Dziecko musi mieć fachowego prawnika

Prawo cywilne Prawnicy

W późnych godzinach wieczornych w środę 12 lipca posłowie dyskutowali nad zmianami w kodeksie rodzinnym, w kpc i w kpk i innych ustawach dotyczącymi ochrony dzieci przed przemocą. Dzieci muszą być fachowo reprezentowane, gdy dzieje im się krzywda. Celem zmian jest podniesienie standardu pracy osób, których zadaniem jest ochrona dzieci przed doznaniem przez nich przemocy ze strony najbliższych oraz osób trzecich.

13.07.2023

SN: Firma pozbawiona zamrażarek do lodów i odszkodowania

Prawo cywilne

Po kilku latach współpracy spółki rozwiązały umowę handlową. Użyczony sprzęt do przechowywania lodów nie został jednak zwrócony właścicielowi. Spółka powodowa pozostała więc bez zamrażarek i bez odszkodowania. Takie orzeczenie jest krzywdzące i niesprawiedliwe – orzekł Sąd Najwyższy w Izbie Cywilnej i uchylił wyrok sądu drugiej instancji.

12.07.2023

Nie będzie dodatkowych przepisów karnych dla małoletnich przedsiębiorców

Prawo cywilne Rynek Małe i średnie firmy

Po kilkudziesięciu uwagach, które wpłynęły w toku opiniowania, resort rozwoju zdecydował się na zmianę pierwotnej wersji projektu przepisów o prowadzeniu działalności przez małoletnich przedsiębiorców. Prawnicy zwracają jednak uwagę, że pomimo doprecyzowania części kontrowersyjnych kwestii, współpraca z małoletnim nadal będzie ryzykowna - zwłaszcza biorąc pod uwagę fakt, że w działaniach nie będzie już pośredniczył przedstawiciel ustawowy.

12.07.2023

SN: Przymusowe leczenie w szpitalu psychiatrycznym drastycznie narusza wolność

Prawo cywilne

Samodzielne funkcjonowanie uczestnika postępowania w społeczeństwie wskazuje, że nie ma konieczności przymusowego leczenia w zakładzie psychiatrycznym – orzekł Sąd Najwyższy. Sady dwóch instancji nie przeprowadziły wnikliwego postępowania dowodowego, a wniosek córek, by zamknąć matkę w zakładzie psychiatrycznym nie uwzględniał podstawowych praw człowieka do wolności osobistej.

12.07.2023

SN zmienia linię orzeczniczą dotyczącą zasiedzenia służebności przesyłu

Prawo cywilne Nieruchomości

Przyjęcie istnienia przed 3 sierpnia 2008 r. służebności „o treści odpowiadającej służebności przesyłu” oraz doliczenie czasu posiadania takiej służebności do czasu niezbędnego do zasiedzenia narusza zakaz działania prawa wstecz. Naruszenie takie może mieć rażąco niekorzystne skutki dla właścicieli nieruchomości, gdyż często urządzenia przesyłowe zostały wybudowane na wiele lat przed przyjęciem zakwestionowanej wykładni – orzekł Sąd Najwyższy w Izbie Cywilnej.

11.07.2023

Chat GPT lepiej radzi sobie z przepisami na obiad niż z prawem autorskim

Prawo cywilne Nowe technologie

Sztuczna inteligencja i jej powiązania z prawem autorskim wciąż są jednym z tematów, który budzi sporo emocji i prowokuje do zadawania pytań o konieczność reakcji w zakresie zmian w prawie. Dużo przestrzeni poświęcono tej tematyce również w najnowszym numerze „Zeszytów Naukowych Uniwersytetu Jagiellońskiego”, który zadedykowano prof. Ryszardowi Markiewiczowi z okazji jego 75. urodzin.

11.07.2023

SN: Nie ma już wątpliwości, że kredyty walutowe miały poważne wady

Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości Kredyty frankowe

Po licznych orzeczeniach Trybunału Sprawiedliwości UE i Sądu Najwyższego pełnomocnicy banku muszą poważnie brać pod uwagę, czy warto wnosić skargi kasacyjne kwestionujące prawa kredytobiorców do otrzymania jasnych umów indeksowanych we frankach szwajcarskich. Chodzi o brak możliwości oszacowania kwoty, którą strona umowy kredytu będzie świadczyć w przyszłości.

11.07.2023

Komisja deregulacyjna ma pomysł, co zrobić z zagubionymi kluczykami lub pilotami

Prawo cywilne Policja

Biura rzeczy znalezionych mają wątpliwość, jak postępować z kluczami, kartami dostępu czy pilotami do nieruchomości lub pojazdów. Obecnie, po upływie ustawowego terminu takie rzeczy może odebrać ten, kto je znalazł. Posłowie z komisji deregulacyjnej chcą zmienić zasadę. Proponują więc nowelizację ustawy o rzeczach znalezionych.

10.07.2023

Zamieszki w podróży: Tego lata lepiej wybrać Akropol niż wieżę Eiffla

Prawo cywilne Turystyka

Zamieszki polityczne mogą w niektórych sytuacjach stanowić podstawę do odmowy przyznania podróżnemu odszkodowania lub zadośćuczynienia. Jednak nie mogą one stanowić podstawy do odmowy obniżenia ceny – twierdzą eksperci. W takich wypadkach na ogół biuro podróży oferuje w tej samej cenie wycieczkę zastępczą w innym terminie albo w tym samym czasie - inny kierunek podróży.

