Prawo.pl

40 proc. dorosłych Polaków z profilem zaufanym

Administracja publiczna Nowe technologie
12 milionów Polaków, czyli 40 proc. dorosłych, ma już profil zaufany - informuje Kancelaria Prezesa Rady Ministrów. Dzięki profilowi można potwierdzić swoja tożsamość w Internecie. Profil można za darmo założyć np. przez bankowość elektroniczną.
Renata Krupa-Dąbrowska
26.07.2021
Administracja publiczna Nowe technologie
Ministerstwo Rozwoju Pracy i Technologii chce, by urzędy pracy były skoncentrowane nie tylko na zatrudnianiu bezrobotnych, ale również zaangażowały się w pracę z osobami, które chcą zmienić miejsce pracy, nabyć nowe kwalifikacje. Obecnie pracuje ono nad nowymi przepisami.
Renata Krupa-Dąbrowska
26.07.2021
Prawo pracy
Wiceprezes Sądu Okręgowego w Warszawie Małgorzata Szymkowicz-Trelka skierowała na ręce dziekana...
Renata Krupa-Dąbrowska
26.07.2021
Wymiar sprawiedliwości Kredyty frankowe
Najpewniej już od przyszłego roku nie będzie można amortyzować wynajmowanych mieszkań. Zaliczanie do kosztów odpisów amortyzacyjnych pozwala obecnie zmniejszyć znacząco podatek dochodowy. Resort finansów chce też, by prywatni właściciele mieszkań rozliczali się w formie ryczałtu, gdzie podatek płaci się od przychodu.
Krzysztof Koślicki
26.07.2021
PIT Polski Ład
Nieletni sprawcy najpoważniejszych przestępstw będą obligatoryjnie trafiali do zakładów poprawczych, a górna granica wiekowa przebywania w takim zakładzie zostanie podniesiona do 24 lat. Resort sprawiedliwości przekazał projekt ustawy do konsultacji społecznych.
Krzysztof Sobczak Monika Sewastianowicz
26.07.2021
Prawo karne Wymiar sprawiedliwości

Rząd: nie tylko mieszkaniówka, ale i firmy przekształcą użytkowanie wieczyste. Są propozycje

Samorząd terytorialny Prawo cywilne Podatki i opłaty lokalne Finanse samorządów Budownictwo
Rząd chce uwłaszczyć użytkowników wieczystych komercyjnych działek. Ma to być po mieszkaniówce, kolejny etap reformy własnościowej. Skorzystają na tym przede wszystkim firmy z dużych miast, gdzie takich gruntów jest najwięcej. Samorządy nie są zachwycone tym pomysłem - zapowiadają, że będą starały się wybić go z głów polityków. Natomiast firmy czekają na nowe przepisy.
Renata Krupa-Dąbrowska
26.07.2021
Samorząd terytorialny Prawo cywilne Podatki i opłaty lokalne Finanse samorządów Budownictwo
Prezes mBanku Cezary Stypułkowski przyszedł na ogłoszenie wyroku w jednej ze spraw dotyczących kredytu frankowego, a następnie... zabrał głos po wydaniu wyroku. Prezes mógł zająć stanowisko w toku postępowania, komentowanie wyroku na sali sądowej jest niedopuszczalne - wskazują prawnicy.
Regina Skibińska
26.07.2021
Prawnicy Wymiar sprawiedliwości Kredyty frankowe
W związku ze zgodą na objęcie stanowiska ambasadora USA w Polsce, która miałaby zostać udzielona Mark'owi Brzezińskiemu, pojawiły się wątpliwości dotyczące tego, czy posiada on polskie obywatelstwo. Warto przypomnieć, kiedy działa tzw. prawo krwi, a kiedy fakt posiadania obywatelstwa trzeba skrupulatnie udowodnić. Bywa, że trzeba dostarczyć masę dokumentów albo postępowanie trwa latami.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
24.07.2021
Administracja publiczna
W razie potrącenia pieszego, użytkownik e-hulajnogi może się uwolnić od odpowiedzialności wyłącznie wtedy, gdy szkoda nastąpiła wskutek siły wyższej albo wyłącznie z winy poszkodowanego lub osoby trzeciej, za którą nie ponosi odpowiedzialności. Odpowiadają oni podobnie jak kierujący samochodami czy motocyklami na zasadzie ryzyka.
Regina Skibińska
24.07.2021
Rynek i konsument
Tragiczne wypadki z udziałem pijanych kierowców zaczynają się już w piątek, po godzinie siedemnastej. W sobotę i w niedzielę jest kumulacja. A potem przychodzi środa i pijani znowu sieją śmierć na drogach. Rząd chce sięgnąć po najcięższe działa. Zapowiada m.in. drastyczne zwiększenie kar za przekroczenie prędkości i konfiskatę samochodów pijanych kierowców.
Robert Horbaczewski
24.07.2021
Prawo karne

