Zdaniem samorządu lekarskiego, zastosowanie środków prawnych ograniczających do niezbędnego minimum wszelkie przejawy aktywności publicznej, zawodowej i społecznej, która w krytycznym okresie epidemii może powodować nie tylko istotne zwiększenie zagrożenia dla życia i zdrowia obywateli, ale także przedłużenie epidemii.

Czytaj w LEX: Zadania i obowiązki podmiotów leczniczych wynikające ze specustawy o koronawirusie >

NRL zwraca uwagę na doświadczenia innych krajów, w których epidemia rozpoczęła się wcześniej niż w Polsce, które wskazują, że aby całkowicie wygasić jej ogniska, ograniczenia zgromadzeń, zakazy organizacji imprez masowych powinny być utrzymane tak długo, jak długo stwierdzane będą nowe przypadki zachorowań.

Czytaj w LEX: Obowiązki personelu medycznego w związku z rozpoznaniem zakażeń i chorób zakaźnych >

Czytaj też: 
Apel: Stan nadzwyczajny już jest, teraz przesuńcie wybory >>
Prof. Piotrowski: Trzeba ogłosić stan klęski żywiołowej i przesunąć wybory>>

Zdaniem samorządu, w sytuacji występowania epidemii, państwo polskie nie będzie mogło zapewnić swoim obywatelom bezpieczeństwa życia i zdrowia podczas egzaminów ósmoklasisty, egzaminów maturalnych, a także wyborów prezydenckich, co w sposób oczywisty powinno prowadzić do ich odłożenia w czasie.
NRL w swoim apelu zaznaczyła, że "w najnowszej historii naszego kraju jest wiele budujących przykładów, kiedy polityczne i partyjne cele ustępowały miejsca obronie życia i zdrowia obywateli".

Czytaj w LEX: Sprawozdawczość podmiotu leczniczego z działalności przeciwepidemicznej >

Czytaj też: 
Fundacja Batorego: Wyborów w terminie nie da się zorganizować>>
SN: W czasie epidemii nierealne zebranie podpisów poparcia dla kandydata na prezydenta>>