Pracownicy sądów i prokuratur łączą siły z protestującymi pracownikami ochrony zdrowia

Wymiar sprawiedliwości

"Białe miasteczko 2.0" zmieniło od czwartku, 29 października, barwę na biało-czerwoną. Do pracowników ochrony zdrowia dołączyli bowiem pracownicy sądów i prokuratury. Domagają się podwyższenia wynagrodzeń o co najmniej 12 proc. dla wszystkich grup pracowniczych zatrudnionych w sądach w tym także specjalistów OZSS, sędziów i asesorów sądowych oraz przeciwdziałania mobbingowi. I nie wykluczają zaostrzenia protestu.

01.10.2021

Wniosek do TK i pięć zawiadomień - efekt kontroli NIK ws. Funduszu Sprawiedliwości

Wymiar sprawiedliwości

Prezes NIK skierował do Trybunału Konstytucyjnego wniosek o zbadanie konstytucyjności zapisów rozporządzenia ministra sprawiedliwości ws. Funduszu Sprawiedliwości. Do prokuratury trafiło też pięć zawiadomień o popełnieniu przestępstwa, bo w ocenie kontrolerów NIK wydatkowano z niego niezgodnie z przepisami, niecelowo, niegospodarnie lub nierzetelnie ponad... 280 mln złotych.

30.09.2021

Brał udział w wypadku, potem go komentował - jest dyscyplinarka dla adwokata

Wymiar sprawiedliwości

Wypowiedź adwokata z Łodzi, który najpierw uczestniczył w wypadku, w którym zginęły dwie osoby a potem komentował, że była "to konfrontacja bezpiecznego samochodu z trumną na kółkach", wywołała prawdziwą burzę medialną. Do zdarzenia doszło, gdy wracał z wesela. Rzecznik Dyscyplinarny ORA w Łodzi wszczął już postępowanie dyscyplinarne w jego sprawie.

30.09.2021

Strasburg: Zakaz wydawania gazety w czasie stanu wyjątkowego naruszył Konwencję

Wymiar sprawiedliwości

Europejski Trybunał Praw Człowieka w wyroku z 21 września 2021 uznał, iż uniemożliwienie skarżącemu wydawnictwu wydawania gazety codziennej w czasie stanu wyjątkowego, ogłoszonego po wyborach prezydenckich, stanowiło naruszenie prawa do wolności wyrażania opinii i rozpowszechniania informacji.

30.09.2021

Kary do 50 mln zł i ślepe pozwy - mają utemperować dyskurs w sieci

Wymiar sprawiedliwości

Rada Wolności Słowa, jako strażnik przestrzegania przez internetowe serwisy społecznościowe wolności wyrażania poglądów, konieczność informowania użytkowników o usunięciu posta i wysokie kary, np. za blokowanie dostępu do profilu użytkownika - to pomysły Ministerstwa Sprawiedliwości na ochronę wolności słowa w internecie. Proponowane są też tzw. ślepe pozwy, ale z bezpiecznikiem. Jeśli sąd wyczuje np. próbę wyłudzenia danych - oddali powództwo.

30.09.2021

Prokuratorzy odczują w portfelu i Polski Ład, i zamrożenie wynagrodzeń

Wymiar sprawiedliwości

O ok. 500 zł - w przypadku prokuratur rejonowych i po ok. 1200 zł - w przypadku prokuratur regionalnych, zmniejszy się miesięczne wynagrodzenie prokuratorów, po uwzględnieniu planów budżetowych na 2022 rok i założeń Polskiego Ładu. Rocznie to nawet ponad 14 tys. złotych. Szacunki przygotował Związek Zawodowy Prokuratorów i Pracowników Prokuratury, a tabele z konkretnymi wyliczeniami trafiły również do Prokuratora Krajowego.

30.09.2021

Odpowiedź 11 sędziów SO: Nie rezygnujemy, ale odmawiamy orzekania z neo-sędziami

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Jedenastu sędziów Sądu Okręgowego w Krakowie, którzy odmówiło orzekania z neo-sędziami odpowiada prezes tego sądu, że nie zrezygnuje ze swego stanowiska. Zapowiadają przy tym wykorzystanie środków prawnych, w celu zapobiegania wydawaniu orzeczeń w nieprawidłowo utworzonych składach. Dlatego, że wyrok Trybunału w Strasburgu idzie dalej niż uchwała trzech Izb SN - Krajowa Rada Sądownictwa nie ma w ogóle zdolności awansowania sędziów.

