Kierowca odpowiada wobec pasażera za szkody, których ten doznał na skutek wypadku

Prawo cywilne Drogi Transport

Jeśli pasażerowie ponieśli śmierć, to ich bliscy mogą żądać zadośćuczynienia od ubezpieczyciela sprawcy. Takie sytuacje rodzą bowiem odpowiedzialność z polisy OC sprawcy. Gdy pasażerowie wsiadają do auta z zamiarem rajdowego jeżdżenia po mieście i stanie im się krzywda, to przyczyniają się oni do szkody. Nie zwalnia to jednak kierowcy i jego ubezpieczyciela od odpowiedzialności.

29.07.2023

SN: Szkoda z OC, gdy pojazd nie porusza się w komunikacji, lecz pracuje

Prawo cywilne

Upadek z podnośnika samochodowego w bezruchu obejmuje odpowiedzialność OC ubezpieczyciela – orzekł Sąd Najwyższy. Odpowiedzialność posiadaczy pojazdów mechanicznych zachodzi także wtedy, gdy szkody wyrządzone są w wyniku pracy urządzenia zamontowanego ‎w pojeździe. I gdy w chwili wypadku pojazd nie pełnił funkcji komunikacyjnej – dodał sąd.

26.07.2023

Uporczywe nękanie wyłącza znieważenie w tym samym czasie

Prawo karne Prawo cywilne

Ważąc krzywdy spowodowane stalkingiem, sąd okręgowy wziął pod uwagę naruszone dobra osobiste oskarżycieli: wolność od obawy oraz godność osobistą, a dodatkowo dobre imię poszkodowanego. Sąd uwzględnił, że przestępstwo trwało ponad rok, natomiast działania oskarżonej miały zróżnicowany charakter. Taki jest sens wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie w sprawie nękania przez byłą żonę.

25.07.2023

Odstąpienie od umowy turystycznej do Grecji z powodu pożarów

Prawo cywilne Turystyka

Ponad 30 tys. zagranicznych turystów musiało uciekać z greckiej wyspy Rodos z powodu pożarów. Obecnie przebywają tam turyści z biur Grecos, Itaka i Rainbow. Czy pożar może być powodem bezpłatnego odstąpienia od umowy turystycznej? Dr Piotr Cybula, radca prawny, analizuje przypadki nadzwyczajnych okoliczności występujących w miejscu docelowym lub jego najbliższym sąsiedztwie, które mają znaczący wpływ na realizację imprezy turystycznej.

23.07.2023

SO: Z nieważnej umowy kredytu nie powstaje dług

Prawo cywilne Kredyty frankowe

Kredytobiorcy frankowi spełniali świadczenia na poczet wierzytelności pozwanego banku, która nie istniała, bo wynikała z nieważnej umowy kredytu - orzekł Sąd Okręgowy w Poznaniu. W konsekwencji ta wierzytelność pozwanego nigdy nie była wymagalna. Dlatego też zarzuty przedawnienia i nadużycia prawa, stawiane przez bank konsumentom, okazały się nietrafne.

22.07.2023

Listy miłosne lepiej trzymać w dyskrecji i nie ujawniać

Prawo cywilne Prawo autorskie

Stare listy, pocztówki, dokumenty urzędowe, a nawet e-maile - to nie tylko pamiątki po zmarłych bliskich, ale także źródło potencjalnych kłopotów związanych z tajemnicą korespondencji dla rodziny i kolekcjonerów. To samo dotyczy starych fotografii i nagrań filmowych bądź dźwiękowych. Znaczenie mają tu przepisy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, a także kodeks cywilny. W niektórych przypadkach wymagają specjalnego zezwolenia.

22.07.2023

Uwłaszczenie spółdzielni mieszkaniowych za opłatą wymaga poprawek

Prawo cywilne Finanse samorządów Budownictwo

Rządowy projekt ustawy jest obarczony wieloma istotnymi wadami merytorycznymi i legislacyjnymi. Błędy te wskazuje Rada Legislacyjna. Jednak nie utracą własności budynków gminy, które same je wzniosły. Po jego poprawieniu projekt powinien jak najszybciej stać się przedmiotem sejmowego postępowania ustawodawczego – uważają eksperci.

