Ministerstwo Finansów przedstawiło w poniedziałek szczegóły dotyczące podatkowych aspektów Polskiego Ładu. Po wejściu w życie nowych przepisów osoby wynajmujące mieszkania prywatnie nie będą mogły rozliczać dochodów z tego tytułu w oparciu o skalę podatkową i amortyzację. Obowiązkowy będzie ryczałt od przychodów. MF chce w ten sposób ograniczyć zarabianie na najmie nieruchomości i poprzez dokonywanie odpisów amortyzacyjnych niepłacenie lub znaczące obniżanie należnego podatku. Amortyzacja nieruchomości będzie zakazana także w przypadku wynajmu mieszkań w ramach działalności gospodarczej.

Zobacz, co jeszcze w Polskim Ładzie:

Resort finansów szykuje kompleksową reformę opodatkowania >>

Małżonkowie szybciej złożą wspólny PIT, ale samotni rodzice stracą >>

MF szykuje podwyżkę podatku od służbowych samochodów >>

Małżonkowie szybciej złożą wspólny PIT, ale samotni rodzice stracą  >>

 

Zasady ogólne i amortyzacja mieszkania a PIT

Najprostszym sposobem rozliczenia podatku od dochodów z najmu jest ryczałt. Korzystając z tej formy opodatkowania, nie trzeba prowadzić szczegółowych ewidencji i rozliczeń. Ryczałtowy podatek (według stawki 8,5 proc.) oblicza się od kwoty uzyskanego przychodu. Najem można jednak opodatkować także według zasad ogólnych i tę możliwość chce teraz ograniczyć MF.

Sprawdź w LEX: Jakie dane wystawcy powinna zawierać faktura sprzedaży najmu prywatnego? >

Podatek płaci się tu od dochodu, czyli przychodu z najmu pomniejszonego o koszty uzyskania przychodów. Takimi kosztami mogą być m.in. opłaty za media, czynsz, ale także amortyzacja. I na to właśnie trzeba zwrócić uwagę – zwłaszcza, jeśli mieszkanie jest starsze niż pięć lat. Zasady ogólne i opodatkowanie według skali dają bowiem możliwość amortyzowania wynajmowanego mieszkania. Podstawą obliczenia wysokości odpisów amortyzacyjnych jest wartość początkowa mieszkania. Z przepisów wynika, że w przypadku nieruchomości nabytych odpłatnie, będzie to cena nabycia. Jeśli mieszkanie otrzymaliśmy w spadku lub darowiźnie, podstawą będzie wartość rynkową z dnia nabycia, chyba że umowa darowizny albo umowa o nieodpłatnym przekazaniu określa tę wartość w niższej wysokości.

Sprawdź w LEX: Czy osoba fizyczna osiągająca przychody z najmu prywatnego może prowadzić PKPiR w Excelu? >

Wysokość odpisu amortyzacyjnego

Odpis amortyzacyjny, który jest kosztem uzyskania przychodów, rocznie może wynieść maksymalnie nawet 10 proc. wartości początkowej mieszkania. Dzięki tej metodzie rozliczenia, podatku dochodowego od najmu można nie płacić w ogóle, albo znacząco obniżyć wysokość należnej daniny. Potwierdzają to organy podatkowe. W interpretacji nr ITPB1/4511-1079/15-2/DP dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy tłumaczy, że aby skorzystać z rozliczenia amortyzacji, mieszkanie musi być używane. Oznacza to, że podatnik musi wykazać, że wcześniej (przed nabyciem) było wykorzystywane co najmniej przez okres 60 miesięcy.

Zobacz również: Fiskus próbuje zarabiać na mieszkaniach pracowniczych >>

 


Warunki do spełnienia przy amortyzacji mieszkania

Z przepisów ustawy o PIT wynika, że nieruchomości można amortyzować według stawki indywidualnej, maksymalnie 10-proc. Warunkiem jest jednak, aby mieszkanie było wcześniej używane co najmniej 60 miesięcy. Nie może być zatem nowe. Okres amortyzacji nie może być krótszy niż 10 lat. Może być jednak dłuższy.

Sprawdź w LEX: Czy ryczałtowiec może opłacać kwartalnie zaliczki z najmu prywatnego, a z działalności gospodarczej miesięcznie?  >

Interpretacje nr IPPB1/415-1309/12-2/MT i 0114-KDIP3-1.4011.603.2018.1.IF wyjaśniają, że używanie mieszkania musi mieć miejsce przed jego nabyciem przez podatnika. Oznacza to, że podatnik może zastosować indywidualną stawkę amortyzacji, jeżeli kupił mieszkanie, które przed jego nabyciem był wykorzystywane u poprzedniego właściciela przez wymagany okres 60 miesięcy. Istotnym warunkiem jest także posiadanie pełnego prawa własności do nieruchomości. Przepisy podatkowe nie regulują natomiast, jakimi dowodami należy udokumentować używanie środka trwałego. Mogą to być więc wszelkie wiarygodne dowody potwierdzające używanie środka trwałego w określonym czasie. W przypadku ewentualnej kontroli, ciężar udowodnienia takiego stanu rzeczy spoczywa jednak na podatniku.

Zobacz więcej: Najem mieszkania - amortyzacja może być korzystniejsza od ryczałtu >>