08.07.2023

Nowe przepisy mają pomóc firmom i zastopować nadgorliwe sądy  

Prawo cywilne

W sprawach własności intelektualnej sędziowie podobno mają zbyt chętnie sięgać po instrumenty zabezpieczenia roszczeń, co wielu przedsiębiorcom psuje biznes – uznali posłowie i od lipca zmienili przepisy w tym zakresie. Na skutek nowelizacji zabezpieczenia roszczeń w takich sprawach nie znikną, ale oskarżanym ma być łatwiej się bronić.

07.07.2023

Sąd Apelacyjny pyta, czy może orzekać jednoosobowo

Prawo cywilne

Sędziowie sądów powszechnych drugiej instancji nie wiedzą jak traktować uchwałę Izby Pracy Sądu Najwyższego w kwestii nieważności jednoosobowych składów sędziowskich. Pierwszym sądem, który zadał pytanie Sądowi Najwyższemu o skutki tej uchwały, jest Sąd Apelacyjny w Krakowie. Moc zasady prawnej pośrednio wiąże bowiem sądy odwoławcze. Ale czy SN nie wykroczył poza swoje uprawnienia?

06.07.2023

Rozprawy on-line oraz jeden sędzia jako zasada – to zły pomysł

Prawo cywilne

Przedstawiciele nauki i adwokaci oraz Fundacja Court Watch Polska mają duże zastrzeżenia do rządowego projektu nowelizacji kodeksu postępowania cywilnego, kpk i innych ustaw. Drastycznie ogranicza on zasadę kolegialności, co godzi w konstytucyjne gwarancje prawa do sądu w trakcie kontroli odwoławczej. A ponadto – utrudnia możliwości udziału publiczności i mediów w posiedzeniach zdalnych.

05.07.2023

SN: Czy nieżyjący współwłaściciel może ustanowić kuratora?

Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości

Sąd Najwyższy w Izbie Cywilnej w składzie rozszerzonym odpowie na zagadnienie przedstawione przez trzech sędziów tego sądu, czy zachodzi nieważność postępowania w sprawie o zasiedzenie w razie ustanowienia dla uczestnika postępowania kuratora dla nieznanego z miejsca pobytu współwłaściciela. Chodzi o przypadek, gdy nie ustalono danych osobowych tego uczestnika pozwalających na stwierdzenie, że osoba ta żyje, zwłaszcza że brak danych o jej dacie urodzenia.

03.07.2023

SN: Przekazane gospodarstwo wchodzi do wspólnego majątku małżonków

Prawo cywilne Prawo gospodarcze

​Gospodarstwo rolne przekazane na podstawie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników indywidualnych i członków ich rodzin następcy pozostającemu w ustroju ustawowej wspólności majątkowej małżeńskiej wchodzi w skład majątku wspólnego małżonków. Taką uchwałę w składzie siedmiu sędziów podjęła Izba Cywilna Sądu Najwyższego.

03.07.2023

W przypadku kolizji z cudzoziemcem częściej przydaje się pomoc policji

Prawo cywilne Drogi Turystyka Ubezpieczenia

W 2022 roku aż o 65 proc. wzrosła liczba wypadków spowodowanych przez osoby kierujące samochodem na zagranicznych rejestracjach. Po kolizji z kierowcą spoza Polski, sposób postępowania jest trochę bardziej skomplikowany niż wtedy, gdy sprawca prowadzi pojazd zarejestrowany w naszym kraju.

24.06.2023

SN: Marsz Powstania Warszawskiego będzie zgromadzeniem cyklicznym narodowców

Prawo cywilne

Sąd Najwyższy uchylił postanowienie Sądu Apelacyjnego w Warszawie i poprzedzające je postanowienie Sądu Okręgowego, które nie zgodziły się, aby nadać status zgromadzenia cyklicznego Marszowi Powstania Warszawskiego. Sądy te uznały, że decyzja wojewody zezwalającego na taki marsz była niesłuszna, gdyż organizatorem zgromadzenia w latach 2019-2021 nie był ten sam podmiot.

22.06.2023

SN: Jeden sędzia w covidzie - to tylko pretekst do ograniczenia prawa stron

Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości Prawo pracy Ubezpieczenia społeczne

Rozpoznanie sprawy cywilnej przez sąd drugiej instancji w składzie jednego sędziego ukształtowane na podstawie ustawy o zwalczaniu COVID-19 ogranicza prawo do sprawiedliwego rozpatrzenia sprawy. Nie jest konieczne dla ochrony zdrowia publicznego i prowadzi do nieważności postępowania - taką uchwałę w składzie siedmiu sędziów podjęła Izba Pracy i Ubezpieczeń Społecznych SN.

21.06.2023

Ochrona dzieci na ostatnią chwilę – lepiej późno niż wcale?

Prawo cywilne Prawo rodzinne

Podczas ostatniego posiedzenia Sejmu odbyło się pierwsze czytanie poselskiego projektu nowelizacji kodeksu rodzinnego i opiekuńczego oraz innych ustaw – czyli projektu, który ma wprowadzić kompleksową ochronę prawną małoletnich. Pytanie tylko, dlaczego znów musiało dojść do tragedii, by zająć się przepisami, o które prawnicy i eksperci apelują od dobrych kilku lat.

21.06.2023

Najgorsza rodzina lepsza niż piecza zastępcza? - system ochrony dzieci wciąż szwankuje

Prawo karne Prawo cywilne

Wciąż zdarza się, że interwencje służb następują zbyt późno, w momencie kryzysu, co uniemożliwia prowadzenie działań naprawczych w przypadku zagrożenia dobra dziecka. Wiele da się też naprawić w obszarze współpracy służb, których zadaniem jest ochrona dzieci - wynika z badań, które przeprowadziła dr hab. Magdalena Szafranek z Instytutu Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego.

21.06.2023