- W tym roku postawiliśmy na zaangażowanie naszych koleżanek i kolegów. Cieszymy się, że możemy liczyć na wsparcie izb z całej Polski. Adwokatki i adwokaci będą tłumaczyć czym jest przemoc fizyczna, psychiczna i ekonomiczna, zwrócą uwagę na problematykę przemocy domowej, rówieśniczej oraz dyskryminacji a także powiedzą o tym w jaki sposób można na nie reagować. - mówi adwokatka Natalia Klima-Piotrowska, współkoordynatorka akcji, Przewodnicząca Komisji Praw Człowieka przy Naczelnej Radzie Adwokackiej.

Czytaj: PE chce ratyfikacji przez UE Konwencji stambulskiej>>

Projekt edukacyjny dla szkół podstawowych i liceów

Adwokatki i adwokaci zaczęli przygotowywać się do akcji znacznie wcześniej. Już 30 października odbyło się szkolenie „Przemoc domowa – co każdy adwokat i adwokatka wiedzieć powinien”, które przeprowadziła Renata Durda, ekspertka Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie “Niebieska Linia”.

W ramach akcji realizowany będzie projekt edukacyjny skierowany do uczennic i uczniów klas VII-VIII szkoły podstawowej oraz liceów, którego celem jest przeciwdziałanie zjawisku przemocy. Scenariusz zajęć oraz prezentacja zostały przygotowane przez ekspertki, na co dzień pracujące z ofiarami przemocy domowej: adw. Monikę Sokołowską i adw. Magdalenę Pająk.

- Doskonale wiemy, jak ważne są to zajęcia - mówi adwokatka dr Katarzyna Golusińska, współkoordynatorka akcji „Adwokatura przeciwko przemocy”, Przewodnicząca Komisji ds. Równego Traktowania przy Naczelnej Radzie Adwokackiej - Wiele dzieci i młodzieży mierzy się ze zjawiskiem przemocy. Często jednak nie potrafią właściwie jej rozpoznawać, a także nie wiedzą jak reagować i zwrócić się o pomoc, gdy sami lub bliskie im osoby jej doświadczają. Rozwój świadomości, że przemoc, nie tylko ze względu na płeć, stanowi pogwałcenie praw człowieka jest ogromnie istotny na wielu poziomach. Otwarta i wspierająca rozmowa dla dzieci i młodzieży jest kluczowa i pozwala uwierzyć, że można znaleźć rozwiązanie w sytuacji, która wydaje się bez wyjścia.

- To jedna z ważniejszych dla nas akcji, adwokatura jest powołana do udzielania pomocy prawnej i współdziałania w ochronie praw i wolności. Z dumą i zaangażowaniem wspieramy tegoroczną edycję Kampanii pod hasłem "Bez wymówek: Działaj na rzecz zakończenia przemocy wobec kobiet i dziewcząt - podkreślają adwokatki Katarzyna Golusińska oraz Natalia Klima-Piotrowska.

Organizatorem akcji jest Naczelna Rada Adwokacka i działające przy niej Komisje: Komisja Praw Człowieka, Komisja ds. Równego Traktowania, Zespół ds. Kobiet, Komisja Edukacji Prawnej oraz Komisja Wizerunku.

Do udziału w Akcji zgłosiło się już sto pięćdziesiąt adwokatek, adwokatów oraz aplikantów i aplikantów z całej Polski.