Zmiany klimatu wymuszą odbetonowanie miast

Samorząd terytorialny Środowisko
Wszechobecna w polskich miastach "betonoza" coraz częściej powoduje powodzie. Problem dostrzegł rząd. Proponuje, by miasta opracowały miejskie plany adaptacji do zmian klimatu. Rozważa też wprowadzenie kontrowersyjnego podatku deszczowego. Będą go płacić osoby, na których nieruchomościach jest za mało zieleni. Już dziś natomiast włodarze miast i inwestorzy mają swoje patenty na walkę z „wielką wodą”.
Renata Krupa-Dąbrowska
24.07.2021
Samorząd terytorialny Środowisko

Sztuczna inteligencja tak, ale z zakazem biometrii w przestrzeni publicznej

Prawo cywilne Rynek i konsument Nowe technologie RODO
W Unii Europejskiej trwają prace nad rozporządzeniem w sprawie sztucznej inteligencji, która jest wskazywana jako kluczowa technologia przyszłości. Ale unijne organy regulacyjne do spraw ochrony danych wzywają do wprowadzenia zakazu wykorzystywania sztucznej inteligencji do automatycznego rozpoznawania cech ludzkich w miejscach publicznych - pisze adwokat Justyna Wilczyńska-Baraniak.
Justyna Wilczyńska-Baraniak
24.07.2021
Prawo cywilne Rynek i konsument Nowe technologie RODO

