Rzecznik Praw Obywatelskich zainteresował się sprawą, ponieważ wpłynęła do jego biura skarga związana z wyciekiem danych osobowych gromadzonych i realizowanych z wykorzystaniem tzw. serwerów Integracji Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii (GUGiK) od 6 lipca 2018 r. do 25 lipca 2022 r. Urząd potwierdza naruszenie ochrony danych osobowych w zawiadomieniu opublikowanym na stronie internetowej.

Obawy potencjalnej kradzieży lub sfałszowania tożsamości

W skardze do RPOzwrócono uwagę, że sytuacja jest poważna ze względu na zakres danych podlegających nieuprawnionemu udostępnieniu. Chodzi o imiona i nazwiska, imiona rodziców, numer PESEL, formę władania oraz inne dane zawarte w księgach wieczystych. Skarżąca ma uzasadnione obawy potencjalnej kradzieży lub sfałszowania tożsamości.

Z informacji na stronie internetowej GUGiK wynika, że do naruszenia ochrony danych osobowych ogólnodostępnych w serwisie www.geoportal.gov.pl dochodziło już wcześniej. Na GUGiK została też nałożona kara przez Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z powodu niezgłoszenia naruszenia ochrony danych osobowych organowi nadzorczemu oraz niepowiadomienia o nim osób, których dane osobowe ujawniono.

Czytaj: 
Prezes UODO surowo ukarał głównego geodetę i zapowiada kolejną sankcję>>
Główny Geodeta Kraju ukarany za ujawnienie ksiąg wieczystych>>

Rzecznik Praw Obywatelskich uznał sytuację za niepokojącą i prosi prezesa UODO Jana Nowaka oraz głównego geodetę kraju Alicję Kulkę o informacje co do podjętych działań.