"Dla nas wszystkich jasne jest to, że sprawa jest bardzo pilna" - podkreślił na konferencji prasowej wiceszef KE Frans Timmermans. Poinformował, że propozycja konkretnych rozwiązań zostanie przedłożona nie w lipcu (jak wcześniej zapowiadano), lecz do połowy maja. Sprawy migracji należą do priorytetów obecnej KE kierowanej przez Jean-Claude'a Junckera.

Program działań ma mieć cztery priorytety. Jak powiedział Timmermans, są to: poprawa systemu azylowego tak, żeby zasady były tak samo stosowane we wszystkich krajach; lepsza ochrona granic zewnętrznych i wymiana informacji między krajami, w tym zwiększenie możliwości agencji Frontex (odpowiada za współpracę przy ochronie granic zewnętrznych UE); "agresywna polityka walki z nielegalną imigracją", zwłaszcza z przemytnikami; oraz udoskonalenie systemu "niebieskiej karty", która umożliwia wykwalifikowanym pracownikom spoza UE pobyt i pracę w Europie. To ostatnie - mówił Timmermans - jest potrzebne ze względu na zmiany demograficzne w Unii.

Komisarz ds. migracji, spraw wewnętrznych i obywatelstwa Dimitris Awramopulos podkreślił, że polityka migracyjna UE ma chronić migrantów, zabezpieczyć terytorium Unii i napędzać wzrost gospodarczy. Zaznaczył też, że radzenie sobie z migracją nie może spoczywać na tylko jednym państwie członkowskim, lecz potrzebne są kompleksowe rozwiązania na szczeblu europejskim oraz solidarność między krajami.

Awramopulos powiedział, że potrzeba więcej dróg zgodnego z prawem przyjazdu migrantów do Europy, by uniknąć tragedii, do jakich dochodzi np. na Morzu Śródziemnym i innych szlakach nielegalnej imigracji. Komisarz przyznał, że na debatę w Komisji wpłynęły najnowsze wydarzenia u wybrzeży Libii. Od wtorku włoska Straż Przybrzeżna w kilku operacjach uratowała ponad 900 ludzi z łodzi i pontonów; jednocześnie wyłowiono zwłoki 10 imigrantów. Od listopada 2014 r. na Morzu Śródziemnym trwa koordynowana przez Frontex operacja Tryton. W lutym Awramopulos zapowiedział jej przedłużenie co najmniej do końca 2015 r.

Awramopulos mówił też, że potrzeba więcej miejsc przesiedlenia dla imigrantów, bo obecne 36 tys., do zapewnienia których zobowiązały się kraje członkowskie, to jego zdaniem za mało.

Grecki komisarz przyznał, że są trudności z wdrożeniem systemu Dublin II, czyli regulacji, która przewiduje, że rozpatrywanie wniosku azylowego spoczywa na pierwszym kraju Unii, którego granicę uchodźca przekroczył. Dlatego KE jest gotowa rozważyć, czy system ten nie mógłby zostać udoskonalony - jak powiedział Awramopulos - "w duchu wspólnej odpowiedzialności".

ID produktu: 40442743 Rok wydania: 2015
Autor: Edyta Bielak-Jomaa,Zbigniew Góral
Tytuł: Zatrudnianie cudzoziemców>>

Komisja ma dążyć do pełnego i spójnego wdrożenia wspólnego europejskiego systemu azylowego oraz do wyeliminowania rozbieżności między krajami członkowskimi w zakresie polityki azylowej. Według Awramopulosa nowa polityka dotycząca legalnej imigracji z jednej strony nie będzie lekceważyć obecnego poziomu bezrobocia w Europie, ale jednocześnie weźmie pod uwagę potrzeby rynku pracy, wynikające m.in. ze starzenia się społeczeństw. "Potrzeba nam umiejętności z zagranicy, aby gospodarka europejska rozwijała się sprawniej i była bardziej konkurencyjna" - argumentował Awramopulos. Zapowiedział, że osoby, które chcą ubiegać się o azyl, będą mogły to robić w państwie pochodzenia, a Unia planuje wyznaczenie "attache ds. migracji".

Priorytetem ma być także walka z nielegalną imigracją. W tym zakresie Awramopulos zapowiedział intensywniejszą współpracę z państwami, z których imigranci pochodzą lub przez które podróżują do Europy; chodzi szczególnie o kraje afrykańskie, ale także Turcję, Serbię i Kosowo. KE chce też wzmocnienia Fronteksu, do czego jednak potrzebne są zwiększone środki finansowe z państw członkowskich.

W grudniu 2014 r. Juncker zapowiadał rewizję dyrektywy o "niebieskiej karcie", a ponadto wzmocnienie solidarności między krajami UE w zaradzeniu problemom związanym z napływem nielegalnych imigrantów.

Z Brukseli Rafał Lesiecki (PAP)