Prawo.pl

Uchwała SN w sprawach frankowych przesunięta - będzie nowy sędzia sprawozdawca

Wymiar sprawiedliwości Kredyty frankowe Nieruchomości
Nie będzie 8 listopada uchwały Sądu Najwyższego w sprawie bezumownego korzystania z kapitału. Kontrola wyboru sędziego sprawozdawcy wykazała nieprawidłowości, które skutkowały decyzją prezes kierującą Izbą Cywilną o zmianie sędziego i terminu wydania uchwały. O wątpliwościach dotyczących sędziego sprawozdawcy pisaliśmy na Prawo.pl.
Regina Skibińska
11.10.2021
Wymiar sprawiedliwości Kredyty frankowe Nieruchomości

Rolnicy zarobią więcej bez podatku

Rynek i konsument PIT Polski Ład
Jarosław Kaczyński, wicepremier i prezes Prawa i Sprawiedliwości, zapowiedział w sobotę, że rolnicy bardzo wiele swoich produktów będą mogli sprzedawać bezpośrednio. Sprzedaż do 100 tysięcy złotych rocznie ma być zwolniona z podatku dochodowego. Tymczasem rolnicy z wielu przywilejów podatkowych korzystają już teraz.
Krzysztof Koślicki
11.10.2021
Rynek i konsument PIT Polski Ład

Podział Mazowsza odłożony, bo nie ma większości w Sejmie

Samorząd terytorialny Administracja publiczna
Projekt podziału województwa mazwieckiego na dwie jednostki w tym wyodrębnienia z niego Warszawy, nie będzie na razie przedmiotem prac parlamentarnych. - Nie ma większości w Sejmie dla tego rodzaju idei, więc na razie sprawa jest odłożona. To wysiłek, który nie przyniósłby efektu - powiedział w poniedziaek poseł Prawa i Sprawiedliwości Marek Suski.
Krzysztof Sobczak
11.10.2021
Samorząd terytorialny Administracja publiczna
Ogłoszony w miniony czwartek wyrok Trybunału Konstytucyjnego w sprawie nadrzędności przepisów konstytucyjnych nad unijnymi budzi zaniepokojenie i zawiera wiele fałszywych twierdzeń - stwierdza w oświadczeniu 26 sędziów TK w stanie spoczynku. Jego autorzy dodają też, że wyrok ten nie mieści się w kompetencjach Trybunału i jest niezgodny z konstytucją.
Krzysztof Sobczak
11.10.2021
Prawnicy Wymiar sprawiedliwości Prawo unijne
Uniewinnienie od zarzutu przywłaszczenia cennej kolekcji obrazów wpisanej na listę zabytków nie było zasadne - orzekł Sąd Apelacyjny w Warszawie i uchylił wyrok. Powodem przekazania do ponownego rozpoznania było rażące naruszenie kodeksu postępowania karnego, czyli niezbadanie wszystkich dowodów i okoliczności sprawy. Nie bez znaczenia było też to, że oskarżony to prawnik.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
11.10.2021
Prawo karne Prawnicy Wymiar sprawiedliwości
Niepracujący emeryci otrzymujący świadczenia w wysokości od 2400 do 2600 zł to jedyna grupa osób, które najwięcej zyskają – bo co miesiąc około 180 zł - na podniesieniu kwoty wolnej od podatku do 30 tys. zł, przy jednoczesnej likwidacji odliczenia od podatku składki zdrowotnej. Wszyscy inni zyskają mniej albo wcale. Ale będą i tacy, którzy z tego powodu dostaną niższe świadczenia niż obecnie.
Grażyna J. Leśniak
11.10.2021
Domowe finanse Emerytury i renty PIT Polski Ład
Po klęsce programu Mieszkanie Plus rząd ma nowy pomysł na pomoc młodym Polakom w zdobyciu pierwszego mieszkania. Promuje nowy rodzaj kredytu, ale propaganda nijak się ma do realiów rynkowych. Za narzuconą maksymalną cenę metra lokalu w wielu miastach nie kupi się atrakcyjnego mieszkania. A podniesienie stóp procentowych spowoduje, że wielu rodzin może nie być stać na zaciągnięcie tego kredytu i jego spłatę.
Renata Krupa-Dąbrowska
11.10.2021
Rynek i konsument Budownictwo Polski Ład

