Przeciw senackiej poprawce zwiększającej w ramach nowelizacji ustawy budżetowej na 2021 r. wydatki na służbę zdrowia o 6,3 mld zł opowiedział się w czwartek Sejm.

Jaka była propozycja Senatu

Senat zaproponował do niej jedną poprawkę, zwiększającą kwotę dotacji dla Narodowego Funduszu Zdrowia o 6,3 mld zł, kosztem wydatków majątkowych przewidzianych na obronę narodową. Senatorowie uzasadniali, że kryzys finansowy związany z wystąpieniem COVID-19 uzasadnia ograniczenie wydatków budżetowych w miejscu, które tak dużych wydatków nie wymaga, na rzecz wsparcia finansowego świadczeń gwarantowanych, w tym na leczenie szpitalne, opiekę psychiatryczną, leczenie uzależnień, ambulatoryjną opiekę specjalistyczną i rehabilitację leczniczą.

Czytaj też: 7 proc. PKB na zdrowie i dotacja dla NFZ z budżetu - częściej niż raz w roku>>

Posłowie byli jednak innego zdania. Przeciw przyjęciu senackiej poprawki opowiedział się również rząd. Jak wyjaśniał na posiedzeniu komisji sejmowej, która rozpatrywała poprawkę, wiceminister finansów Sebastian Skuza, "w zakresie służby zdrowia rządowy projekt związany z Polskim Ładem jest kompleksowym rozwiązaniem i gwarantuje zwiększenie nakładów na ochronę zdrowia".

W nowelizacji ustawy budżetowej na 2021 r. założono, że inflacja ma wynieść 4,3 proc., a PKB wzrośnie o 4,9 proc. Tegoroczne wydatki budżetu mają wynieść 523,37 mld zł (pierwotnie miały wynieść 486,78 mld zł), a dochody 482,98 mld zł (pierwotnie 404,48 mld zł). Deficyt budżetowy w roku 2021 ma wynieść 40,38 mld zł (pierwotnie miał on wynieść 82,3 mld zł.

(Pap/Ret)