Sędzia Waldemar Żurek stanie przed sądem dyscyplinarnym za stwierdzenie w wywiadzie dla serwisu Prawo.pl, że sędzia Sądu Najwyższego Kamil Zaradkiewicz "chce zafundować obywatelom chaos w sądach". Chodziło o wniosek Zaradkiewicza do Trybunału Konstytucyjnego, którego skutkiem może być podważenie statusu nawet kilku tysięcy sędziów.
Krzysztof Sobczak
21.10.2019
Prawnicy Wymiar sprawiedliwości
Prowadzone są intensywne i wszechstronne czynności procesowe, w tym z udziałem biegłych, w sprawie domniemanych antysemickich wpisów sędziego Jarosława Dudzicza, członka Krajowej Rady Sądownictwa. Informację o prowadzonym od czterech lat postępowaniu Prokuratura Krajowa przekazała przewodniczącemu KRS Leszkowi Mazurowi.
Krzysztof Sobczak
21.10.2019
Prawnicy Wymiar sprawiedliwości
Jest szansa, że w Polsce wprowadzona zostania procedura zbierania i analizowania informacji dotyczących wszysztkich poważnych, w tym zwłaszcza śmiertelnych przypadków krzywdzenia dzieci. Apelowała o to do prezydenta Andrzeja Dudy Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę. Kancelaria Prezydenta zainicjowała prace koncepcyjne w tym zakresie.
Patrycja Rojek-Socha
21.10.2019
Wymiar sprawiedliwości
Problem jest dosłowny, bo w ostatnim czasie co najmniej kilka spraw w Izbie Dyscyplinarnej zostało odwołanych z powodu choroby sędziego. Zmieniają się też składy orzekające - co sygnalizują z dużym niezadowoleniem ławnicy. Nikt im nie wyjaśnia dlaczego ich nazwisko zostało na wokandzie "wymienione" na innego ławnika lub na sędziego zawodowego.
Patrycja Rojek-Socha Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
21.10.2019
Wymiar sprawiedliwości
W praktyce życia publicznego może dochodzić do naruszania Konstytucji. Problem powstaje jednak wtedy, gdy zasady konstytucyjne nie są realizowane, bo klasa polityczna, osoby pełniące kluczowe funkcje w państwie podważają ich sens i obowiązywanie - mówi prof. Piotr Tuleja, redaktor naukowy nowego komentarza do Konstytucji.
Krzysztof Sobczak
21.10.2019
Prawnicy
Sąd skazał kierowcę za prowadzenie pojazdu po pijanemu i niestosowanie się do orzeczonego wcześniej zakazu prowadzenia pojazdów na półtora roku więzienia oraz orzekł przepadek pojazdu. Wyrok uprawomocnił się, ale Rzecznik Praw Obywatelskich wniósł kasację w zakresie orzeczonego przepadku auta. I Sąd Najwyższy przyznał mu rację
Krzysztof Sobczak
20.10.2019
Prawo karne Wymiar sprawiedliwości
Kara pozbawienia wolności za naruszenie powagi sądu czy jego obrażanie może być zbyt dotkliwą ingerencją w życie osoby ukaranej - ocenia Rzecznik Praw Obywatelskich. I dodaje, że sąd w takiej sytuacji nie jest też obiektywny. Na problem w swoich wyrokach zwracał uwagę Europejski Trybunał Praw Człowieka, zmiany nie zostały jednak dotąd wprowadzone.
Patrycja Rojek-Socha
19.10.2019
Wymiar sprawiedliwości
Instytucja posiedzenia przygotowawczego jest wzorowana na posiedzeniach organizacyjnych funkcjonujących postępowaniach przed stałymi sądami polubownymi. Może sprawić, że więcej spraw zostanie rozstrzygniętych w drodze mediacji. Czy tak będzie, zależy od przygotowania sędziów - piszą adwokaci Patrycja Bolimowska i Łukasz Strankowski
Łukasz Strankowski Patrycja Bolimowska
19.10.2019
Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości Zmiany w k.p.c.
Od trzech miesięcy do pięciu lat więzienia - tyle ma grozić rodzicom, którzy zgodzą się na adopcję swojego dziecka, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej i zatajając ten fakt przed sądem orzekającym w postępowaniu o przysposobienie. Tak samo ma być w przypadku osób, które zdecydują się na taką adopcje. Senatorowie jednogłośnie opowiedzieli się za nowelą, trafi teraz do podpisu prezydenta.
Patrycja Rojek-Socha
18.10.2019
Wymiar sprawiedliwości
Senat przyjął bez poprawek nowelę kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Ustala ona nowy termin na zaprzeczenie macierzyństwa. Jest to wdrożenie senackiego projektu, który ma na celu dostosowanie przepisów do wyroku Trybunału Konstytucyjnego.
Monika Sewastianowicz
18.10.2019
Droga zawodowa kobiet-prawniczek jest trudniejsza, skoro wciąż pokutuje myślenie, że kobiety w organach samorządów zawodowych nie są potrzebne. - Czy potrzebujemy zatem ustaw wzmacniających pozycję kobiet w świecie prawa? - zastanawiały się uczestniczki - „Adwokat-Kobieta-Lider”, która odbyła się dziś w Krakowie.
Aleksandra Partyk
18.10.2019
Prawnicy Wymiar sprawiedliwości Prawo pracy
Okręgowa Rada Adwokacka w Warszawie zgłosi – tradycyjnie – kandydaturę do konkursu Rising Stars - Prawnicy, Liderzy Jutra - poinformował dziekan adwokat Mikołaj Pietrzak. Nie podał jeszcze nazwiska, ale zadeklarował, że będzie to ktoś z młodych adwokatów i aplikantów angażujących się na rzecz samorządu adwokackiego oraz środowiska adwokackiego.
Krzysztof Sobczak
18.10.2019
Prawnicy Wymiar sprawiedliwości
Polska została wybrana w czwartek do Rady Praw Człowieka ONZ. Będzie w niej zasiadać przez 2 lata od 1 stycznia 2020 roku. Zgromadzenie Ogólne ONZ wybrało w tajnym głosowaniu także 13 innych nowych członków Rady. - To kolejny międzynarodowy sukces Polski - ocenił szef gabinetu prezydenta Krzysztof Szczerski.
Krzysztof Sobczak
18.10.2019
Wymiar sprawiedliwości
Prezydent Andrzej Duda zwoła pierwsze posiedzenie Sejmu i Senatu na 12 listopada. Marszałkiem seniorem Senatu na pewno będzie Barbara Borys-Damięcka, a marszałkiem seniorem Sejmu ma zostać Iwona Śledzińska-Katarasińska - zapowiedział w piątek rzecznik prezydenta Błażej Spychalski.
Agnieszka Pochrzęst-Motyczyńska
18.10.2019
Nie reklama, a technologia, specjalizacja, rozwój i umiejętności miękkie radców prawnych są ratunkiem dla małych, indywidualnych kancelarii - wynika z rekomendacji przygotowanych na zlecenie Krajowej Rady Radców Prawnych. Opracowanie potwierdza, że radcowie nie do końca zdają sobie sprawę z zagrożeń na rynku.
Patrycja Rojek-Socha
18.10.2019
Prawnicy Wymiar sprawiedliwości
Najbardziej kontrowersyjna w nowelizacji postępowania cywilnego wydaje się możliwość oddalenia w uproszczony sposób powództwa oczywiście bezzasadnego - uważa dr hab. Tadeusz Zembrzuski z Katedry Postępowania Cywilnego Uniwersytetu Warszawskiego. Jego zdaniem przepis ten rodzi poważne wątpliwości w świetle konstytucyjnego prawa do sprawiedliwego procesu.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
18.10.2019
Prawo cywilne Zmiany w k.p.c.

Produkcja prawa w Polsce znowu przyspiesza

Prawo karne Prawo cywilne Administracja publiczna
Po dwóch latach spadków produkcja prawa w Polsce przyspiesza - w trzech pierwszych kwartałach 2019 r. przyjęto 17,4 tys. stron maszynopisu nowych aktów prawnych, o 5,9 proc. więcej w porównaniu z poprzednim rokiem - wynika z raportu firmy Grant Thornton „Barometr stabilności otoczenia prawnego”.
Krzysztof Sobczak
17.10.2019
Prawo karne Prawo cywilne Administracja publiczna
Sędziowie zasiadający w Krajowej Rady Sądownictwa - Jarosław Dudzicz, Maciej Nawacki i Dariusz Drajewicz - nie naruszyli prawa lub zasad etyki sędziowskiej w związku z tzw. aferą hejterską w Ministerstwie Sprawiedliwości - stwierdziła KRS w przyjętym w czwartek stanowisku.
Krzysztof Sobczak
17.10.2019
Prawnicy Wymiar sprawiedliwości
Ministerstwo Finansów chce zreformować system nakładania kar za niepłacenie podatków. Kary grzywny mają być co najmniej takie, ile wyniosło uszczuplenie należności. Resort sprawiedliwości w trakcie konsultacji projektu zgłosił jednak poważne zastrzeżenia. Redakcja Prawo.pl dotarła do treści pisma MS.
Krzysztof Koślicki
17.10.2019
Prawo karne Ordynacja
Rynek usług prawnych cały czas się zmienia, zwiększa się konkurencja, pojawiają się wyzwania technologiczne i wzrastają oczekiwania klientów. Radcowie prawni - jak wynika z opracowania przygotowanego na zlecenie samorządu, nadal nie doceniają nowych graczy na rynku
Patrycja Rojek-Socha
17.10.2019
Prawnicy
Kanclerz Niemiec Angela Merkel stwierdziła w czwartek, że jest za uzależnieniem wypłacania środków unijnych od przestrzegania praworządności. - Członkostwo w Unii Europejskiej wiąże się z odpowiedzialnością - podkreśliła.
