Prawo.pl
W ocenie Sądu Apelacyjnego, jeśli z treści pozwu w sposób jednoznaczny wynikało, że powód domaga się wydania wyroku po przeprowadzeniu rozprawy, to rozprawę należało wyznaczyć. Mimo wcześniej podpisanej ugody, w której powód zrzeka się roszczeń. Sąd Okręgowy wydał wyrok na posiedzeniu niejawnym, co skutkowało pozbawieniem powoda możliwości obrony jego praw.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
23.07.2021
Prawo cywilne

Renta dla bliskich ofiar wypadku nie uwalnia ubezpieczyciela od odszkodowania

Wymiar sprawiedliwości Emerytury i renty Opieka zdrowotna
Po wypadkach komunikacyjnych ubezpieczyciel, w którym polisę OC miał sprawca, ma obowiązek pełnej naprawy szkody. Jeśli wypadek został wyrządzony pod wpływem alkoholu, zażąda od sprawcy zwrotu wypłaconego odszkodowania. A o możliwości uwzględniania przy jego ustalaniu świadczeń z renty specjalnej, będą decydowały przesłanki i cel przyznania takiej renty.
Regina Skibińska
22.07.2021
Wymiar sprawiedliwości Emerytury i renty Opieka zdrowotna

Sąd: Doręczenia zastępcze mają zastosowanie także w sprawach wykroczeniowych

Prawo karne Wymiar sprawiedliwości Administracja publiczna
Sąd pierwszej instancji uniewinnił obwinionego, uznając, że nie został on skutecznie wezwany do wskazania danych użytkownika pojazdu, który miał nieprawidłowo zaparkować pojazd. Doręczenie korespondencji przez awizo było skuteczne. Apelacja Straży Miejskiej wniesiona od wyroku sądu była więc zasadna - orzekł Sąd Okręgowy w Siedlcach.
Aleksandra Partyk
22.07.2021
Prawo karne Wymiar sprawiedliwości Administracja publiczna
Rząd chce zmodyfikować kontrowersyjny przepis ustawy o lasach, dający Lasom Państwowym prawo pierwokupu małych gruntów leśnych. Proponuje wyłączyć z prawa pierwokupu działki leśne do 1 hektara, położone w granicach miast. A także nieruchomości, co do których z ewidencji gruntów i budynków wynika, że mają przeznaczenie budowlane.
Robert Horbaczewski
22.07.2021
Środowisko Administracja publiczna
Senat zgodził się w środę na powołanie wybranego 8 lipca br. przez Sejm prof. Marcina Wiącka na nowego Rzecznika Praw Obywatelskich. Do objęcia urzędu konieczne jest jeszcze złożenie ślubowania. Od 16 lipca nikt nie sprawuje tego urzędu, ponieważ po wejściu w życie wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 15 kwietnia br. dotychczasowy rzecznik Adam Bodnar zakończył swoją misję.
Krzysztof Sobczak
21.07.2021
Wymiar sprawiedliwości
Żołnierka Wojsk Obrony Terytorialnej, kancelistka, po zajściu w ciążę została zawieszona w służbie na czas ciąży i na sześć miesięcy po porodzie. Przepisy przewidują to niezależnie od stanu zdrowia ciężarnej i specyfiki jej stanowiska, podczas gdy kobiety w ciąży pełniące służbę wojskową innego rodzaju niż w WOT - dopiero w zależności od ich sytuacji są uznawane za czasowo niezdolne do czynnej służby.
Grażyna J. Leśniak
21.07.2021
Prawo pracy BHP
Cała Polska żyje dramatem pływaków i pływaczek, których nie dopuszczono do startu w Igrzyskach Olimpijskich w Tokio. Nikt tak do końca nie wie, z czego wynikł problem, a jasne opisanie przyczyn tego wydarzenia sprawia trudności nawet dziennikarzom zajmującym się sportem. Jednak odpowiedzialność za to ponosi przede wszystkim międzynarodowa federacja - pisze Stanisław Drozd
Prawo.pl
21.07.2021
Prawo gospodarcze
Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów zarzuca spółce Kärcher działania polegające na narzucaniu...
Krzysztof Sobczak
21.07.2021
Rynek i konsument Ochrona konkurencji
Po interwencji Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców wstrzymano natychmiastowe wykonanie decyzji o 30 tys. złotych kar dla przedsiębiorcy prowadzącego restaurację. Sankcje nałożył sanepid za otwarcie lokalu gastronomicznego w styczniu i lutym bieżącego roku.
Renata Krupa-Dąbrowska
21.07.2021
Małe i średnie firmy Koronawirus a prawo
Urzędnicy różnie stosują zmienione prawie dziesięć miesięcy temu prawo budowlane. Nie dla wszystkich jest oczywiste, jakie przepisy są właściwe w przypadku zmiany pozwolenia na budowę wydanego przed 19 września ubiegłego roku. Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego wydał interpretację rozstrzygającą pojawiające się wątpliwości.
Renata Krupa-Dąbrowska
21.07.2021
Budownictwo
Zdaniem ekspertów Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka nowelizacja ustawy o radiofonii i telewizji, nad którą pracuje obecnie parlament, może doprowadzić do znacznego pogłębienia upolitycznienia mediów publicznych i tym samym stanowi zagrożenie dla swobody wypowiedzi. Jeśli ustawa będzie uchwalona, to wejdzie w życie z dniem ogłoszenia, co łamie standardy legislacyjne.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
20.07.2021
Rynek i konsument Prawo gospodarcze

