Prawo.pl

Urzędy gotowe do pracy, ale brak wytycznych o środkach ochrony

Samorząd terytorialny Administracja publiczna Koronawirus a prawo
Rząd wskazał zadania, które mimo epidemii muszą wypełniać urzędy, by odmrażać gospodarkę i życie społeczne. Samorządowcy są za, bo to dla dobra mieszkańców i ożywienia biznesu. Jednak wciąż konieczne jest ograniczenie kontaktów bezpośrednich i środki ochronne. No i brakuje definicji i procedur, czego i jak używać w urzędach, analogicznie na przykład do sklepów.
Katarzyna Kubicka-Żach
21.04.2020
Samorząd terytorialny Administracja publiczna Koronawirus a prawo
Aby móc przekazać 1 proc. podatku na cele charytatywne PIT za 2019 roku trzeba rozliczyć do czerwca 2020 roku. To jedna ze zmian wprowadzonych niedawno w ramach tarczy antykryzysowej. Firmy z kolei dostały możliwość korzystnego rozliczenia inwestycji w ramach ulgi badawczo-rozwojowej i IP BOX. Z obniżeniem podatku nie trzeba czekać do przyszłego roku.
Krzysztof Koślicki
21.04.2020
CIT PIT Koronawirus a prawo
Należy rozgraniczyć grzywnę nakładaną przez policjanta w postępowaniu mandatowym od kary pieniężnej, którą może nałożyć państwowy powiatowy inspektor sanitarny i państwowy graniczny inspektor sanitarny - tłumaczą: adwokaci dr Łukasz Pilarczyk i Denis Jankowski z Kancelarii Filipiak Babicz. Ich zdaniem kompetencje policji w kwestii karania za ograniczenia w poruszaniu budzą wątpliwości.
Denis Jankowski Łukasz Pilarczyk
21.04.2020
Koronawirus a prawo
Trybunał Konstytucyjny uznał, że uchwała trzech izb Sądu Najwyższego z 23 stycznia 2020 r. jest niezgodna z Konstytucją RP, prawem unijnym i Europejską Konwencją Praw Człowieka. Zdaniem TK odsuwanie sędziego od orzekania zawarte w uchwale jest nieznane systemowi prawnemu, gdyż podważa powołanie sędziego przez Prezydenta RP. Wyrok zapadł większością głosów, zdanie odrębne zgłosiło trzech sędziów.
Krzysztof Sobczak Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
20.04.2020
Prawnicy Wymiar sprawiedliwości
W nowych przepisach wyborczych nie ma gwarancji zwrotu niedostarczonych pakietów właściwym instytucjom. Doręczanie pakietów do skrzynek pocztowych oznacza, że nie będzie ono do rąk własnych, co uniemożliwi zweryfikowanie, czy dotarły. Jeśli część kart nie trafi do wyborców, będą pozbawieni prawa wyborczego, co otwierałoby drogę do stwierdzenia nieważności wyborów – mówi dr Mateusz Radajewski z SWPS.
Katarzyna Kubicka-Żach
20.04.2020
Wybory Koronawirus a prawo
Nowe przepisy dają możliwość złożenia PIT do końca maja. Podatek trzeba jednak zapłacić do końca kwietnia. Inaczej trzeba będzie zapłacić karne odsetki. Po naszej publikacji Ministerstwo Finansów przedstawiło w poniedziałek projekt rozporządzenia o zaniechaniu ich poboru. To dobra wiadomość dla podatników.
Krzysztof Koślicki
20.04.2020
PIT
Ustaliliśmy, że oczywistym jest, że wybory powinna przeprowadzać Państwowa Komisja Wyborcza, a nie rząd, czy Poczta Polska. To jest warunek tego, by wybory były przeprowadzone w sposób uczciwy, w sposób zgodny z konstytucją - poinformował przewodniczący PO Borys Budka po spotkaniu z liderem Porozumienia Jarosławem Gowinem.
Krzysztof Sobczak
20.04.2020
Wybory
Rodzic może skorzystać z ulgi na dziecko, tylko w sytuacji gdy wykonuje władzę rodzicielską. Samo utrzymywanie kontaktów z dzieckiem nie wystarczy, aby skorzystać z odliczenia ulgi prorodzinnej w rocznym PIT. Czasami konieczna jest też weryfikacja, kto naprawdę zajmuje się dzieckiem. Skarbówka spyta o to nawet sąsiadów. Dotyczy to zwłaszcza rodziców po rozwodzie.
Krzysztof Koślicki
20.04.2020
Domowe finanse PIT
Prawo użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe zostało przekształcone w prawo własności tych gruntów 1 stycznia 2019 roku. Mieszkańcy, bez konieczności składania wniosków, otrzymują zaświadczenia potwierdzające przekształcenie prawa użytkowania w prawo własności. W dokumencie jest informacja o wysokości opłaty przekształceniowej.
Katarzyna Kubicka-Żach
20.04.2020
Samorząd terytorialny
Od środy 22 kwietnia urzędy będą wykonywać więcej zadań, związanych z obsługą obywateli, niż dotąd - zakłada poprawka zaproponowana przez rządowy Zespół Zarządzania Kryzysowego do rozporządzenia dotyczącego częściowego znoszenia ograniczeń związanych z koronawirusem. Rozporządzenie zostało opublikowane w niedzielę i obowiązuje od poniedziałku 20 kwietnia.
Krzysztof Sobczak
20.04.2020
Administracja publiczna

Mediacja w dobie koronawirusa? Tak, ale zgodnie z zasadami

Prawo cywilne Prawnicy Wymiar sprawiedliwości
Mediacja, także online, jest szansą na odciążenie sądownictwa w trakcie, ale też po epidemii koronawirusa. Warunkiem jest jedynie to by przebiegała zgodnie z przepisami i zasadami. Dojrzeli do niej prawnicy, czas przekonać też społeczeństwo - mówi w rozmowie z Prawo.pl adwokat Agnieszka Zemke-Górecka dziekan białostockiej izby i prezes Centrum Mediacyjnego przy NRA.
Patrycja Rojek-Socha
20.04.2020
Prawo cywilne Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Po lesie można chodzić bez maseczki

Środowisko Opieka zdrowotna Koronawirus a prawo
Od poniedziałku można swobodnie wchodzić do lasów i parków narodowych w całej Polsce i nie ma przy tym obowiązku korzystania z maseczki - poinformowało w niedzielę Ministerstwo Środowiska. Ale zaapelowało, by ze względu na panującą obecnie suszę zachować szczególną ostrożność.
Krzysztof Sobczak
19.04.2020
Środowisko Opieka zdrowotna Koronawirus a prawo
Od poniedziałku 20 kwietnia nie będzie obowiązywać zakaz wstępu do lasu i do parków. Dozwolone będzie korzystanie z tych miejsc rekreacyjnie ale z zachowaniem odległości i przy zasłoniętej twarzy. Zamknięte będą natomiast ścieżki edukacyjne, miejsca biwakowe, parkingi i place zabaw.
Patrycja Rojek-Socha
19.04.2020
Opieka zdrowotna Koronawirus a prawo
Problem odpowiedzialności za straszenie wirusem ptasiej grypy, a także za rozwiązanie umowy lub jej nienależyte wykonanie z powodu epidemii wirusem ebola znalazły finał w sądzie. Sądy z tego tytułu, jeśli zarzuty naruszenia są słuszne, nakazują wypłacenie zadośćuczynienia lub odszkodowanie i przeproszenie.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
19.04.2020
Prawo cywilne Opieka zdrowotna
To co obecnie się dzieje, jeśli chodzi o alienację rodzicielską, powinno być po epidemii gruntownie przeanalizowane przez sądy pod kątem prawidłowego wykonywania władzy rodzicielskiej. Bo prawidłowe jej wykonywanie oznacza też umożliwienie dziecku kontaktów z drugim rodzicem - mówi adwokat Robert Ofiara.
Patrycja Rojek-Socha
19.04.2020
Wymiar sprawiedliwości

SN: Pozwanie córki o unieważnienie umowy darowizny z matką

Prawo cywilne Prawo rodzinne Domowe finanse
Podjęcie przez byłą żonę, dłużniczkę powoda wspólnie z pozwaną ich córką takich działań, które uniemożliwiają skuteczne zaspokojenie wierzytelności zasądzonej na jego rzecz w postępowaniu działowym nie może być ocenione jako usprawiedliwione, dlatego umowa darowizny udziału w lokalu spółdzielczym jest nieważna - orzekł Sąd Najwyższy.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
19.04.2020
Prawo cywilne Prawo rodzinne Domowe finanse
W Polsce wciąż dochodzi do naruszania praw człowieka - ogłosił w dorocznym raporcie Departamentu Stanu USA. I wskazał, że chodzi m.in. o ograniczanie przez polski rząd zakresu niezawisłości sędziowskiej, a także o politykę wobec mniejszości, w tym o dyskryminację i ataki na osoby nieheteroseksualne.
Krzysztof Sobczak
18.04.2020
Prawo karne Wymiar sprawiedliwości
Ubolewanie nad krokami podjętymi przez polski rząd, a mianowicie zmianą kodeksu wyborczego wbrew wyrokowi Trybunału Konstytucyjnego i innym przepisom prawa, w celu przeprowadzenia wyborów prezydenckich w środku pandemii - to element rezolucji w sprawie zwalczania epidemii koronawirusa przyjętej w piątek 17 kwietnia br. przez Parlament Europejski.
Krzysztof Sobczak
18.04.2020
Wybory Prawo unijne
Korzystanie z zakupionego lokalu w apartamentowcu tylko w weekendy i urlopy, a także incydentalne wynajmowanie go, przy jednoczesnym posiadaniu domu jednorodzinnego, jest realizacją własnych celów mieszkaniowych i pozwala na skorzystanie z ulgi mieszkaniowej określonej w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych.
Wiesława Moczydłowska
18.04.2020
Domowe finanse PIT
Siostra powoda została potrącona przez samochód i zmarła w wyniku doznanych obrażeń. Zmarła była najbliższą osobą dla powoda. Nie było jednak podstaw do uznania, że zadośćuczynienie dla powoda powinno wynieść aż 80 tysięcy złotych. To kwota znacznie zawyżona - orzekł Sąd Apelacyjny w Warszawie.
Aleksandra Partyk
18.04.2020
Prawo cywilne Prawo rodzinne
Rekomendacje w tym zakresie przygotowała Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę. Problemów, na które zwraca uwagę, jest wiele - m.in. zwiększenie ochrony dzieci przed przemocą, zapewnienie im dostępu do pomocy psychologicznej czy ciągłości edukacji. Nadal problemem jest też choćby przesłuchiwanie tych pokrzywdzonych przestępstwem.
Patrycja Rojek-Socha
18.04.2020
Wymiar sprawiedliwości
W czasie epidemii organizatorzy turystyki oferują atrakcyjne wakacyjne wyjazdy i kolonie, bo nie mają zakazu reklamy. Skorzystanie z nich wiąże się jednak z dużym ryzykiem. Impreza turystyczna może zostać odwołana - wówczas na zwrot pieniędzy trzeba czekać 180 dni. Biuro może też zaproponować voucher na wyjazd w innym terminie, nawet rok później. Problematyczna może się też okazać rezygnacja z wyjazdu.
Jolanta Ojczyk
18.04.2020
Koronawirus a prawo
Łączna kwota kar nałożonych za naruszenie zasad kwarantanny i innych obostrzeń związanych z epidemią przekroczyła już w Polsce 4,7 mln zł. Kary są często drakońskie, maksymalna wysokość może sięgnąć nawet 30 tys. zł. Ze względu na niezbyt precyzyjne przepisy, a nawet zarzuty niekonstytucyjności, część sankcji budzi wątpliwości. Jeśli więc mamy wątpliwości, warto złożyć odwołanie.
Monika Sewastianowicz
18.04.2020
Prawo karne
Teoretycznie przepisy zapewniają każdej kobiecie rodzącej naturalnie - znieczulenie do porodu na życzenie. W praktyce szpitale nie realizują często tego prawa, gdyż brakuje im anestezjologów, którzy mogliby podać środek uśmierzający ból.
Katarzyna Nowosielska
18.04.2020
Opieka zdrowotna
Rzecznik Praw Pacjenta odbiera obecnie cztery razy więcej telefonów, w których obywatele alarmują, że lekarze rodzinni lub specjaliści są niedostępni, a szpitale nie chcą wykonywać zabiegów nawet pacjentom onkologicznym. Ale dla osób ciężko znoszących epidemię NFZ uruchomił całodobowe telefoniczne wsparcie psychologiczne.
Katarzyna Nowosielska
18.04.2020
Opieka zdrowotna Koronawirus a prawo
Przez dwa lata nie ma szans, by wybory w tradycyjnej formie były bezpieczne - uważa minister zdrowia Łukasz Szumowski. Co innego wybory korespondencyjne, które zdaniem szefa MZ można przeprowadzić bezpiecznie. Tu jego zdaniem panuje dowolność w kwestii doboru terminów.
Monika Sewastianowicz
17.04.2020
Wybory
W piątek w południe Ministerstwo Zdrowia opublikowało na swojej stronie internetowej projekt dotyczący częściowego znoszenia ograniczeń związanych z koronawirusem. Zmiany mają obowiązywać od poniedziałku, a uwagi do nich można zgłaszać do soboty do godz. 13.00. MZ deklaruje, że rozporządzenie ukaże się jeszcze w tym tygodniu.
Krzysztof Sobczak
17.04.2020
Opieka zdrowotna Koronawirus a prawo
Zbyt skomplikowane zasady uzyskania ulgi dla młodych oraz zbyt wiele kryteriów decydujących o jej zastosowaniu stały się podstawową wadą ulgi dla młodych i zaowocowały wydaniem przez Ministerstwo Finansów objaśnień do normujących ją przepisów. Choć pojawiają się późno, to zawierają wiele cennych wskazówek.
Wiesława Moczydłowska
17.04.2020
PIT
Na razie wyjechać z Polski można tylko samochodem. Tyle, że będziemy mieć problem z powrotem do kraju. Kolej nie kursuje, samoloty nie latają. Pomoc państwa w powrocie Polaków do kraju już się zakończyła. Premier zapowiedział zamknięcie granic do 3 maja, a biura podróży zamroziły wszelkie wyjazdy do końca maja. Zamknięcie granic to także problem dla mieszkańców przygranicznych wsi i miast.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
17.04.2020
Koronawirus a prawo

COVID-19 zachęca prawników do mediacji online

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości
Ograniczenia pracy sądów, większa konkurencja i pogorszenie sytuacji na rynku prawniczym zachęcają do szukania nowych sposobów na udzielanie pomocy prawnej. Coraz popularniejsza staje się mediacja i coraz więcej prawników oferuje taki sposób rozwiązywania sporów. Problem w tym, że choć online jest możliwa - źle poprowadzona może prowadzić do nieważnej ugody.
Patrycja Rojek-Socha
17.04.2020
Prawnicy Wymiar sprawiedliwości
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski