W 2021 roku planowane dochody budżetowe są zdecydowanie wyższe niż wcześniej planowaliśmy i sięgają do 80 mld zł - podkreślił  premier Mateusz Morawiecki. Dodał, że tegoroczny wzrost gospodarczy ukształtuje się nieco poniżej 5 proc. PKB.

- Pierwszą praprzyczyną dobrego stanu gospodarki i możliwości budżetowych państwa są tarcze antykryzysowe i dobry stan przedsiębiorców, druga - to sprawne zarządzanie budżetem - powiedział premier. - To wymaga pieczołowitości, efektywności, dziesiątek, setek działań, które wdrażamy niemalże co tydzień podczas posiedzenia Rady Ministrów, działań uszczelniających. Niedawno rozmawialiśmy na Radzie Ministrów o e-fakturze, to też przyczyni się w kolejnych miesiącach do dobrego stanu budżetu – zaznaczył Morawiecki.

Szef rządu, mówiąc we wtorek na konferencji o nowelizacji budżetu na 2021 rok wskazał, że takiej nowelizacji można dokonać, kiedy sytuacja finansów jest zła, bądź wtedy, kiedy jest lepsza od spodziewanych. I podkreślił, że to jest ten drugi przypadek. 

Na zdrowie, infrastrukturę, rolnictwo i premie w budżetówce

Mówiąc o celach, na które zostaną przeznaczone dodatkowe środki, premier wymienił m.in.: "po pierwsze na zdrowie, na zwiększenie budżetu Narodowego Funduszu Zdrowia, wiele wycen będzie ulegało zmianie, ale także na wynagrodzenia, również na uczelnie, które zajmują się kształceniem naszych przyszłych medyków". 

- Zdecydowaliśmy się przeznaczyć na infrastrukturę dodatkowe 10 mld zł. Poza tym zdecydowaliśmy dzisiaj, że poza 8 mld zł, przeznaczonymi na wsparcie samorządów, dołożymy jeszcze 4 mld zł na inwestycje wodno-kanalizacyjne – powiedział premier. 

Część dodatkowych pieniędzy ma być przeznaczona na wzrost płac w sferze budżetowej. - Zdecydowaliśmy się już w tym roku przeznaczyć 6 proc. na fundusz premiowy. Taki, jaki w zeszłym roku był mocno nadwątlony ze względu na trudną sytuację budżetową z powodu pandemii. Dzisiaj sytuacja jest lepsza, więc przeznaczamy środki na premie dla budżetówki już w tym roku. Do tego w przyszłym roku będzie fundusz nagród w wysokości 3 proc. oraz podnosimy fundusz wynagrodzeń o 4,4 proc. – powiedział premier.

Część z dodatkowych funduszy rząd chce przeznaczyć na rolnictwo. Jak powiedział premier, część z kwoty 650 mln zł zostanie przeznaczona na walkę z ASF i na pomoc, udzielaną rolnikom w związku z tą epidemią. Większe środki zostaną przeznaczone także na promocję polskich firm za granicą a także dodatkowe ponad 800 mln zł dostanie Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

 

Najważniejsze zmiany w ustawie budżetowej 2021:

  • Dodatkowe wsparcie przewidziane zostało na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w celu zwiększenia finansowania zadań służących poprawie jakości życia osób z niepełnosprawnościami oraz nowych programów zatwierdzanych przez Radę Nadzorczą PFRON.
  • Większe środki zostaną przeznaczone na Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg.
  • Dodatkowe pieniądze zostaną przeznaczone na objęcie przez Skarb Państwa akcji w spółce PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Środki z dokapitalizowania PKP PLK S.A. przeznaczone zostaną na realizację zadań ujętych w Krajowym Programie Kolejowym do 2023 r.
  • Wsparcie otrzymają jednostki samorządu terytorialnego, m.in. na zadania inwestycyjne dotyczące wodociągów i zaopatrzenia w wodę oraz kanalizację. Dodatkowe środki przyczynią się do zmniejszenia różnic w standardach życia w miastach i na obszarach wiejskich.
  • Zasilony zostanie m.in. Fundusz Wsparcia Policji, Fundusz Wsparcia Straży Granicznej oraz Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej.
  • Podwyższony zostanie kapitał zakładowy Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu w celu lepszego promowania polskiej gospodarki za granicą.
  • Dodatkowe wsparcie finansowe przewidziane zostało dla Centralnego Ośrodka Sportu oraz dla uczelni i instytutów działających w ramach Sieci Badawczej Łukasiewicz.
  • Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu będzie mógł zasilić Narodowy Fundusz Ochrony Zabytków z przeznaczeniem na dofinansowanie nakładów koniecznych na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach.
  • Umożliwione zostanie zwiększenie wynagrodzeń w jednostkach sektora finansów publicznych, takich jak: agencje wykonawcze, instytucje gospodarki budżetowej, państwowe fundusze celowe, Narodowy Fundusz Zdrowia, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego i funduszach zarządzanych przez Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego oraz innych państwowych osobach prawnych należących do sektora finansów publicznych.
  • Utworzony zostanie dodatkowy fundusz motywacyjny w państwowych jednostkach budżetowych, z którego będą mogły być wypłacane specjalne dodatki pracownikom sfery budżetowej.

Nowe rozwiązania mają wejść w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.