Pożyczka w rodzinie może być bezpieczniejsza niż darowizna

Domowe finanse PIT Podatek od spadków i darowizn
Nie istnieje żadne ograniczenie liczby i częstotliwości, ani wartości darowizn. Nie ma zatem przeszkód, aby np. siostra zawarła umowę darowizny na rzecz brata w lipcu, natomiast kilka miesięcy czy lat później, została zawarta kolejna umowa darowizny, tym razem z inicjatywy brata na rzecz siostry. Czasami bezpieczniejsze będzie jednak zawarcie umowy pożyczki – zwłaszcza, że stosunki w rodzinie mogą się popsuć.
Krzysztof Koślicki
24.07.2021
Domowe finanse PIT Podatek od spadków i darowizn
Para emerytów z południa Holandii przez lata uchylała się od płacenia podatku dochodowego. Małżonkowie twierdzili, że mieszkają w Szwajcarii i z tego powodu, ich zdaniem, nie musieli rozliczać się z holenderskim urzędem. Ostatecznie jednak musieli zapłacić zaległe podatki. Zostali też ukarani wysoką karą finansową.
Krzysztof Koślicki
23.07.2021
Domowe finanse PIT
Sejm uchwalił 23 lipca br. ustawę o odbudowie Pałacu Saskiego. Eksperci zwracają uwagę na bardzo krótkie terminy odwołania od decyzji o wywłaszczeniu i odszkodowaniu oraz o lokalizacji, jak również na zastąpienie zgód - niewiążącymi opiniami. Wątpliwości budzi również fakt, że postępowania nie będą zawieszane w razie śmierci pełnomocnika lub strony, co będzie skutkować wydaniem wadliwych orzeczeń.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
23.07.2021
Samorząd terytorialny Budownictwo
Od piątku obowiązuje nowelizacja przepisów, dzięki którym z roku do dwóch lat przedłużono możliwość realizacji vouchera turystycznego. Eksperci uważają, że ta zmiana utrudni podróżującym odzyskanie pieniędzy za niewykorzystane wyjazdy. Będzie naruszać też unijne zasady mimo, iż rząd zapewnia, że tak nie jest.
Renata Krupa-Dąbrowska
23.07.2021
Prawo cywilne Rynek i konsument
Gminy i organizacje społeczne będą powoływały do życia nowego typu agencje pośrednictwa. Wynajmą one lokale od właścicieli, a następnie podnajmą je swoim klientom. Od piątku wchodzą w życie przepisy w tej sprawie. Samorządy podchodzą do propozycji z dużą rezerwą, a eksperci mówią wprost: sukcesu raczej nie będzie.
Renata Krupa-Dąbrowska
23.07.2021
Samorząd terytorialny Budownictwo
W ocenie Sądu Apelacyjnego, jeśli z treści pozwu w sposób jednoznaczny wynikało, że powód domaga się wydania wyroku po przeprowadzeniu rozprawy, to rozprawę należało wyznaczyć. Mimo wcześniej podpisanej ugody, w której powód zrzeka się roszczeń. Sąd Okręgowy wydał wyrok na posiedzeniu niejawnym, co skutkowało pozbawieniem powoda możliwości obrony jego praw.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
23.07.2021
Prawo cywilne

Renta dla bliskich ofiar wypadku nie uwalnia ubezpieczyciela od odszkodowania

Wymiar sprawiedliwości Emerytury i renty Opieka zdrowotna
Po wypadkach komunikacyjnych ubezpieczyciel, w którym polisę OC miał sprawca, ma obowiązek pełnej naprawy szkody. Jeśli wypadek został wyrządzony pod wpływem alkoholu, zażąda od sprawcy zwrotu wypłaconego odszkodowania. A o możliwości uwzględniania przy jego ustalaniu świadczeń z renty specjalnej, będą decydowały przesłanki i cel przyznania takiej renty.
Regina Skibińska
22.07.2021
Wymiar sprawiedliwości Emerytury i renty Opieka zdrowotna

