Sejm ustawę budżetową na 2022 r uchwalił w grudniu - nie przewiduje ona jednak podwyżki kwoty bazowej, od której zależy wysokość wynagrodzenia nauczycieli - zostanie utrzymana na poziomie 3537,80 zł.  Podwyżkę kwoty bazowej postulował Związek Nauczycielstwa Polskiego i Senat tę podwyżkę przyjął. W czwartek Sejm przywrócił jednak pierwotną wersję przepisu.

Czytaj:Zmiany w Karcie Nauczyciela – redukcja etatów sfinansuje podwyżkę>>Składniki i stawki wynagrodzenia nauczycieli>>

 

Senatorowie opozycji za poprawką

- Wyraźnie powinna być mowa o wzroście wynagrodzeń dla nauczycieli, którzy pracowali i ciągle pracują w bardzo trudnych warunkach covidowych z młodzieżą. I to ich zaangażowanie, no, jest bardzo istotne - mówił o poprawce senator Kazimierz Kleina z Koalicji Obywatelskiej - A równocześnie wynagrodzenie nauczycieli, według związków zawodowych nauczycieli, wszystkich, ale także całego środowiska, no, wyraźnie odstaje od wynagrodzeń w innych sektorach. Na ten cel, na ten wzrost wynagrodzenia nauczycieli proponujemy uwzględnić kwotę 6,5 miliarda zł. Ten wzrost wynagrodzenia wraz ze zmianą podstawy wynagrodzenia powinien obowiązywać od dnia 1 stycznia br. - tłumaczył.

Sebastian Skuza, wiceminister finansów odpowiadał, że w rezerwach celowych w pozycji 29 jest kwota ok. 3,7 miliarda zł na zapewnienie zmian systemowych w funkcjonowaniu szkolnictwa i są prowadzone negocjacje ze stroną samorządową, ze stroną nauczycieli, w celu wypracowania zmian systemowych, w tym oczywiście zmian zasad wynagradzania. Kwota, o której mówi wiceminister, przeznaczona jest jednak na sfinansowanie budzącej kontrowersje reformy Karty Nauczyciela - wiążącej się m.in. ze zwiększeniem pensum.

 

Bez tej poprawki minimalne wynagrodzenie nauczycieli w 2022 wyniesie ok. (brutto):

  •         nauczyciel stażysta - 2949 zł;
  •         nauczyciel kontraktowy - 3 034 zł;
  •         nauczyciel mianowany - 3445 zł;
  •         nauczyciel dyplomowany - 4046 zł.

 

Tyle tabela wynagrodzeń nauczycieli, należy jednak pamiętać, że wysokość wynagrodzenia pracownika zatrudnionego w pełnym miesięcznym wymiarze czasu pracy nie może być niższa od wysokości minimalnego wynagrodzenia, które w 2022 r. wyniesie  3 3010 zł brutto. Oprócz poprawki do ustawy budżetowej do Sejmu wniesiono też obywatelski projekt ustawy, która wprowadza do Karty Nauczyciela zasady, że wysokości kwot średniego i zasadniczego wynagrodzenia nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego, stanowią określony procent kwoty przeciętnego wynagrodzenia obowiązującej w III kwartale poprzedzającego roku budżetowego.

- Marszałek Sejmu poinformowała nas, że podpisy pod projektem zostały już zweryfikowane i wkrótce rozpocznie się procedowanie - mówi Krzysztof Baszczyński.

 

Subwencja wyższa o 2,6 proc.

Jeżeli chodzi o subwencję, w 2022 roku tzw. standard A, czyli kwota na jednego ucznia wykorzystywana w algorytmie podziału subwencji oświatowej wyniesie 6.118 zł. W 2021 r. wynosił on ok. 6069 zł - jest to więc śladowa podwyżka. Więcej pieniędzy dostaną klasy wojskowe i oddziały przygotowawcze. Tyle że tylko te, które już istnieją, bo nie uwzględnia to uczniów zaczynających od pierwszego września.