29.09.2021

Nie tylko COVID - kuratorzy skarżą się na wykluczenie ze szczepień na grypę

Wymiar sprawiedliwości

Z informacji zamieszczonych na stronie Ministerstwa Zdrowia wynika, że prawo do bezpłatnych szczepień przeciwko grypie mają też ci, którzy w swojej pracy stykają się z wieloma osobami. Wśród wymienionych grup zawodowych zabrakło jednak kuratorów sądowych. Ci nie kryją rozgoryczenia i apelują o pilną zmianę.

29.09.2021

Zrozumieć prawo… i prawnika - trudny język sądowej komunikacji

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Współuczestnictwo…, oskarżyciel subsydiarny…, wymagalność - to przykłady słów nie zawsze zrozumiałych dla osób nie mających na co dzień kontaktu z prawem. Tego rodzaju sformułowania często można spotkać w pismach z sądów, prokuratury, czy w kontaktach z prawnikami. Aby wyjaśnianie zawiłości prawa i tłumaczenie zasad proceduralnych było owocne, warto, aby prawnicy zadbali o właściwą atmosferę - także na sali sądowej.

29.09.2021

Frankowicze z nakazem zapłaty - sąd naruszył prawo. Skarga nadzwyczajna RPO

Wymiar sprawiedliwości Kredyty frankowe Nieruchomości

Małżeństwo dostało sądowy nakaz zapłaty 200 tysięcy franków szwajcarskich za niespłacony kredyt, zgodnie z wyciągiem z ksiąg bankowych. RPO wniósł skargę nadzwyczajną na ich korzyść. Sąd dopuścił się bowiem poważnych naruszeń prawa, nie uwzględniając standardów obowiązujących w Unii Europejskiej

28.09.2021

Niezły cyrk w Izbie Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego

Wymiar sprawiedliwości

Wersy piosenki „Klauni” śpiewanej przez Franka Sinatrę: „Niekiepski cyrk … Tworzymy tu … Po ziemi idę ja… A ty wśród chmur…. A klauni, gdzie?” przychodzą nam do głowy ilekroć wchodzimy do gmachu Sądu Najwyższego, by przed Izbą Dyscyplinarną bronić sędziego w sprawie o pozbawienie immunitetu. To skojarzenie fatalnie świadczy o kondycji wymiaru sprawiedliwości, bowiem żadnemu adwokatowi sąd nie powinien kojarzyć się z cyrkiem - piszą adwokaci Krzysztof Stępiński i Jacek Dubois.

28.09.2021

Precedensowy wyrok: Bank odpowiada za to, co doradza i sprzedaje

Wymiar sprawiedliwości Finanse

Zainwestowane przez klienta środki i uiszczone opłaty prowizyjne, które stracił, są szkodą, która już istnieje, jest rzeczywista i mierzalna. Bank, który w procesie dystrybucji certyfikatów inwestycyjnych dopuścił się uchybień, doprowadzając do tej szkody, ma wypłacić odszkodowanie – orzekł Sąd Okręgowy w Kielcach.

28.09.2021

Na wniosek, nie z urzędu - sądy coraz rzadziej muszą pisać uzasadnienia

Wymiar sprawiedliwości

Projektowana nowelizacja kodeksu postępowania cywilnego po raz kolejny ogranicza liczbę spraw, w których sądy - tym razem drugiej instancji - mają z urzędu sporządzać uzasadnienia. Celem - jak wskazuje Ministerstwo Sprawiedliwości - jest odciążenie sędziów, którzy mają masę spraw. Prawnicy podkreślają jednak, że nie tędy droga, bo ograniczenie dostępu do uzasadnień to kolejny krok do obniżania standardu prawa do sądu i rzetelnego procesu.