Adwokatura: Wykonać orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości UE

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości Prawo unijne
Opinie, że postanowienia zabezpieczające TSUE w zakresie polskiego wymiaru sprawiedliwości nie mają oparcia ani w samym wyroku, ani w obowiązującym prawie, w tym w Konstytucji RP i są przykładem instrumentalizacji prawa, dążenia do nadania pozorów legalności ewentualnemu niepodporządkowaniu się orzecznictwu TSUE - oceniło Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej.
Krzysztof Sobczak
20.07.2021
Prawnicy Wymiar sprawiedliwości Prawo unijne

MF rusza z kolejną edycją akcji „Weź paragon”

Rachunkowość Doradca podatkowy Finanse
Ogólnopolska kampania informacyjno-edukacyjna Ministerstwa Finansów ma uświadomić Polakom znaczenie brania i wydawania paragonu fiskalnego. Akcja będzie prowadzona do końca sierpnia 2021 roku. Resort nauczy m.in., jak rozpoznać błędny paragon.
Krzysztof Koślicki
20.07.2021
Rachunkowość Doradca podatkowy Finanse
Na podstawie lex deweloper buduje się mało. Przez ostanie trzy lata rady miast wydały zaledwie 170 uchwał lokalizacyjnych. Deweloperzy twierdzą, że są to przepisy z ogromnym potencjałem, którym zaszkodził czarny PR. Samorządy nie kryją wobec nich swojej niechęci. Z kolei prawnicy uważają, że do fiaska tych rozwiązań przyczyniły się nie tylko miasta, ale i inwestorzy.
Renata Krupa-Dąbrowska
20.07.2021
Samorząd terytorialny Budownictwo
Klient banku przy zawieraniu umowy opcji walutowej też ma obowiązki i musi wiedzieć jakie ryzyko chce zabezpieczyć. Kryzys powstały w sierpniu 2008 roku zdecydował o załamaniu się takich transakcji. Spółki poniosły duże straty. Nikt nie był w stanie przewidzieć rozmiarów tego krachu - orzekł Sąd Najwyższy w Izbie Cywilnej nie godząc się na unieważnienie umowy.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
20.07.2021
Prawo cywilne Rynek i konsument
Choć panuje powszechne przekonanie, że dzieci są największym skarbem, nie wszyscy chcą z tymi skarbami obcować na co dzień. Tym bardziej, gdy należą one do kogoś innego. Rosnący segment usług dla bezdzietnych - m.in. specjalne hotele czy restauracje, może być jednak na bakier z prawem. Prawnicy wskazują, że może naruszać konstytucyjny zakaz dyskryminacji.
Monika Sewastianowicz
20.07.2021