 

 

 

Zabraknąć może też pieniędzy na zajęcia dodatkowe - rozwijające umiejętności uczenia oraz dydaktyczno-wyrównawcze. Jak zwracali uwagę związkowcy, analizujący podział subwencji, może sporo na ten cel zabraknąć. Jeżeli chodzi o zarobki pedagogów, to - jak mówi Prawo.pl Krzysztof Baszczyński, wiceprezes Związku Nauczycielstwa Polskiego, w rezerwie są środki na podwyżkę nauczycielskich wynagrodzeń, ale nie w styczniu. W dodatku mają być one poprzedzone istotnymi zmianami w Karcie Nauczyciela, czyli odbiją się na uprawnieniach pedagogów, a nawet na liczbie etatów w szkołach.

Zobacz w LEX: Kalkulator wynagrodzeń nauczycieli >

 

Wyższe pensum i powrót godzin karcianych

Zmiany - według zapowiedzi ministra - mają wejść w życie już w kwietniu. Aby zapewnić wzrost wynagrodzeń, resort planuje m.in. odejście od średniego wynagrodzenia nauczycieli na rzecz wynagrodzenia przeciętnego. Omawiając projekt, zapowiadał, że minimalne wynagrodzenie nauczycieli (brutto) po zmianach wyniesie:

  •     nauczyciela nieposiadającego stopnia awansu zawodowego - ok. 4000 zł
  •     nauczyciela mianowanego – ok. 4544 zł
  •     nauczyciela dyplomowanego – 65 proc. - ok. 5037 zł.

 

Jak nietrudno zauważyć, tabela zawiera zupełnie inne stopnie awansu, a to dlatego, że resort zamierza zlikwidować stopień nauczyciela kontraktowego. Likwidacji ulegną też niektóre dodatki - np. dodatek "Na start" czy też jednorazowy dodatek uzupełniający. Kolejny haczyk to pensum wyższe o cztery godziny tygodniowo oraz powrót do niesławnych godzin karcianych i to nie dwóch, a aż ośmiu tygodniowo.

- Nieprawdą jest komunikat, wychodzący z gabinetu ministra, że zwiększenie pensum nie spowoduje zwiększenia pracy. Na szczęście wszystkie związki słusznie się temu sprzeciwiają. Natomiast kilka pomysłów dotyczących urlopów dla nauczycieli, dostępności dla rodziców, wartych jest przedyskutowania, rozważenia - oceniał rządowe pomysły Marcin Konrad Jaroszewski, dyrektor XXX Liceum Ogólnokształcącego w Warszawie.

 

Tymczasem bez podwyżek nie ma mowy o przekonaniu młodych i zdolnych osób do wybierania zawodu nauczyciela - jak podkreślał Marek Pleśniar, dyrektor biura Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Kadry Kierowniczej oświaty, pomysły MEN mają oszczędnościowy charakter - mogą demotywować osoby, które zawód nauczyciela już wykonują.

 

Czytaj w LEX: Wynagrodzenie nauczyciela za godziny ponadwymiarowe >

 

Zamrożone środki na doskonalenie i nagrody

O ile kwestia ustawy budżetowej jest jeszcze otwarta, to opublikowano już w Dzienniku Ustaw przepisy, które wspomagają wykonanie budżetu. Według "ustawy okołobudżetowej" w 2022 r. na wypłaty nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze wyodrębnia się w budżetach wojewodów łącznie w wysokości do 2744 średnich wynagrodzeń nauczyciela stażysty - według kwoty bazowej na 1 stycznia 2018 r.

 

Na wypłaty nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia  dydaktyczno-wychowawcze  wyodrębnia  się w budżecie  ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania  nowa ustawa przewiduję kwoty w wysokości do 2015 średnich wynagrodzeń nauczyciela stażysty (również z 2018 r.).  Zamrożono też pieniądze na doskonalenie nauczycieli - według ustawy w budżetach wojewodów wyodrębnia się środki na wspieranie  organizacji doradztwa metodycznego na obszarze województwa, w łącznej wysokości 12.400 średnich  wynagrodzeń  nauczyciela dyplomowanego. Pod uwagę będzie brana wysokość wynagrodzenia nauczyciela dyplomowanego ze stycznia 2018 r. (tak samo było w 2020 r.). Trzeba zauważyć, że kwotę ze stycznia 2018 wybrano nieprzypadkowo - to nie tylko zignorowanie rosnącej inflacji, ale też nawet niebranie pod uwagę podwyżek dla nauczycieli, które i tak nie oszołomiły pedagogów swoją wielkością. Nie wzrośnie też odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli - w roku 2022 będzie wynosił 3.028,21