Najwyższa Izba Kontroli sprawdziła, jak układa się współpraca szkoły z rodzicami. Działalność rady...
Monika Sewastianowicz
26.06.2018
Zorganizowana przez posła PiS Arkadiusza Mularczyka grupa posłów z 7 państw, głównie z Europy...
Krzysztof Sobczak
26.06.2018
Prawo cywilne
Organy administracji odmawiają transkrypcji zagranicznych aktów urodzenia, w których jako rodzice...
Monika Sewastianowicz
26.06.2018
Prawo rodzinne
Firmy powinny pamiętać, że opłaty windykacyjne muszą odpowiadać kosztom, które faktycznie ponoszą...
Krzysztof Sobczak
25.06.2018
Prawo gospodarcze
System losowania spraw niespecjalnie dobrze sprawdza się w sądownictwie rodzinnym. Poważną barierą...
Monika Sewastianowicz
25.06.2018
Prawo rodzinne
Vlogowanie dla części osób jest sposobem na spędzanie wolnego czasu, na dzielenie się swoją pasją,...
25.06.2018
Prawo karne
Komisja prawna i praw człowieka Rady Europy poparła na poniedziałkowym posiedzeniu w Strasburgu...
Krzysztof Sobczak
25.06.2018
Nadmierne używanie siły przez policję, rosnąca liczba postępowań karnych wobec osób korzystających...
Krzysztof Sobczak
25.06.2018
Prawo karne
Poszerzaniu i doskonaleniu umiejętności z zakresu zasad ochrony danych osobowych służyć mają studia...
Krzysztof Sobczak
25.06.2018
RODO
Prezes PiS Jarosław Kaczyński nie musi przepraszać b. szefa MSZ Radosława Sikorskiego za swe...
Krzysztof Sobczak
25.06.2018
Prawo cywilne
Przypisanie każdemu okręgowi wyborczemu konkretnej liczby posłów wybieranych do Parlamentu...
Krzysztof Sobczak
23.06.2018
Ponad 300 tysięcy alimentacyjnych dłużników zalega z zapłatą prawie 12 mld zł. Rekordzista ma 668...
Krzysztof Sobczak
22.06.2018
Prawo rodzinne
Próg dochodowy uprawniający do uzyskania pomocy z funduszu alimentacyjnego powinien zostać...
Patrycja Rojek-Socha
21.06.2018
Prawo rodzinne
Naczelny Sąd Administracyjny oddalił w środę, 20 czerwca br. skargę na odmowę transkrypcji...
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
20.06.2018
Prawo rodzinne
Sąd administracyjny II instancji zdecyduje, czy przeniesienie treści brytyjskiego aktu urodzenia...
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
20.06.2018
Prawo rodzinne
Dzisiaj, tj. 20 czerwca Sąd Najwyższy podejmie uchwałę w składzie 7 sędziów. Dotyczyć ona będzie...
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
20.06.2018
Prawo gospodarcze
Po wejściu w życie unijnego rozporzadzenia o ochronie danych osobowych wielu lekarzy rząda...
Inny
19.06.2018
Pacjent
W dobie powszechnej komercjalizacji wizerunek i nazwisko jako dobro osobiste mają realną wartość...
Dominika Kwiatkiewicz-Trzaskowska
18.06.2018
Przyczyn skreślenia pacjenta z listy oczekujących na realizację świadczenia może być wiele. Ale czy...
Agnieszka Pietraszewska-Macheta
18.06.2018
Opieka zdrowotna
Unia Europejska zafunduje bilety osiemnastolatkom, którzy chcą podróżować po Europie. Wnioski można...
Monika Sewastianowicz
18.06.2018
Dla studenta
Za sprawami dotyczącymi reprywatyzacji stali wyspecjalizowani adwokaci i znane kancelarie....
Patrycja Rojek-Socha
18.06.2018
Prawnicy Prokuratura
Ustawodawca dał administratorom małe szanse na dostosowanie się do przepisów - mówi Prezes Urzędu...
Agnieszka Matłacz
15.06.2018
Nowe technologie
Wybudzenie się pacjenta podczas zabiegu, z powodu zbyt słabej narkozy, jest naruszeniem jego praw -...
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
15.06.2018
Pacjent

Jacek Kudła: dyrektywa policyjna niepokoi służby

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości Policja
Zła interpretacja zapisów dyrektywy unijnej i próby wykorzystywania ich do monitoringu śledztw...
Patrycja Rojek-Socha
15.06.2018
Prawnicy Wymiar sprawiedliwości Policja
Przez unijne rozporządzenie o ochronie danych osobowych nie mogliśmy dowiedzieć do jakiego szpitala...
12.06.2018
Prawo rodzinne
Ministerstwo sprawiedliwości chce, by Sejm jeszcze przed wakacyjną przerwą zajął się zmianami w...
Patrycja Rojek-Socha
11.06.2018
Prawnicy
Zbyt wysokie opłaty za ubezpieczenie, wypłaty kolejnych pożyczek bez wiedzy konsumentów i bez oceny...
Jolanta Ojczyk
08.06.2018
Rynek i konsument
Uniemożliwienie rodzicom pochowania dzieci na wybranym przez nich cmentarzu narusza prawo do...
Katarzyna Warecka
08.06.2018
Prawo rodzinne
Do 800 zł na członka rodziny będzie uprawniało do świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Obecnie to...
Patrycja Rojek-Socha
06.06.2018
Prawo rodzinne