Łączna kwota dochodów budżetu w 2021 roku po nowelizacji wyniesie ponad 482,98 mld zł, z czego 424,84 mld zł stanowią dochody podatkowe, 55,55 mld zł - dochody niepodatkowe, zaś 2,59 mld zł to środki z Unii Europejskiej i innych źródeł niepodlegające zwrotowi. Łączna kwota dochodów budżetu w 2021 r. po nowelizacji wyniesie ponad 482,98 mld zł, z czego 424,84 mld zł stanowią dochody podatkowe, 55,55 mld zł - dochody niepodatkowe, zaś 2,59 mld zł to środki z Unii Europejskiej i innych źródeł niepodlegające zwrotowi. Wydatki budżetu państwa po nowelizacji wyniosą prawie 523,5 mld zł, za deficyt na ustalono na dzień 31 grudnia 2021 r. na kwotę nie większą niż 40,5 mld zł.

Zobacz również: Sejm zaczął prace nad budżetem państwa na przyszły rok >>

W ramach nowelizacji ustawy okołobudżetowej na 2021 r. zostały z kolei m.in. zniesione ograniczenia dotyczące wynagrodzeń w określonych jednostkach sektora finansów publicznych, a także stworzone zostały podstawy prawne do przekazywania nagród pracownikom określonych jednostek sektora finansów publicznych, powstał też dodatkowy fundusz motywacyjny w określonych jednostkach sektora finansów publicznych, z którego będą mogły być wypłacane specjalne dodatki motywacyjne pracownikom tych jednostek. Nowelizacja umożliwiła także przekazywanie określonym funduszom celowym środków w formie tzw. wpłat z budżetu państwa oraz przekazanie dodatkowych środków w formie subwencji uczelniom uprawnionym do finansowania na zasadach określonych dla uczelni publicznych oraz instytutów działających w ramach Sieci Badawczej Łukasiewicz. Poza tym ustawa powala na przekazanie gminom w roku 2021 dodatkowych środków z budżetu państwa na uzupełnienie subwencji ogólnej. Obie ustawy wejdą w życie z dniem następującym po ich ogłoszeniu.

(kk/PAP)