Krzysztof Sobczak
17.10.2019
Administracja publiczna Prawo unijne

Wątpliwa odpowiedzialność pośrednika za podróbki

Prawo cywilne Rynek i konsument Prawo gospodarcze
Wprowadzona niedawno do polskiego prawa odpowiedzialność odszkodowawcza pośredników za naruszenie praw ochronnych na znaki towarowe nie ma uzasadnienia w prawie europejskim - twierdzą dr Daria Gęsicka i Paweł Lipski z praktyki prawa własności intelektualnej w kancelarii Bird & Bird.
Paweł Lipski Daria Gęsicka
17.10.2019
Prawo cywilne Rynek i konsument Prawo gospodarcze
Po wyroku TSUE rośnie liczba spraw frankowych kierowanych do sądów. Zabraknąć może jednak biegłych do analizowania takich umów. Tymczasem prawnicy przekonują, że biegli w takich sytuacjach wcale nie są potrzebni, a sąd może wykorzystać do potwierdzenia wyliczeń strony powodowej... dane z banków.
Patrycja Rojek-Socha
17.10.2019
Wymiar sprawiedliwości
Uchwalona w środę przez Sejm nowelizacja prawa własności przemysłowej przewiduje uproszczenie postępowania przed Urzędem Patentowym oraz zwiększenie dostępności pomocy prawnej związanej z ochroną wynalazków. Oprócz rzeczników patentowych zajmować się tym będą mogli być także adwokaci i radcowie prawni.
Krzysztof Sobczak
16.10.2019
W 2018 roku Sąd Najwyższy rozpoznał 9 tys. 460 spraw, podczas gdy w 2017 r. – 11 tys. 135. Wydłużył się natomiast czas oczekiwania na rozstrzygnięcie. Do tego o ile w 2017 r. rozpoznano o 397 spraw więcej, niż wpłynęło, o tyle w 2018 r. rozpoznano ich o 2024 mniej.
Krzysztof Sobczak
16.10.2019
Prawnicy Wymiar sprawiedliwości
Od trzech miesięcy do pięciu lat więzienia - tyle ma grozić rodzicom, którzy zgodzą się na adopcję swojego dziecka, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej i zatajając ten fakt przed sądem orzekającym w postępowaniu o przysposobienie. Tak samo ma być w przypadku osób, które zdecydują się na taką adopcje. Nowelę właśnie przyjął Senat.
Patrycja Rojek-Socha
16.10.2019
Wymiar sprawiedliwości
W kwestiach ustrojowych, jaką jest stosunek łączący sędziego z państwem, prawo nie przewiduje zabezpieczenia - orzekł Sąd Najwyższy w Izbie Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych. W środę rozpatrywał zagadnienie dotyczące wstrzymania przekazania uchwały KRS Prezydentowi w sprawie 17 sędziów do pełnienia urzędu w sądzie okręgowym do czasu rozpoznania odwołania.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
16.10.2019
Prawo cywilne Prawnicy
Rozstrzygnięcie zagadnienia prawnego przez Sąd Najwyższy musi mieć znaczenie dla wydania orzeczenia w sprawie - orzekło 7 sędziów Izby karnej SN i umorzyło postępowanie, dotyczące prawidłowości wyboru jednego z sędziów tej Izby. Jest to wynik zmian w ustawie o SN, która została uchwalona w grudniu 2017 r.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
16.10.2019
Prawnicy
Kobiety przeważają na studiach prawniczych, jest ich coraz więcej na aplikacjach. Są zdolne, mają szeroką wiedzę, często w wielu obszarach, a mimo to zdecydowanie rzadziej je widać we władzach samorządów prawniczych, zarządach kancelarii czy jako właścicieli. Zdaniem ekspertów problem tkwi i w barierach społecznych i w braku wiary we własne możliwości.
Patrycja Rojek-Socha
16.10.2019
Prawnicy Wymiar sprawiedliwości
Starzy sędziowie Sądu Najwyższego ociągają się z podaniem dłoni na powitanie nowemu sędziemu Antoniemu Bojańczykowi. Ten poczuł się dotknięty i złożył skargę w tej sprawie do pierwszej prezes SN Małgorzaty Gersdorf. Swoje pismo skierował także do wiadomości prezydenta Andrzeja Dudy, do rzecznika prasowego SN Michał Laskowskiego i przewodniczącego KRS Leszka Mazura.
Krzysztof Sobczak
16.10.2019
Prawnicy Wymiar sprawiedliwości