Powiaty chcą powrotu samorządowych fotoradarów

Prawo karne Samorząd terytorialny Administracja publiczna
Związek Powiatów Polskich chce wystąpić z inicjatywą, aby straże miejskie mogły znowu korzystać ze stacjonarnych fotoradarów. Pomysł przewiduje, że lokalizacja urządzenia wskazana byłaby w uchwale rady gminy. Tymczasem sieć fotoradarów i kamer rozbudowuje Główny Inspektorat Transportu Drogowego. Sto nowych urządzeń ma pojawić się też na drogach wojewódzkich i ekspresowych.
Robert Horbaczewski
20.07.2021
Prawo karne Samorząd terytorialny Administracja publiczna

MS przygotowuje kolejne przepisy antyprzemocowe

Prawo karne Wymiar sprawiedliwości
Zakaz zbliżania się do samej ofiary przemocy, a nie tylko do miejsca jej zamieszkania, zakaz wstępu do określonych miejsc oraz zakaz komunikacji z ofiarą - takie m.in. nowe przepisy antyprzemocowych proponuje Ministerstwo Sprawiedliwości. Według MS prawie osiem miesięcy obowiązywania ustawy antyprzemocowej to dowód, że narzędzie to "rzeczywiście działa", ale wymaga pewnych ulepszeń.
Krzysztof Sobczak
19.07.2021
Prawo karne Wymiar sprawiedliwości
Jakie zasady należy stosować podczas używania technologii rozpoznawania twarzy, aby zapewnić zgodność m.in. z prawem ochrony danych osobowych? Odpowiedź na to pytanie zawierają unijne „Wytyczne dotyczące rozpoznawania twarzy”. Jest już ich polska wersja.
Renata Krupa-Dąbrowska
19.07.2021
Rynek RODO
Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów sprawdzi, jak banki rozpatrują reklamacje konsumentów związane z kradzieżą pieniędzy z konta oraz jakie stosują mechanizmy uwierzytelniania transakcji. Wezwania do przedstawienia wyjaśnień i przekazania dokumentów w tych sprawach zostały wysłane do 18 banków.
Krzysztof Sobczak
19.07.2021
Rynek i konsument

Frankowiczowi nieodbieranie korespondencji z banku może się opłacić

Wymiar sprawiedliwości Kredyty frankowe Koronawirus a prawo
Przepisy wprowadzone na czas Covid-19 mogą zostać wykorzystane przez kredytobiorców frankowych, którzy próbują unieważnić swoje umowy. Niektórzy prawnicy radzą klientom nieodbieranie korespondencji z banku. Mogą bowiem znajdować się w niej wezwania zmierzające do przerwania biegu terminu przedawnienia roszczeń banku lub wezwania zmierzające do potrącenia roszczenia banku.
Regina Skibińska
19.07.2021
Wymiar sprawiedliwości Kredyty frankowe Koronawirus a prawo
Epidemia koronawirusa i utrudnienia w podróżach zagranicznych spowodowały, że osoby, które mieszkają w atrakcyjnych dla wczasowiczów miejscach i chciałyby na tym zarobić, mają ułatwione zadanie. Wynajmując pokoje gościnne, muszą jednak pamiętać, że zwolnienie podatkowe z tego tytułu jest obwarowane warunkami. Trzeba spełnić je wszystkie
Grażyna J. Leśniak Krzysztof Koślicki
17.07.2021
Domowe finanse PIT

Kredyty frankowe - marże banku nie mogą być dowolne

Wymiar sprawiedliwości Kredyty frankowe
Jeżeli mechanizm indeksacji kredytu jest wadliwy, to nie ma możliwości wyeliminowania z umowy jedynie samej marży banku. O wyrokach sądów w sprawie kredytów frankowych w GE Money Bank S.A. (obecnie BPH S.A.) mówi Radosław Górski, radca prawny specjalizujący się w kredytach frankowych.
Regina Skibińska
17.07.2021
Wymiar sprawiedliwości Kredyty frankowe