21.07.2023

Frankowicze różnie traktowani przez sądy? Jest skarga do ETPC

Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości Kredyty Prawo unijne Kredyty frankowe

Europejski Trybunał Praw Człowieka również zajmie się kredytami frankowymi. Pełnomocnicy jednego z frankowiczów złożyli bowiem skargę, w której zarzucili Polsce naruszenie prawa do rzetelnego procesu sądowego oraz naruszenie zakazu dyskryminacji. W tej sprawie kredytobiorca przegrał, ale w jego ocenie sądy nie dały mu możliwości przedstawienia istotnych dla sprawy faktów, mimo że dostrzegły w umowie klauzule abuzywne.

20.07.2023

Rząd przyjął projekt w sprawie wydawania dzieci za granicę

Prawo cywilne

Przepisy dostosowujące do lutowego orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości UE w sprawie wstrzymywania wykonywania prawomocnych orzeczeń zarządzających wydanie dziecka za granicę przyjął we wtorek rząd. Projekt nowelizacji Kodeksu postępowania cywilnego doprecyzowuje przepisy dotyczące wykonywania orzeczeń w sprawach, które są prowadzone na podstawie Konwencji haskiej.

18.07.2023

Na rozwoju mediacji w biznesie i pracy skorzystają wszyscy

Prawo cywilne Prawo gospodarcze

Projektowane przepisy umocnią mediację jako standardowe narzędzie w pracy sądów, zdejmując w znacznym stopniu konieczność indywidualnej analizy „mediowalności” spraw. Dodatkowo uczynią to w przypadku podmiotów profesjonalnych, wobec których należy oczekiwać większej racjonalności – nie w postaci samodzielnego rozwiązywania konfliktów, ale właśnie w korzystaniu w tym zakresie ze wsparcia mediatora - pisze Jakub Świtluk, prawnik i zawodowy mediator.

18.07.2023

SN: Interes społeczny nie uzasadniał określenia „tchórzliwy brutal”

Prawo cywilne

Użycie w artykule prasowym określenia „tchórzliwy brutal” doprowadziło do naruszenia czci publicysty. Ale jak określił Sąd Najwyższy to nie było bezprawne, gdyż krytyczna ocena działalności Rafała Ziemkiewicza mogła być uzasadniona interesem społecznym. Niemniej uchylono wyrok sądu II instancji, gdyż sąd ten nie wyjaśnił aspektów interesu społecznego, które uzasadniałyby użycie pejoratywnego określenia.

17.07.2023

SN: Notariusz może sporządzić projekt aktu na życzenie żony testatora

Prawo cywilne

Żona spadkodawcy może przekazać notariuszowi treść projektu testamentu swego męża – stwierdził Sąd Najwyższy. - Nie budzi wątpliwości sporządzanie projektu dokumentu, również przez notariusza, a co ważne - nie determinuje ważności aktu. Istotne jest, aby notariusz odczytał akt i aby był podpis testatora - dodał SN, odrzucając skargę uczestniczki postępowania.

15.07.2023

Parodia też może przekraczać granice, ale na miliony zadośćuczynienia w Polsce trudno liczyć

Prawo cywilne

Modelka Caroline Derpienski zapowiada, że będzie domagać się zadośćuczynienia w wysokości 50 mln zł za film opublikowany przez Katarzynę Nosowską. Choć w materiale nie pada jej nazwisko, parodia w dość oczywisty sposób wskazuje na modelkę. Celebrytce trudniej wygrać tego rodzaju sprawę, bo podobnie jak polityk, musi mieć grubszą skórę. Dodatkowo, jak wskazują prawnicy, raczej nie ma szans na uzyskanie tak dużego zadośćuczynienia.

15.07.2023

Wydziedziczenie w jednej ustawie z obroną ojczyzny i awansem referendarzy

Prawo cywilne Prawnicy

Powszechnie nieakceptowane są zdarzenia, gdy nie udziela się pomocy w chorobie lub notorycznie nie płaci alimentów. Nie może też przejąć majątku spadkobiorca, który swoim karygodnym, często nacechowanym złą wolą, zachowaniem, uniemożliwia za życia spadkodawcy zaspokojenie jego potrzeb życiowych. Takie osoby będą wyłączone z dziedziczenia. Ministerstwo Sprawiedliwości i senatorowie są co do tego zgodni. Ale wątpliwości wywołują tzw. „wrzutki” niezwiązane z kodeksem cywilnym.