Prowokacje skarbówki staną się legalne

Prawo karne Ordynacja Polski Ład
Jeśli Polski Ład wejdzie w życie, urzędnicy będą mogli dokonywać w sklepach tzw. nabyć sprawdzających. Fiskus zyska dzięki temu nowe narzędzie do walki z szarą strefą i wyłudzeniami podatku. Towar kupiony w ramach prowokacji sprzedawca będzie musiał przyjąć z powrotem i oddać urzędnikowi pieniądze. Jeśli tego nie zrobi, zapłaci karę grzywny za wykroczenie skarbowe.
Krzysztof Koślicki
11.10.2021
Prawo karne Ordynacja Polski Ład
Przynależność do Unii Europejskiej obliguje prawnie i moralnie do przestrzegania wspólnych wartości i zasad. Szacunek dla tych zasad i wartości oraz ich przestrzeganie dotyczy każdego państwa członkowskiego, jest bezwarunkowe i oczywiście ma również zastosowanie do Polski, która zajmuje ważne miejsce w Unii Europejskiej - stwierdzili we wspólnym oświadczeniu ministrowie spraw zagranicznych Francji i Niemiec.
Krzysztof Sobczak
09.10.2021
Wymiar sprawiedliwości Prawo unijne
Resort sprawiedliwości chce odstraszać od przestępstw nie tylko dorosłych, ale też coraz młodsze dzieci. W opracowywanej nowelizacji proponuje, by za najpoważniejsze czyny - jak dorosły - odpowiadał już 14-latek. Powołuje się przy tym na politykę karną innych krajów. Eksperci, w tym Rzecznik Praw Dziecka, podkreślają jednak, że nie tędy droga, bo nie ma to uzasadnienia ani w statystykach, ani w doświadczeniach z pracy z trudną młodzieżą.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska Monika Sewastianowicz Patrycja Rojek-Socha
09.10.2021
Prawo karne Wymiar sprawiedliwości

Skarbówka pozwala nie płacić podatku od zebranych pieniędzy

Domowe finanse Podatek od spadków i darowizn
Zbiórki pieniędzy za pośrednictwem portali internetowych są coraz bardziej popularne. Wciąż nie doczekały się one jednak odpowiedniej regulacji w ustawach podatkowych. W związku z tym mogą potencjalnie stwarzać problemy podatkowe dla ich beneficjentów. Na szczęście z pomocą przychodzi tutaj rozsądne i ostatnio dość liberalne podejście fiskusa.
Krzysztof Koślicki
09.10.2021
Domowe finanse Podatek od spadków i darowizn
Rzecznik Praw Pacjenta kategorycznie wskazuje, że realizowane obecnie szczepienia ochronne przeciwko covid-19 absolutnie nie stanowią eksperymentu medycznego. Czy jednak takie samo stanowisko zajmą sądy, gdy będą rozstrzygać sprawy o odszkodowania z tytułu NOP? O prawnych aspektach szczepień pisze adwokat Kordian Baranowski ze Stowarzyszenia Prawników Głos Wolności.
Kordian Baranowski
09.10.2021
Opieka zdrowotna Koronawirus szczepienia
Frank kosztujący 4,20-4,30 zł nie cieszy frankowiczów, ale paradoksalnie, coraz częściej zyskują oni na wysokim kursie CHF, jeśli tylko w ciągu ostatniej dekady raty na poczet nieważnej umowy kredytu były faktycznie płacone bezpośrednio we frankach szwajcarskich, np. po ich wcześniejszym zakupie w kantorze internetowym. Bank w takiej sytuacji musi im oddać właśnie franki.
Regina Skibińska
09.10.2021
Finanse Kredyty frankowe Nieruchomości
Jedna ze szkół poprosiła katechetów, by sporządzili listę uczniów, którzy nie chodzą na religię - po to, by zorganizować im obowiązkowe lekcje etyki. Tymczasem to dopiero projekt zapowiadany przez ministra edukacji, a obecnie obowiązujące przepisy nie dają podstaw do zmuszania dzieci do udziału w etyce albo religii - wciąż można nie chodzić na żaden z tych przedmiotów.
Monika Sewastianowicz
09.10.2021
Szkoła i uczeń Zarządzanie oświatą RODO
Uprawnionym do karty parkingowej jest jedynie niepełnosprawny mający znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się. Bez tego zastrzeżenia, orzeczenie o niepełnosprawności, choćby orzeczony stopień niepełnosprawności miał charakter trwały, nie może być podstawą do wydania nowej karty orzekł Naczelny Sąd Administracyjny.
Marek Sondej
09.10.2021
Administracja publiczna