28.09.2021

Zadatek nie może stanowić całej sumy przyszłej umowy sprzedaży

Wymiar sprawiedliwości Nieruchomości

Uprawniony z umowy przedwstępnej, który uiścił pełną cenę sprzedaży, może domagać się jej zwrotu w całości, gdy do zawarcia umowy przyrzeczonej nie doszło. Suma ta podlegałaby bowiem zarachowaniu na poczet ustalonej ceny, stąd nie powinna być uznana za zadatek, a tylko za zaliczkę - orzekł Sąd Okręgowy w Suwałkach.

27.09.2021

Zdalne rozprawy... czy oszczędność czasu jest najważniejsza?

Wymiar sprawiedliwości

Z ogromnym niepokojem przyjmuję wszystkie entuzjastyczne oceny wprowadzenia w sądownictwie, rozpraw online, choć usprawiedliwia je Covid. Oczywiście zdalne rozprawy są znaczną oszczędnością czasu dla wszystkich uczestników, ale czy forma ta nie wpływa na możliwość rzetelnego rozpoznania sprawy przez sąd, a szczególnie na możliwość właściwej oceny materiału dowodowego? - pisze adwokat Dorota Kulińska, dyrektor Instytutu Legislacji i Prac Parlamentarnych Naczelnej Rady Adwokackiej.

27.09.2021

Prokurator, a nie sąd, ma decydować o małym świadku koronnym

Wymiar sprawiedliwości

Ministerstwo Sprawiedliwości od dłuższego czasu konsekwentnie zwiększa uprawnienia prokuratorów. Nie inaczej jest z kolejną propozycją zmian w Kodeksie karnym. To na wniosek prokuratora sąd będzie musiał nadzwyczajnie złagodzić karę, a nawet warunkowo zawiesić jej wykonanie wobec skruszonego przestępcy, który ujawni z kim współpracował. Obecnie taką decyzję podejmuje sędzia.

27.09.2021

Frankowicze: Sprawy w rękach jednego sędziego SN

Wymiar sprawiedliwości Kredyty frankowe Nieruchomości

Ten sam sędzia Sądu Najwyższego – Roman Trzaskowski - został wyznaczony jako sprawozdawca przy trzecim pytaniu prawnym dotyczącym kredytów frankowych. Wśród frankowiczów zawrzało, gdyż sędzia ten słynie z orzeczeń, które nie satysfakcjonują kredytobiorców. Może to spowodować "zakrzywienie" linii orzeczniczej w takich sprawach - wskazują prawnicy.

27.09.2021

Adwokaci apelują o rozwiązanie problemu stawek za pomoc prawną z urzędu

Wymiar sprawiedliwości

Stowarzyszenie Adwokackie „Defensor Iuris” skierowało list otwarty z apelem do władz o przyjęcie regulacji gwarantujących poszanowanie konstytucyjnych praw majątkowych adwokatów i radców prawnych, udzielających pomocy prawnej „z urzędu” w postępowaniach cywilnych, administracyjnych i karnych. Uchwałę w sprawie stawek przejął też niedawno Krajowy Zjazd Adwokatury.

25.09.2021

Areszty w Polsce nadużywane - państwo płaci milionowe odszkodowania

Prawo karne Wymiar sprawiedliwości

W latach 2015-2020 odszkodowanie za niesłuszne zatrzymanie lub tymczasowe aresztowanie otrzymały 553 osoby, a zadośćuczynienie 1 199 osób. W sumie pochłonęły one 78 978 437 zł z budżetu państwa. Fundacja Fundacja Court Watch Polska, która analizowała konkretne przypadki stosowania aresztów, wystąpiła do premiera o podjęcie niezwłocznych działań w celu rozwiązania problemu

25.09.2021

Sędziowie sądów apelacyjnych też nie chcą orzekać z "nowymi"

Wymiar sprawiedliwości

Coraz więcej sędziów występuje do prezesów sądów z oświadczeniem, że nie chcą orzekać w składach z "nowymi" sędziami, powołanymi lub nominowanymi po rekomendacji obecnej Krajowej Rady Sądownictwa. Takie pismo - jak dowiedziało się Prawo.pl - skierowały też do prezes Sądu Apelacyjnego w Warszawie, trzy sędzie z tamtejszego II Wydziału Karnego.

24.09.2021