14.07.2023

Dziecko musi mieć fachowego prawnika

Prawo cywilne Prawnicy

W późnych godzinach wieczornych w środę 12 lipca posłowie dyskutowali nad zmianami w kodeksie rodzinnym, w kpc i w kpk i innych ustawach dotyczącymi ochrony dzieci przed przemocą. Dzieci muszą być fachowo reprezentowane, gdy dzieje im się krzywda. Celem zmian jest podniesienie standardu pracy osób, których zadaniem jest ochrona dzieci przed doznaniem przez nich przemocy ze strony najbliższych oraz osób trzecich.

13.07.2023

SN: Przymusowe leczenie w szpitalu psychiatrycznym drastycznie narusza wolność

Prawo cywilne

Samodzielne funkcjonowanie uczestnika postępowania w społeczeństwie wskazuje, że nie ma konieczności przymusowego leczenia w zakładzie psychiatrycznym – orzekł Sąd Najwyższy. Sady dwóch instancji nie przeprowadziły wnikliwego postępowania dowodowego, a wniosek córek, by zamknąć matkę w zakładzie psychiatrycznym nie uwzględniał podstawowych praw człowieka do wolności osobistej.

12.07.2023

SN: Firma pozbawiona zamrażarek do lodów i odszkodowania

Prawo cywilne

Po kilku latach współpracy spółki rozwiązały umowę handlową. Użyczony sprzęt do przechowywania lodów nie został jednak zwrócony właścicielowi. Spółka powodowa pozostała więc bez zamrażarek i bez odszkodowania. Takie orzeczenie jest krzywdzące i niesprawiedliwe – orzekł Sąd Najwyższy w Izbie Cywilnej i uchylił wyrok sądu drugiej instancji.

12.07.2023

Nie będzie dodatkowych przepisów karnych dla małoletnich przedsiębiorców

Prawo cywilne Rynek Małe i średnie firmy

Po kilkudziesięciu uwagach, które wpłynęły w toku opiniowania, resort rozwoju zdecydował się na zmianę pierwotnej wersji projektu przepisów o prowadzeniu działalności przez małoletnich przedsiębiorców. Prawnicy zwracają jednak uwagę, że pomimo doprecyzowania części kontrowersyjnych kwestii, współpraca z małoletnim nadal będzie ryzykowna - zwłaszcza biorąc pod uwagę fakt, że w działaniach nie będzie już pośredniczył przedstawiciel ustawowy.

12.07.2023

SN zmienia linię orzeczniczą dotyczącą zasiedzenia służebności przesyłu

Prawo cywilne Nieruchomości

Przyjęcie istnienia przed 3 sierpnia 2008 r. służebności „o treści odpowiadającej służebności przesyłu” oraz doliczenie czasu posiadania takiej służebności do czasu niezbędnego do zasiedzenia narusza zakaz działania prawa wstecz. Naruszenie takie może mieć rażąco niekorzystne skutki dla właścicieli nieruchomości, gdyż często urządzenia przesyłowe zostały wybudowane na wiele lat przed przyjęciem zakwestionowanej wykładni – orzekł Sąd Najwyższy w Izbie Cywilnej.

11.07.2023

Chat GPT lepiej radzi sobie z przepisami na obiad niż z prawem autorskim

Prawo cywilne Nowe technologie

Sztuczna inteligencja i jej powiązania z prawem autorskim wciąż są jednym z tematów, który budzi sporo emocji i prowokuje do zadawania pytań o konieczność reakcji w zakresie zmian w prawie. Dużo przestrzeni poświęcono tej tematyce również w najnowszym numerze „Zeszytów Naukowych Uniwersytetu Jagiellońskiego”, który zadedykowano prof. Ryszardowi Markiewiczowi z okazji jego 75. urodzin.

11.07.2023
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski