Jak podaje resort nauki, każdorazowo zamawiający będą musieli wykazać, że dane zamówienie (zakup towaru, czy usługi) jest niezbędne do przeciwdziałania COVID-19.

 

Postępowanie w sprawie wycieku danych na SGGW>>

 

Sprzęt do zwalczania zakażeń na uproszczonych zasadach

Ponieważ 20 marca 2020 r. w Polsce ogłoszono stan epidemii, zachodzi sytuacja wymogu ochrony zdrowia publicznego, co pozwala na zastosowanie przepisu art. 6 specustawy. Przepis art. 6 ustawy z 2 marca 2020 r. - o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych - stosuje się do uczelni publicznych pod warunkiem, że łącznie zostaną spełnione przesłanki:

  •     zamawiane są towary lub usługi niezbędne do przeciwdziałania COVID-19, oraz
  •     zachodzi wysokie prawdopodobieństwo szybkiego i niekontrolowanego rozprzestrzeniania się choroby lub wymaga tego ochrona zdrowia publicznego.

 

 

Przepisy o zamówieniach publicznych nie znajdą zastosowania do:

  •     nabywania przez uczelnie publiczne towarów lub usług niezbędnych do podjęcia wszelkich czynności związanych ze zwalczaniem zakażenia;
  •     zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby  zakaźnej COVID-19 wywołanej wirusem SARS-CoV-2.