Prawo.pl
Tarcza antykryzysowa 3 wprowadza zmiany dotyczące samorządu, które w ocenie prokuratorów, marginalizują jego funkcje. Kolegia i zgromadzenia nie będą już rozpatrywały spraw innych, niż te określone w ustawie, a w skład zgromadzeń w prokuraturze regionalnej ma wejść kadra kierownicza prokuratur podległych. To ubezwłasnowolnienie samorządu - mówią śledczy.
Patrycja Rojek-Socha
06.05.2020
Wymiar sprawiedliwości Prokuratura
Marszałek Sejmu Elżbieta Witek zapowiada skierowanie pytania do Trybunału Konstytucyjnego, czy przesunięcie terminu wyborów prezydenckich będzie sprzeczne czy zgodne z konstytucją. Zapyta również przewodniczącego Państwowej Komisji Wyborczej o możliwość powrotu do poprzednio obowiązujących przepisów Kodeksu wyborczego.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
05.05.2020
Wybory

RPO: Nieuzasadnione i nadmierne represje w czasie epidemii

Prawo karne Policja Koronawirus a prawo
Kary za naruszanie ograniczeń związanych z epidemią koronawirusa sa nakładane na podstawie specustaw obowiązujących od 1 kwietnia, które są niejasne i bardzo rygorystyczne, a do tego zawierają rozwiązania sprzeczne z Konstytucją, która przewiduje kary tylko za czyny wskazane w ustawie - alarmuje Rzecznik Praw Obywatelskich.
Krzysztof Sobczak
05.05.2020
Prawo karne Policja Koronawirus a prawo

Wójt nie może zakazać podlewania ogródka

Samorząd terytorialny Środowisko
Nie ma podstaw prawnych do wydawania przez wójta zarządzeń ograniczających dostawy wody oraz ustanawiających zakaz podlewania ogródka - odpowiada ekspert na pytanie czytelnika. To rada gminy właściwa jest do ustalenia ilości wody dostarczanej przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne. Ograniczenie poboru wody w związku z suszą jest przedmiotem regulacji ustawowej, a prawodawca lokalny nie może w tym celu wykorzystać przepisów porządkowych.
Jakub Wilk
05.05.2020
Samorząd terytorialny Środowisko

Księgi wieczyste elektroniczne są dostępne, a ich przeglądanie bezpłatne

Administracja publiczna Budownictwo Nowe technologie
Elektroniczna księga wieczysta to cyfrowa wersja księgi wieczystej. Akta księgi wieczystej są prowadzone przez wydział wieczystoksięgowy właściwego miejscowo dla danej nieruchomości sądu rejonowego. Można ją sprawdzić w tym sądzie lub w internecie.
Katarzyna Kubicka-Żach
05.05.2020
Administracja publiczna Budownictwo Nowe technologie
Sprawa dotyczyła przyznania prawa do zasiłku pielęgnacyjnego. Organy wydawał negatywne decyzje, powodem był fakt przebywania przez wnioskodawcę w domu pomocy społecznej. Z takim stanowiskiem nie zgodził się WSA w Łodzi, który wskazał, że wnioskodawca częściowo ponosił koszty utrzymania, więc podnoszony argument nie mógł być podstawą odmowy.
Dorian Lesner
05.05.2020
Pomoc społeczna Administracja publiczna
Trzy połączone komisje senackie zarekomendowały Senatowi odrzucenie w całości ustawy o wyborach korespondencyjnych. Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek złożył senator Marek Pęk (PiS), ale nie był on głosowany.
Krzysztof Sobczak
04.05.2020
Wybory

W czasie epidemii będzie też "tarcza mieszkaniowa"

Finanse publiczne Budownictwo Koronawirus a prawo
Zwiększenie dostępności mieszkań na wynajem dla osób o niskich dochodach, poprawę warunków mieszkaniowych w już istniejących lokalach, dopłaty do czynszów, wakacje czynszowe w TBS, możliwość dojścia do własności w nowo budowanych mieszkaniach w TBS - taki pakiet mieszkaniowy za ok. pół miliarda złotych rocznie do 2024 r. - zapowiada Jadwiga Emilewicz,
Krzysztof Sobczak
04.05.2020
Finanse publiczne Budownictwo Koronawirus a prawo
Na powołanie nowych, gminnych komisji wyborczych, zostaną dwa lub trzy dni. Na razie komisarze wyborczy nie mogą podejmować kroków w tym zakresie, bo nie ma podstaw prawnych. Tymczasem wciąż trwa kompletowanie członków komisji zgodnie z obecnymi przepisami, bo są rezygnacje osób, które wcześniej się zgłosiły.
Katarzyna Kubicka-Żach
04.05.2020
Wybory Koronawirus a prawo
Pracodawca w wyjątkowych sytuacjach może zezwolić pracownikom na korzystanie w pracy zdalnej z dokumentacji papierowej zawierającej dane osobowe. Wiąże się to jednak z większym ryzykiem naruszenia bezpieczeństwa danych osobowych oraz związaną z nim koniecznością ich odpowiedniego zabezpieczenia – wyjaśnia Urząd Ochrony Danych Osobowych.
Krzysztof Sobczak
04.05.2020

Śmieci w pandemii na razie bez dodatkowych pojemników i worków

Samorząd terytorialny Środowisko RODO Koronawirus a prawo
Koszt odbioru i zagospodarowania odpadów pochodzących z miejsc izolacji jest bardzo wysoki, a gminy i firmy odbierające nie są gotowe do nowych wytycznych w sprawie postępowania ze śmieciami w pandemii. Nie ma możliwości stosowania odrębnych pojemników ani worków i odpowiedniej częstotliwości odbioru.
Katarzyna Kubicka-Żach
04.05.2020
Samorząd terytorialny Środowisko RODO Koronawirus a prawo
Specjaliści alarmują, że izolacja i brak dotychczasowych kontaktów społecznych spowodowały lawinowy wzrost aktów przemocy. W sposób szczególny na to zjawisko narażone są dzieci. Mimo, że nasze prawa i obowiązki obywatelskie są ograniczone – nadal mamy prawny obowiązek reagowania na przemoc wobec dziecka - mówi w rozmowie z Prawo.pl adwokat Monika Horna-Cieślak.
Patrycja Rojek-Socha
03.05.2020
Prawo karne Prawnicy Wymiar sprawiedliwości
Sam fakt leczenia psychiatrycznego nie przesądza, czy wątpliwości co do stanu zdrowia psychicznego sprawcy oszustwa są uzasadnione - orzekł Sąd Najwyższy w Izbie Karnej. - Ale jeżeli jest uprawdopodobnienie tego, że poczytalność oskarżonego mogła być co najmniej ograniczona, sąd powinien wyznaczyć mu obrońcę z urzędu - dodał.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
03.05.2020
Prawo karne Wymiar sprawiedliwości
Maseczka, jak t-shirt, pozwoli wyrazić poglądy lub podkreślić zainteresowania. Czyli dla niektórych Batman lub Star Wars, dla innych Legia, Polska Walcząca lub flaga Polski. Można się spierać, czy maseczka to właściwe miejsce, by manifestować swoje przywiązanie do ojczyzny, ale - jak podkreślają eksperci - zniewaga to raczej nie będzie.
Patrycja Rojek-Socha Monika Sewastianowicz
02.05.2020
Prawo karne
Z powodu pandemii obchody Dnia Flagi nie będą miały tak uroczystego charakteru jak w latach poprzednich. Wójtowie, burmistrzowie i prezydenci miast powinni w południe, przy dźwięku hymnu Rzeczpospolitej, podnieść flagę państwową na maszt. Organizatorzy uroczystości powinni zwrócić uwagę na kształt i wygląd flagi oraz sposób jej eksponowania.
Robert Horbaczewski
02.05.2020
Administracja publiczna
Do lekarzy kilku specjalności przyjmujących w ramach publicznego systemu, m.in. psychiatry, onkologa czy ginekologa można dostać się bez skierowania od lekarza rodzinnego. Do pozostałych nadal musi pokierować medyk pierwszego kontaktu
Katarzyna Nowosielska
02.05.2020
Opieka zdrowotna Zawody medyczne
Apelujemy by wybory w Polsce były wolne, równe i bezpieczne - napisała w opublikowanym właśnie oświadczeniu Human Rights Watch, organizacja zajmująca się ochroną praw człowieka. Organizacja krytykuje zmianę sposobu głosowania na korespondencyjny jako ryzykowny aspekt zaburzający uczciwość i transparentność tych wyborów.
Krzysztof Sobczak
01.05.2020
Administracja publiczna Wybory
Od 6 maja samorządy mogą otwierać miejsca opieki nad najmłodszymi, czyli żłobki i przedszkola. Nie odbierze to jednak rodzicom prawa do dodatkowego zasiłku opiekuńczego. Rodzic ma wybór i sam może zdecydować czy zostać z dzieckiem w domu i pobierać świadczenie, nawet jeśli przedszkole lub żłobek są otwarte, czy wysłać dziecko do placówki i wrócić do pracy.
Agnieszka Matłacz
01.05.2020
Domowe finanse Ubezpieczenia społeczne
W ramach działań antykryzysowych weszły w życie przepisy, które wprowadzają nowe świadczenie – dodatek solidarnościowy. Mogą z niego skorzystać osoby, które po 15 marca 2020 r., w następstwie COVID-19, straciły pracę lub ich umowa wygasła. Dodatek solidarnościowy w wysokości 1400 zł przysługuje od 1 czerwca, maksymalnie przez 3 miesiące.
Agnieszka Matłacz
01.05.2020
Domowe finanse

Tylko w stanie nadzwyczajnym można zmusić obywateli do walki z epidemią

Administracja publiczna Prawo pracy Opieka zdrowotna Koronawirus a prawo
Przepisy, które nakładają obowiązek pracy przy zwalczaniu epidemii naruszają prawa człowieka, ponieważ nie ogłoszono stanu nadzwyczajnego. Do Polski już raz przylepiono "łatkę" państwa, w którym tolerowana jest praca przymusowa. Kolejne oskarżenie postawiłoby nasz kraj w bardzo złym świetle - wskazuje dr Ewa Podgórska-Rakiel,
Dorian Lesner
01.05.2020
Administracja publiczna Prawo pracy Opieka zdrowotna Koronawirus a prawo
Nieprzestrzeganie zasady pierwszeństwa prawa unijnego to negowanie polskiej konstytucji, a podważanie wyroków Trybunału Sprawiedliwości w Luksemburgu prowadzi do marginalizacji Polski - twierdzą eksperci w 16. rocznicę wstąpienia do Wspólnoty. I podkreślają, że złudne są nadzieje polskiego rządu, że pandemia przesłoni problemy z praworządnością.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
01.05.2020
Wymiar sprawiedliwości Prawo unijne
Czy o prawie do poruszania się, zrobienia zakupów czy korzystania z usług przesądzi aplikacja? Kolejne ograniczenia prawa do prywatności, które wprowadza się, by chronić zdrowie obywateli przed COVID-19, mogą doprowadzić do tego, że po epidemii życie będzie przypominać odcinki serialu "Black Mirror", a zapisy Konstytucji nie będą miały większego znaczenia.
Monika Sewastianowicz Patrycja Rojek-Socha
01.05.2020
RODO

Podatnicy proszą skarbówkę o kontrole

Ordynacja Rachunkowość Doradca podatkowy
Od początku lutego - w ramach specjalnego projektu Głos podatnika – do MF wpłynęło 261 pomysłów. Najwięcej zgłoszeń dotyczy VAT i PIT. W ostatnich tygodniach dominują jednak rozwiązania dotyczące uproszczeń w czasie epidemii koronawirusa. Pojawił się też postulat wprowadzenia możliwości wezwania urzędników i poddania się dobrowolnej kontroli – nawet płatnej.
Krzysztof Koślicki
01.05.2020
Ordynacja Rachunkowość Doradca podatkowy
Rozwiązania zakładające m.in. zakaz egzekucji z nieruchomości przy długu mniejszym niż 1/20 jej wartości oraz surowe kary za żądanie od dłużnika zapłaty kosztów innych niż odsetki w kwocie przekraczającej co najmniej dwukrotnie maksymalną wysokość tych kosztów określoną w ustawie - wprowadza uchwalona w czwartek przez Sejm tzw. tarcza antykryzysowa 3.
Krzysztof Sobczak
30.04.2020
Prawo cywilne Domowe finanse Prawo gospodarcze
Po unieważnieniu przez sąd umowy Raiffeisen Bank pozwał byłych klientów o zapłatę blisko 1,5 miliona złotych, ponad połowa to wynagrodzenia za korzystanie z kapitału. Kwota ta znacznie przewyższa wysokość udzielonego kredytu. Zdaniem Mariusza Goleckiego, rzecznika finansowego, to nieuczciwa praktyka rynkowa. Dlatego skierował do sądu sprawę przeciwko bankowi.
Jolanta Ojczyk
30.04.2020
Kredyty frankowe
Projekt rozporządzenia ministra infrastruktury dotyczy trybu doręczania i odbierania pakietów wyborczych osobom, które mają do tego prawo obecnie, czyli niepełnosprawnym i seniorom oraz osobom w kwarantannie i izolacji. Będą dostarczane do drzwi osób w kwarantannie, a seniorom i niepełnosprawnym – jeśli to zgłoszą przy otrzymaniu pakietu.
Katarzyna Kubicka-Żach
30.04.2020
Wybory Koronawirus a prawo
Sąd Okręgowy w Łodzi ponownie zajmie się pozwem liczącej 1725 osób przeciwko mBankowi. Sąd Apelacyjny uchylił bowiem jego wyrok oddalający powództwo frankowiczów. W uzasadnieniu wskazał, że sąd okręgowy musi rozważyć nieważność zawartych umów. Sąd odrzucił także wniosek o wyłączenie sędziego, który ma kredyt.
Jolanta Ojczyk
30.04.2020
Prawo cywilne Kredyty frankowe
Kończę swoje sześcioletnie kierowanie Sądem Najwyższym w poczuciu dobrze spełnionego obowiązku i z dużymi obawami o przyszły kształt tej instytucji, a także pełna obaw o niezależność sądownictwa w Polsce - mówi prof. Małgorzata Gersdorf, której kadencja na stanowisku pierwszego prezesa upływa 30 kwietnia i tego też dnia odchodzi ona w stan spoczynku jako sędzia.
Krzysztof Sobczak
30.04.2020
Prawnicy Wymiar sprawiedliwości
Przeprowadzenie wyborów może nie udać się w pełnym zakresie z uwagi na trudności techniczne i organizacyjne, w obliczu braku przepisów, z uwagi na brak porozumienia wśród sił politycznych, by w szczególnej sytuacji podjąć działania - ocenia Sylwester Marciniak, przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej.
Krzysztof Sobczak
30.04.2020
Wybory
Ustawa o działaniach osłonowych w związku z SARS-CoV-2, którą 30 kwietnia br. uchwalił Sejm, zawiera pakiet przepisów antylichwiarskich. Zdaniem prawników są one nadmierną i nieuzasadnioną ingerencją w zasadę swobody umów i prawo własności. Co więcej - znalazły się w ustawie na czas epidemii, ale będą obowiązywać także po kryzysie.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
30.04.2020
Prawo cywilne Rynek i konsument