Za sprawami dotyczącymi reprywatyzacji stali wyspecjalizowani adwokaci i znane kancelarie....
Patrycja Rojek-Socha
18.06.2018
Prawnicy Prokuratura
Ustawodawca dał administratorom małe szanse na dostosowanie się do przepisów - mówi Prezes Urzędu...
Agnieszka Matłacz
15.06.2018
Nowe technologie
Wybudzenie się pacjenta podczas zabiegu, z powodu zbyt słabej narkozy, jest naruszeniem jego praw -...
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
15.06.2018
Pacjent

Jacek Kudła: dyrektywa policyjna niepokoi służby

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości Policja
Zła interpretacja zapisów dyrektywy unijnej i próby wykorzystywania ich do monitoringu śledztw...
Patrycja Rojek-Socha
15.06.2018
Prawnicy Wymiar sprawiedliwości Policja
Przez unijne rozporządzenie o ochronie danych osobowych nie mogliśmy dowiedzieć do jakiego szpitala...
12.06.2018
Prawo rodzinne
Ministerstwo sprawiedliwości chce, by Sejm jeszcze przed wakacyjną przerwą zajął się zmianami w...
Patrycja Rojek-Socha
11.06.2018
Prawnicy
Zbyt wysokie opłaty za ubezpieczenie, wypłaty kolejnych pożyczek bez wiedzy konsumentów i bez oceny...
Jolanta Ojczyk
08.06.2018
Rynek i konsument
Uniemożliwienie rodzicom pochowania dzieci na wybranym przez nich cmentarzu narusza prawo do...
Katarzyna Warecka
08.06.2018
Prawo rodzinne
Do 800 zł na członka rodziny będzie uprawniało do świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Obecnie to...
Patrycja Rojek-Socha
06.06.2018
Prawo rodzinne
Na stronie www.obywatel.gov.pl dostępna jest nowa usługa. Rodzice posiadający aktualny Profil...
Patrycja Rojek-Socha
31.05.2018
Prawo rodzinne

Portale po RODO wymuszają dane

Prokuratura Policja RODO
Portale internetowe stosują różnego rodzaju triki, by wbrew wymogom wynikającym z RODO pozyskiwać...
Patrycja Rojek-Socha
31.05.2018
Prokuratura Policja RODO
Roszczenie o naprawienie szkody, wynikłej ze zbrodni lub występku, popełnionego przez sprawcę wobec...
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
26.05.2018
Każdy zatrzymany powinien mieć dostęp do pomocy prawnej z urzędu. To skutecznie zapobiegałoby...
Patrycja Rojek-Socha
23.05.2018
Prawnicy Policja
Analizujemy wstępnie możliwość pozwolenia kandydatom na kierowców na jazdy bez uprawnień pod opieką...
Krzysztof Sobczak
22.05.2018
Prawo rodzinne
Przygotowany przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej projekt przewiduje...
Krzysztof Sobczak
22.05.2018
Prawo rodzinne

Niepełnosprawny uczeń nie straci prawa do pomocy

Szkoła i uczeń Zarządzanie oświatą
Likwidacja stanowiska asystenta nauczyciela pozbawi dzieci dostępu do nauki obawiają się rodzice...
Monika Sewastianowicz
17.05.2018
Szkoła i uczeń Zarządzanie oświatą
Obniżenie - z jednej czwartej minimalnego wynagrodzenia, czyli nieco ponad 500 zł, do stałej...
Patrycja Rojek-Socha
15.05.2018
Prawo karne
Małe szanse na przyznanie obywatelstwa mają spadkobiercy osób wypędzonych z Polski po II wojnie...
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
15.05.2018
Prawo rodzinne
Od czerwca renta socjalna wyniesie 878,12 zł netto - to 132,94 zł więcej niż obecnie. Pierwsze...
Agnieszka Matłacz
14.05.2018
Emerytury i renty
Obniżenie - z jednej czwartej minimalnego wynagrodzenia, czyli nieco ponad 500 zł, do stałej...
PAP
14.05.2018
Prawo karne
Podniesienie renty socjalnej nie zakończy problemów protestujących w Sejmie. Powinniśmy domagać się...
Krzysztof Sobczak
11.05.2018
Emerytury i renty
Sąd Najwyższy wskazał, że jeśli sąd wyda wyrok, którym uzna obwinionego za winnego popełnienia...
Aleksandra Partyk
10.05.2018
Osoby zalegające z alimentami powinny odpracowywać swój dług w ramach prac społecznie użytecznych -...
Patrycja Rojek-Socha
07.05.2018
Prawo rodzinne
Przewinienie dyscyplinarne lekarza nie jest przestępstwem, dlatego, że nie zawsze znamiona czynu...
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
05.05.2018
Pacjent
Kulejąca egzekucja spraw ze stosunków między rodzicami, a dziećmi powoduje wzrost popularności...
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
29.04.2018
Prawo karne
Matka, która nie stawiła się z dzieckiem na badanie przed obowiązkowymi szczepieniami naraża się na...
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
26.04.2018
Prawo rodzinne
Bariery architektonieczne dla osób z niepełnosprawnościami niewystarczająca powierzchnia cel, brak...
Patrycja Rojek-Socha
26.04.2018
Prawo karne
Naczelny Sąd Administracyjny miał odpowiedzieć na pytanie, czy w budynku należącym do historycznego...
24.04.2018
Komitet ONZ ds. Likwidacji Dyskryminacji Kobiet (CEDAW) poinformował polski rząd o rozpoczęciu...
Krzysztof Sobczak
24.04.2018
Prawo rodzinne