Zmiany wprowadzone przez Sejm m.in. umożliwiają ministrowi finansów w 2022 r. przekazanie skarbowych papierów wartościowych na uruchomienie wydziałów lekarskich na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim oraz na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Inną zmianą zaakceptowaną przez Sejm jest zwiększenie o 180 mln zł subwencji z przeznaczeniem na zwiększenie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkołach.

Ustawa trafi teraz do Senatu. W życie ma wejść od 1 stycznia 2022 r.

(kk/pap)

Zobacz również: Nowa ustawa ma wzmocnić regionalne izby obrachunkowe >>