Sąd: Doręczenia zastępcze mają zastosowanie także w sprawach wykroczeniowych

Prawo karne Wymiar sprawiedliwości Administracja publiczna
Sąd pierwszej instancji uniewinnił obwinionego, uznając, że nie został on skutecznie wezwany do wskazania danych użytkownika pojazdu, który miał nieprawidłowo zaparkować pojazd. Doręczenie korespondencji przez awizo było skuteczne. Apelacja Straży Miejskiej wniesiona od wyroku sądu była więc zasadna - orzekł Sąd Okręgowy w Siedlcach.
Aleksandra Partyk
22.07.2021
Prawo karne Wymiar sprawiedliwości Administracja publiczna
Rząd chce zmodyfikować kontrowersyjny przepis ustawy o lasach, dający Lasom Państwowym prawo pierwokupu małych gruntów leśnych. Proponuje wyłączyć z prawa pierwokupu działki leśne do 1 hektara, położone w granicach miast. A także nieruchomości, co do których z ewidencji gruntów i budynków wynika, że mają przeznaczenie budowlane.
Robert Horbaczewski
22.07.2021
Środowisko Administracja publiczna
Senat zgodził się w środę na powołanie wybranego 8 lipca br. przez Sejm prof. Marcina Wiącka na nowego Rzecznika Praw Obywatelskich. Do objęcia urzędu konieczne jest jeszcze złożenie ślubowania. Od 16 lipca nikt nie sprawuje tego urzędu, ponieważ po wejściu w życie wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 15 kwietnia br. dotychczasowy rzecznik Adam Bodnar zakończył swoją misję.
Krzysztof Sobczak
21.07.2021
Wymiar sprawiedliwości
Żołnierka Wojsk Obrony Terytorialnej, kancelistka, po zajściu w ciążę została zawieszona w służbie na czas ciąży i na sześć miesięcy po porodzie. Przepisy przewidują to niezależnie od stanu zdrowia ciężarnej i specyfiki jej stanowiska, podczas gdy kobiety w ciąży pełniące służbę wojskową innego rodzaju niż w WOT - dopiero w zależności od ich sytuacji są uznawane za czasowo niezdolne do czynnej służby.
Grażyna J. Leśniak
21.07.2021
Prawo pracy BHP
Cała Polska żyje dramatem pływaków i pływaczek, których nie dopuszczono do startu w Igrzyskach Olimpijskich w Tokio. Nikt tak do końca nie wie, z czego wynikł problem, a jasne opisanie przyczyn tego wydarzenia sprawia trudności nawet dziennikarzom zajmującym się sportem. Jednak odpowiedzialność za to ponosi przede wszystkim międzynarodowa federacja - pisze Stanisław Drozd
Prawo.pl
21.07.2021
Prawo gospodarcze
Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów zarzuca spółce Kärcher działania polegające na narzucaniu...
Krzysztof Sobczak
21.07.2021
Rynek i konsument Ochrona konkurencji
Po interwencji Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców wstrzymano natychmiastowe wykonanie decyzji o 30 tys. złotych kar dla przedsiębiorcy prowadzącego restaurację. Sankcje nałożył sanepid za otwarcie lokalu gastronomicznego w styczniu i lutym bieżącego roku.
Renata Krupa-Dąbrowska
21.07.2021
Małe i średnie firmy Koronawirus a prawo
Urzędnicy różnie stosują zmienione prawie dziesięć miesięcy temu prawo budowlane. Nie dla wszystkich jest oczywiste, jakie przepisy są właściwe w przypadku zmiany pozwolenia na budowę wydanego przed 19 września ubiegłego roku. Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego wydał interpretację rozstrzygającą pojawiające się wątpliwości.
Renata Krupa-Dąbrowska
21.07.2021
Budownictwo
Zdaniem ekspertów Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka nowelizacja ustawy o radiofonii i telewizji, nad którą pracuje obecnie parlament, może doprowadzić do znacznego pogłębienia upolitycznienia mediów publicznych i tym samym stanowi zagrożenie dla swobody wypowiedzi. Jeśli ustawa będzie uchwalona, to wejdzie w życie z dniem ogłoszenia, co łamie standardy legislacyjne.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
20.07.2021
Rynek i konsument Prawo gospodarcze

Adwokatura: Wykonać orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości UE

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości Prawo unijne
Opinie, że postanowienia zabezpieczające TSUE w zakresie polskiego wymiaru sprawiedliwości nie mają oparcia ani w samym wyroku, ani w obowiązującym prawie, w tym w Konstytucji RP i są przykładem instrumentalizacji prawa, dążenia do nadania pozorów legalności ewentualnemu niepodporządkowaniu się orzecznictwu TSUE - oceniło Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej.
Krzysztof Sobczak
20.07.2021
Prawnicy Wymiar sprawiedliwości Prawo unijne

MF rusza z kolejną edycją akcji „Weź paragon”

Rachunkowość Doradca podatkowy Finanse
Ogólnopolska kampania informacyjno-edukacyjna Ministerstwa Finansów ma uświadomić Polakom znaczenie brania i wydawania paragonu fiskalnego. Akcja będzie prowadzona do końca sierpnia 2021 roku. Resort nauczy m.in., jak rozpoznać błędny paragon.
Krzysztof Koślicki
20.07.2021
Rachunkowość Doradca podatkowy Finanse
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski