Prezes SO wyjaśniła, że  „praktykę adresowania bezpośrednio do stron pism obejmujących informację o możliwości skierowania pozwu do sądu właściwego dla miejsca zamieszkania powoda należałoby ocenić jako nieprawidłową”.

Zapewniła również, że w ramach granic nadzoru administracyjnego zasygnalizuje sędziom Sądu Okręgowego w Warszawie „potrzebę rozważenia, czy opisana praktyka znajduje podstawę w obowiązujących przepisach i zasadne jest jej kontynuowanie”.

Czytaj w LEX: Konstruowanie roszczenia w pozwie frankowym – zagadnienia praktyczne >

Jednocześnie w piśmie zwrócono uwagę na ogromne przeciążenie Sądu Okręgowego w Warszawie sprawami frankowymi. Prezes skierowała do dziekana warszawskiej ORA prośbę o możliwość wystąpienia do członków Izby Adwokackiej w Warszawie o wzięcie pod uwagę przeciążenia SO w Warszawie.

Czytaj w LEX: Klauzule abuzywne jako podstawa prowadzenia sprawy frankowej >

Dziekani Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie wraz z Komisją ds. Współpracy z Sądami od blisko roku podejmują interwencje w opisanej sprawie.

Z  danych przekazanych przez Sąd Okręgowy w Warszawie wynika,  że w ostatnich trzech miesiącach do nowo utworzonego, wydziału dla frankowiczów wpłynęło już prawie 8 tys. pozwów. Blisko 5 tys. z nich stanowiło rzeczywisty wpływ. Resztę przekazano z innych wydziałów całego sądu. Komentujący te informacje prawnicy podkreślają, że podane liczby to dopiero kilka procent wszystkich tego typu umów w kraju. Niemniej zainteresowanie składaniem pozwów stale rośnie. Dlatego konieczne może być zwiększenie obsady kadrowej XXVIII Wydziału Cywilnego. Jednak, zdaniem niektórych, to nie wystarczy, bo sędziom już teraz fizycznie brakuje miejsca do orzekania.

Czytaj w LEX: Wartość przedmiotu sporu przy roszczeniach wynikających z kredytów frankowych >

W okresie od 1 kwietnia 2021 r. do 30 czerwca 2021 r. w Sądzie Okręgowym w Warszawie było 7978 spraw frankowych wpływu statystycznego. W tym 3070 zostało ponownie wpisanych, czyli przekazanych z innych wydziałów do nowej jednostki. Było zatem 4908 spraw wpływu rzeczywistego.

Czytaj w LEX: Sposób rozliczeń po unieważnieniu przez sąd umowy kredytu CHF - konsekwencje uchwały Sądu Najwyższego z 7 maja 2021 r. III CZP 6/21 >

 

Izabela Heropolitańska, Agnieszka Nierodka, Tomasz Zdziarski

Sprawdź  
POLECAMY