Koło zostało powołane uchwałą na wniosek złożony przez dr Katarzynę Gajowniczek-Pruszyńską, wicedziekan Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie. W jego skład powołano:

 • adwokatkę Patrycję Kasicę — przewodnicząca,
 • adwokatkę Dagmarę Miler — wiceprzewodnicząca,
 • i członkinie:
 • adwokatkę Barbarę Skardzińską,
 • adwokatkę Monikę Dużyńską,
 • aplikantkę adwokacką Agatę Kwasowską.

Z uchwały wynika również, że działania Koła mają na celu:

 • promowanie i integrowanie środowiska adwokatek i aplikantek adwokackich;
 • przeciwdziałanie nierównemu traktowaniu kobiet w życiu społecznym i zawodowym;
 • stworzenie forum wymiany poglądów między adwokatkami i aplikantkami adwokackimi niezależnie od pokolenia, miejsca i charakteru pracy;
 • prowadzenie dialogu i uczestniczenie w dyskursie publicznym w obszarze zjawiskach zawodowych, społecznych i ekonomicznych dotyczących adwokatek i aplikantek adwokackich;
 • współpracę z organizacjami o podobnym profilu w Polsce i za granicą;
 • budowanie relacji i powiększanie sieci kontaktów poprzez realizację inicjatywy adwokackiego networkingu.

Czytaj: Rising Stars 2023 - znamy już młodych prawników - liderów jutra >>