SN: Sprawa o alimenty przeciwko rodzicom - nie w trybie uproszczonym

Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości Prawo rodzinne
W stanie prawnym po zmianie Kodeksu postępowania cywilnego z 4 lipca 2019 r., sprawa o zasądzenie świadczeń alimentacyjnych z powództwa małoletniego dziecka przeciwko rodzicowi, w której wartość przedmiotu sporu nie przekracza dwudziestu tysięcy złotych, nie podlega rozpoznaniu w postępowaniu uproszczonym - brzmi uchwała Izby Cywilnej Sądu Najwyższego.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
17.07.2021
Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości Prawo rodzinne
Na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat Sytuacja zwierząt w Polsce uległa poprawia. Często czym innym są jednak przepisy w ustawie, a czym innym stosowanie ich na co dzień. Jest też wiele obszarów, które wymagają pracy - jak choćby zwiększenie edukacji społecznej i to od najmłodszych lat. Zwierzęta bez człowieka, w konfrontacji z oprawcą są na straconej pozycji - mówi Leszek Sierputowicz,
Patrycja Rojek-Socha
17.07.2021
Środowisko Wymiar sprawiedliwości
Do budynku wielorodzinnego straż pożarna musi dojechać w razie pożaru, a to oznacza, że droga pożarowa musi mieć odpowiednie parametry. Nie wolno również zastawiać klatek schodowych ani miejsc postojowych w garażach podziemnych, a drzwi wejściowe do mieszkań nie mogą otwierać się na klatkę schodową. Z przestrzeganiem tych zasad bywa różnie, a egzekucja prawa często kuleje.
Renata Krupa-Dąbrowska
17.07.2021
Budownictwo
Korytarz życia dla służb ratowniczych sprawdza się głownie na autostradach, drogach ekspresowych i szybkiego ruchu. Gorzej jest na innych drogach. Na jednojezdniowych dwukierunkowych często nawet spowolnienia ruch. Problemem dla kierowców jest przejazd dwóch uprzywilejowanych pojazdów. Inną kwestią jest to, że część ambulansów jadących na „bombach” nie powinna używać sygnałów.
Robert Horbaczewski
17.07.2021
Prawo karne Administracja publiczna

Polacy na L4 chorują, pracują, wypoczywają i opiekują się dziećmi

Prawo pracy Ubezpieczenia społeczne Opieka zdrowotna
Pracodawcy i ZUS mają coraz większy problem z absencją chorobową. Są zakłady, w których pule ludzi zatrudnianych na tzw. zakładkę stale rosną. W niektórych firmach są wyspecjalizowane pliki excelowskie i ludzie, którzy wyliczają, kiedy się opłaca przyjść do pracy, a kiedy nie. Zdaniem ekspertów, pracodawcy, którzy nic nie robią, by ograniczyć absencję, dają ciche przyzwolenie na nieobecność pracowników.
Grażyna J. Leśniak
17.07.2021
Prawo pracy Ubezpieczenia społeczne Opieka zdrowotna
Osoby przylatujące do Polski z zagranicy muszą wypełniać kartę lokalizacji podróżnego. Podane w niej dane są podstawą do automatycznego nałożenia kwarantanny lub zwolnienia z niej. Dotychczas były one w formie papierowej. Po ponad roku pandemii Główny Inspektorat Sanitarny w końcu przygotował KLP online. Będzie ona dostępna od soboty 17 lipca. Niestety na stronie, gdzie można wypełnić KLP, brak jest aktualnych danych o wymaganiach dla podróżnych w związku z Covid-19.
Jolanta Ojczyk
17.07.2021
Koronawirus a prawo
Unia Europejska interweniuje i wszczyna procedurę naruszeniową wobec Polski za strefy wolne od LGBT - informuje Kampania Przeciw Homofobii. Polsce grożą dotkliwe kary finansowe. Mimo wielokrotnych ostrzeżeń Komisji Europejskiej, zaledwie kilka z ponad 100 lokalnych samorządów będących strefami „wolnymi od LGBT” postanowiło uchylić homofobiczne uchwały.
Monika Sewastianowicz
16.07.2021
Samorząd terytorialny
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski