Posłanka Agnieszka Dziemianowicz-Bąk (Lewica) powołując się na Biuro Analiz Sejmowych zwróciła uwagę, że te nakłady rosną o blisko 6 proc. tylko nominalnie, bo realny wzrost wynosi 2,6 proc. Oceniła, że środki te są zbyt skromne, biorąc pod uwagę potrzeby polskiej nauki. Pytała też o to, czy w budżecie na 2022 r. przewidziano środki na podwyżki dla pracowników sektora szkolnictwa wyższego.

 

MEiN: Nie ma co strajkować, podwyżki będą>>

 

Na razie bez kolejnych podwyżek

- W tym budżecie kwoty na kolejne podwyżki w tej przestrzeni szkolnictwa wyższego nie są przewidziane. Takie starania były, rozmowy były. Na ten moment nie ma tego w budżecie. Oczywiście są pełne skutki zabezpieczone tej podwyżki z jesieni ubiegłego roku, czyli w skali tego roku to jest blisko 800 mln zł i te środki są zabezpieczone na utrzymanie tych wydatków. Natomiast na dodatkowe wzrosty wynagrodzeń - nie ma - odpowiedział wiceszef MEiN Wojciech Murdzek. Na szkolnictwo wyższe i naukę zaplanowano też kwotę ok. 4,37 mld zł w dziale 730 w budżetach różnych resortów, m.in.: Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji i Ministra Infrastruktury. W tym samym dziale budżetu zaplanowano również ok. 105,9 mln zł na działalność Polskiej Akademii Nauk.

 

 

 

- Dla aktywności działań instytutów panowskich na rok 2022 r. to jest kwota 825 mln zł - wskazał w czasie obrad komisji wiceminister Murdzek. Wiceprezes PAN prof. Paweł Rowiński powiedział, że w większości części budżetu PAN notowany jest jego spadek - wyjątkiem jest program Pasific współfinansowany ze środków europejskich.

- Chcę powiedzieć, że to są również instytuty ocenione, jeżeli chodzi o ewaluację, bo z takimi kłopotami mają do czynienia instytuty, które mają kategorię A plus - mówił. Przypomniał, że instytuty musiały spełnić warunek podniesienia płac, co wynika z zapisów ustawowych. "Za tym nie poszły wzrosty budżetowe - dodał. Z kolei w budżetach innych ministrów na działalność badawczo-rozwojową zaplanowano kwotę ok. 1,38 mld zł, w tym na działalność badawczo-rozwojową realizowaną przez MON – ok. 1,14 mld zł. Z kolei łączna kwota wydatków na Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w 2022 r. wyniesie ok. 7,78 mld zł. Środki te pochodzą głównie z puli przeznaczonej na naukę, ale też na obronę narodową. Narodowe Centrum Nauki będzie dysponować kwotą ok. 1,6 mld. Z kolei Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej otrzyma ponad 228 mln zł, a Sieć Badawcza Łukasiewicz - ponad 435 mln zł.(ms/PAP)