Senat chce zmian w ustawie antykorupcyjnej

Samorząd terytorialny Administracja publiczna
Senat zaproponował w piątek poprawki do tzw. ustawy antykorupcyjnej, przygotowanej przez koło Kukiz'15. Ma ona na celu wyeliminowanie działań korupcyjnych i polega na „zaostrzeniu konsekwencji karnych popełnienia przestępstw korupcyjnych, ale także na wyeliminowaniu potencjalnych obszarów konfliktów interesów dotyczących osób publicznych".
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
08.10.2021
Samorząd terytorialny Administracja publiczna
Senat RP deklaruje, że będzie stał na straży interesu narodowego, którym jest dalsza obecność Polski w Unii Europejskiej - napisano w przyjętej w piątek rezolucji. Jak podkreślono, że członkostwo w UE zwiększa dobrobyt i bezpieczeństwo Polski. Za przyjęciem rezolucji, pod którą podpisało się ponad 30 senatorów z KO, Lewicy, PSL, Polski2050 i niezależnych, było 51 senatorów, przeciw było 47, nikt nie wstrzymał się od głosu.
Grażyna J. Leśniak
08.10.2021
Wymiar sprawiedliwości Prawo unijne
Wyroki Trubunału Konstytucyjnego - nawet wadliwe – stwarzają obowiązek posłuszeństwa ich treści. Zatem teraz rząd, parlament i prezydent – jeśli chcą  być posłuszni TK - mają tylko takie możliwości: albo zmiana Traktatu, albo zmiana Konstytucji, albo wypowiedzenie Traktatu. Czwartej możliwości nie ma - twierdzi prof. Ewa Łętowska.
Krzysztof Sobczak
08.10.2021
Prawnicy Wymiar sprawiedliwości Prawo unijne
Najnowsze interpretacje podatkowe potwierdzają możliwość zastosowania zwolnienia z podatku dochodowego do całej kwoty wydatkowanej na zakup nowej nieruchomości wraz z miejscem postojowym. Prawo to zależy jednak od tego, czy miejsce postojowe jest przynależne do lokalu mieszkalnego.
Krzysztof Kaźmierski
08.10.2021
Domowe finanse PIT
Oszuści nie porzucili metody „na rachmistrza” i nawet po zamknięciu Narodowego Spisu Powszechnego starają się wyłudzić w ten sposób dane osobowe. Pytają m.in. o dane z dowodów osobistych lub do logowania w banku. Ofiar szukają wśród spóźnialskich, którzy nie spisali się w terminie i teraz nerwowo, w obawie przed karą szukają kontaktu z jakimkolwiek rachmistrzem. Częściej trafią na oszustów.
Renata Krupa-Dąbrowska
08.10.2021
Samorząd terytorialny
W przepisach Kodeksu postępowania cywilnego przewidziano regulację pozwalającą na wydanie na posiedzeniu niejawnym wyroku, jeśli powództwo jest oczywiście bezzasadne. Sąd nie ma wówczas obowiązku doręczenia pozwanemu odpisu pozwu, może od razu przystąpić do wyrokowania. Czasami jednak wątpliwości może budzić to, czy określone żądanie powoda jest bezzasadne w stopniu oczywistym.
Aleksandra Partyk
08.10.2021
Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości

Złożenie korekty deklaracji podatkowej nie uchroni przed karą

Prawo karne Ordynacja Doradca podatkowy Polski Ład
Przy okazji reformy podatków dochodowych w Polskim Ładzie resort finansów postanowił także zmienić przepisy dotyczące kar z kodeksu karnego skarbowego. Przyjęte przez Sejm zmiany spowodują, że niemożliwe stanie się uniknięcie kar za nieprawidłowe rozliczenia po złożeniu korekty deklaracji, w sytuacji gdy urząd rozpocznie już postępowanie przygotowawcze.
Krzysztof Koślicki
08.10.2021
Prawo karne Ordynacja Doradca podatkowy Polski Ład
Reprezentujący Polskę w czwartek na posiedzeniu Rady UE w Luksemburgu wiceminister sprawiedliwości Sebastian Kaleta (na zdjęciu) zablokował unijne „Konkluzje dotyczące strategii Unii Europejskiej na rzecz praw dziecka”. Jako uzasadnienie podano obawy przed wprowadzeniem do polskiego prawa małżeństw homoseksualnych i adopcji dzieci przez pary jednopłciowe.
Krzysztof Sobczak
07.10.2021

Ukarany za handel w niedzielę - RPO składa kasację

Wymiar sprawiedliwości Rynek i konsument
Lokalny przedsiębiorca prowadzący kilka sklepów został ukarany przez sąd 2 tys. złotych grzywny za handel w niedzielę. Rzecznik Praw Obywatelskich uważa, że kara jest krzywdząca i broni ukaranego. Do Sądu Najwyższego trafiła jego kasacja w tej sprawie. Według Rzecznika sąd źle interpretuje przepisy.
Renata Krupa-Dąbrowska
07.10.2021
Wymiar sprawiedliwości Rynek i konsument
Część skazanych unika stawienia się do odbycia kary, mimo przesłanego przez sąd wezwania. Teraz sytuacja może ulec zmianie, bo Ministerstwo Sprawiedliwości chce, by sądy od razu wydawały polecenie zatrzymania i doprowadzenia do aresztu śledczego. A, że w dobie pandemii sporo spraw rozpatrywanych jest bez udziału oskarżonego, może on nie wiedzieć, że został skazany, na ile i kiedy trafi do więzienia.
Patrycja Rojek-Socha Monika Sewastianowicz
07.10.2021
Prawo karne Wymiar sprawiedliwości
Obecnie można podważyć ważność pozwolenia na budowę tylko w ciągu 5 lat, a następnie przez 30 lat wolno wystąpić jedynie o stwierdzenie, że zostało wydane z naruszeniem prawa. Ale nawet jeżeli do tego faktycznie doszło, to i tak pozostanie ono w obrocie prawnym. Skarżący będzie mógł ubiegać się co najwyżej o odszkodowanie. Pozwolenia ponad 30-letnie są już nie do ruszenia.
Renata Krupa-Dąbrowska
07.10.2021
Administracja publiczna Budownictwo
Sędziowie, gdy w składzie orzekającym są neo-sędziowie, stoją przed nierozwiązywalnym dylematem, diabelską alternatywą, do której władza nigdy nie powinna była dopuścić: czy narazić się na postępowanie dyscyplinarne czy zadbać o stabilność wydawanego wyroku. Miecz w postaci możliwości podważenia wyroku wisi nad każdą taką sprawą – mówi prof. Ewa Łętowska.
Jolanta Ojczyk
07.10.2021
Prawnicy Wymiar sprawiedliwości Kredyty frankowe
Wiceprezes Trybunału Sprawiedliwości UE oddaliła w środę wniosek Polski o uchylenie postanowienia z 14 lipca 2021 roku, którym nakazano natychmiastowe zawieszenie stosowania przepisów dotyczących Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego. To oznacza, że powinnno ono być wykonane. W tle jest perspektywa kar za każdy dzień zwłoki w wykonaniu tej decyzji.
Krzysztof Sobczak
06.10.2021
Prawnicy Wymiar sprawiedliwości Prawo unijne
Stypendium socjalne, stypendium rektora, stypendium dla osób niepełnosprawnych i zapomoga to formy bezzwrotnego wsparcia. Środki na ich wypłatę uczelnie otrzymują co miesiąc z budżetu państwa na podstawie planu określonego na początku każdego roku kalendarzowego. Ministerstwo Edukacji i Nauki przygotowało broszurę dotyczącą wsparcia finansowego dla studentów.
Monika Sewastianowicz
06.10.2021
Szkolnictwo wyższe Dla studenta

MF wyróżniło największych podatników CIT za 2020 rok

Ordynacja CIT Rachunkowość Doradca podatkowy
Firmy i podatkowe grupy kapitałowe, które zapłaciły największy podatek CIT w 2020 roku, odebrały wyróżnienia z rąk ministra finansów Tadeusza Kościńskiego. Resort co roku prezentuje listę dużych podatników CIT. Wśród podatników indywidualnych najwyższy podatek zapłacił ING Bank Śląski.
Krzysztof Koślicki
06.10.2021
Ordynacja CIT Rachunkowość Doradca podatkowy