Prezydent podpisał pakiet zmian, w skład których wchodzi m.in: nowelizacja ustawy o gospodarce nieruchomościami rolnymi SP ; o kształtowaniu ustroju rolnego (dalej jako: ukur) oraz kodeks cywilny (dalej jako: k.c.). 

Czytaj też: Koniec fundacji rodzinnych? Sejm zabiera swobodny obrót ziemią rolną

Sejm "luzuje" obrót ziemią rolną, rewolucji jednak nie będzie

Obrót ziemią, będą nieduże ułatwienia

Obecnie ukur-u nie stosuje się do nieruchomości rolnych o powierzchni mniejszej niż 0,3 ha. Nowelizacja doprecyzowuje, że ta ustawa nie będzie dotyczyła nieruchomości rolnych, w których użytki rolne mają mniej niż 0,3 ha. Na pierwszy rzut oka zmiana wygląda na kosmetyczną. Tymczasem jest ona bardzo ważna. Obecnie dominuje bowiem orzecznictwo, że nawet niewielki kawałek użytku rolnego „zaraża” resztę nieruchomości, nawet gdy ta reszta nie stanowi użytku rolnego. Nowelizacja sprawi, że więcej nieruchomości będzie mogło stanowić przedmiot obrotu bez rygorów wynikających z ukur-u. Rozstrzygająca będzie treść wypisu z rejestru gruntów.

Łatwiej z dziedziczeniem i zasiedzeniem

Nowe przepisy zmieniają  w przepisach k.c. dotyczących zasiedzenia. Obecnie są wątpliwości co do osób, które mogą nabyć nieruchomość rolną w wyniku zasiedzenia. Nowelizacja zakłada uchylenie par. 3 w art. 172 kodeksu cywilnego. Dzięki temu mają one zniknąć. 

Rozszerzony zostanie  katalog osób bliskich o ojczyma i macochę. Dziś te osoby są traktowane jak każda osoba trzecia, a przecież w wielu rodzinach zajmują one analogiczną pozycję jak ojciec, czy matka.

Niekorzystne zmiany dla fundacji rodzinnych

Nowelizacja ukur-u zawiera niekorzystne rozwiązania dla fundacji rodzinnych. Mianowicie wprowadza  ograniczenia w obrocie nieruchomościami rolnymi powyżej 1 ha w odniesieniu do fundacji rodzinnych, ich fundatorów i beneficjentów będących osobami bliskimi fundatora. Po wejściu w życie zmian ukur będzie narzucał:

  • obowiązek posiadania statusu rolnika indywidualnego przez fundację rodzinną oraz jej beneficjentów; 
  • zakazywał zbywania nieruchomości rolnej przez okres pięciu lat od momentu jej nabycia, nawet w odniesieniu do beneficjentów fundacji rodzinnej oraz
  • zobowiązywał do każdorazowego zawiadomienia Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa (KOWR) o rozporządzaniu nieruchomością rolną.

Czytaj w LEX: 

Funkcjonowanie fundacji rodzinnej, od założenia do wykreślenia z rejestru >

W jaki sposób fundacja rodzinna powinna określić wartość początkową uzyskanej nieruchomości? > 

Czy wnoszenie mienia do fundacji rodzinnej podlega opodatkowaniu VAT? >