Sędziowie zasiadający w Krajowej Rady Sądownictwa - Jarosław Dudzicz, Maciej Nawacki i Dariusz Drajewicz - nie naruszyli prawa lub zasad etyki sędziowskiej w związku z tzw. aferą hejterską w Ministerstwie Sprawiedliwości - stwierdziła KRS w przyjętym w czwartek stanowisku.
Krzysztof Sobczak
17.10.2019
Prawnicy Wymiar sprawiedliwości
Ministerstwo Finansów chce zreformować system nakładania kar za niepłacenie podatków. Kary grzywny mają być co najmniej takie, ile wyniosło uszczuplenie należności. Resort sprawiedliwości w trakcie konsultacji projektu zgłosił jednak poważne zastrzeżenia. Redakcja Prawo.pl dotarła do treści pisma MS.
Krzysztof Koślicki
17.10.2019
Prawo karne Ordynacja
Rynek usług prawnych cały czas się zmienia, zwiększa się konkurencja, pojawiają się wyzwania technologiczne i wzrastają oczekiwania klientów. Radcowie prawni - jak wynika z opracowania przygotowanego na zlecenie samorządu, nadal nie doceniają nowych graczy na rynku
Patrycja Rojek-Socha
17.10.2019
Prawnicy
Kanclerz Niemiec Angela Merkel stwierdziła w czwartek, że jest za uzależnieniem wypłacania środków unijnych od przestrzegania praworządności. - Członkostwo w Unii Europejskiej wiąże się z odpowiedzialnością - podkreśliła.
Krzysztof Sobczak
17.10.2019
Administracja publiczna Prawo unijne
Po wyroku TSUE rośnie liczba spraw frankowych kierowanych do sądów. Zabraknąć może jednak biegłych do analizowania takich umów. Tymczasem prawnicy przekonują, że biegli w takich sytuacjach wcale nie są potrzebni, a sąd może wykorzystać do potwierdzenia wyliczeń strony powodowej... dane z banków.
Patrycja Rojek-Socha
17.10.2019
Wymiar sprawiedliwości

Wątpliwa odpowiedzialność pośrednika za podróbki

Prawo cywilne Rynek i konsument Prawo gospodarcze
Wprowadzona niedawno do polskiego prawa odpowiedzialność odszkodowawcza pośredników za naruszenie praw ochronnych na znaki towarowe nie ma uzasadnienia w prawie europejskim - twierdzą dr Daria Gęsicka i Paweł Lipski z praktyki prawa własności intelektualnej w kancelarii Bird & Bird.
Paweł Lipski Daria Gęsicka
17.10.2019
Prawo cywilne Rynek i konsument Prawo gospodarcze
Uchwalona w środę przez Sejm nowelizacja prawa własności przemysłowej przewiduje uproszczenie postępowania przed Urzędem Patentowym oraz zwiększenie dostępności pomocy prawnej związanej z ochroną wynalazków. Oprócz rzeczników patentowych zajmować się tym będą mogli być także adwokaci i radcowie prawni.
Krzysztof Sobczak
16.10.2019
W 2018 roku Sąd Najwyższy rozpoznał 9 tys. 460 spraw, podczas gdy w 2017 r. – 11 tys. 135. Wydłużył się natomiast czas oczekiwania na rozstrzygnięcie. Do tego o ile w 2017 r. rozpoznano o 397 spraw więcej, niż wpłynęło, o tyle w 2018 r. rozpoznano ich o 2024 mniej.
Krzysztof Sobczak
16.10.2019
Prawnicy Wymiar sprawiedliwości
Od trzech miesięcy do pięciu lat więzienia - tyle ma grozić rodzicom, którzy zgodzą się na adopcję swojego dziecka, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej i zatajając ten fakt przed sądem orzekającym w postępowaniu o przysposobienie. Tak samo ma być w przypadku osób, które zdecydują się na taką adopcje. Nowelę właśnie przyjął Senat.
Patrycja Rojek-Socha
16.10.2019
Wymiar sprawiedliwości
W kwestiach ustrojowych, jaką jest stosunek łączący sędziego z państwem, prawo nie przewiduje zabezpieczenia - orzekł Sąd Najwyższy w Izbie Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych. W środę rozpatrywał zagadnienie dotyczące wstrzymania przekazania uchwały KRS Prezydentowi w sprawie 17 sędziów do pełnienia urzędu w sądzie okręgowym do czasu rozpoznania odwołania.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
16.10.2019
Prawo cywilne Prawnicy
Rozstrzygnięcie zagadnienia prawnego przez Sąd Najwyższy musi mieć znaczenie dla wydania orzeczenia w sprawie - orzekło 7 sędziów Izby karnej SN i umorzyło postępowanie, dotyczące prawidłowości wyboru jednego z sędziów tej Izby. Jest to wynik zmian w ustawie o SN, która została uchwalona w grudniu 2017 r.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
16.10.2019
Prawnicy
Kobiety przeważają na studiach prawniczych, jest ich coraz więcej na aplikacjach. Są zdolne, mają szeroką wiedzę, często w wielu obszarach, a mimo to zdecydowanie rzadziej je widać we władzach samorządów prawniczych, zarządach kancelarii czy jako właścicieli. Zdaniem ekspertów problem tkwi i w barierach społecznych i w braku wiary we własne możliwości.
Patrycja Rojek-Socha
16.10.2019
Prawnicy Wymiar sprawiedliwości
Starzy sędziowie Sądu Najwyższego ociągają się z podaniem dłoni na powitanie nowemu sędziemu Antoniemu Bojańczykowi. Ten poczuł się dotknięty i złożył skargę w tej sprawie do pierwszej prezes SN Małgorzaty Gersdorf. Swoje pismo skierował także do wiadomości prezydenta Andrzeja Dudy, do rzecznika prasowego SN Michał Laskowskiego i przewodniczącego KRS Leszka Mazura.
Krzysztof Sobczak
16.10.2019
Prawnicy Wymiar sprawiedliwości
Tak się składa, że do mojej kancelarii trafiło w ostatnich latach kilku młodych, utalentowanych prawników. Michał Zacharski został w ubiegłym roku zwycięzcą konkursu "Rising Stars - Prawnicy Liderzy Jutra", a w tegorocznej edycji też zgłaszam mocną kandydaturę - mówi adwokat Jacek Dubois.
Krzysztof Sobczak
16.10.2019
Prawnicy Wymiar sprawiedliwości
Brak pewności siebie, stereotypy związane z rolą kobiety w rodzinie, przeświadczenie, że nie można domagać się awansu, w końcu fakt, że w zarządach kancelarii przeważają mężczyźni - to główne bariery, które ograniczają prawniczkom ścieżkę kariery. Kluczem do zmian jest wspieranie kobiet w branży prawnej i zachęcanie do rozwoju.
Patrycja Rojek-Socha
16.10.2019
Wymiar sprawiedliwości
Pogoń za przyzwoitym prawem to idea przyświecająca mi podczas całego życia zawodowego - stwierdził podczas spotkania na Uniwersytecie Gdańskim wybitny karnista prof. Stanisław Waltoś. I podkreślał, że zawsze miał pod tym względem duży niedosyt wobec prac legislacyjnych, także tych z własnym udziałem.
Krzysztof Sobczak
15.10.2019
Prawnicy Wymiar sprawiedliwości
Fundacja ma wspierać studentki prawa i prawniczki w ich działaniach, pomagać im w rozwoju i integrować środowisko prawnicze poprzez wymianę wiedzy i dobrych praktyk. W jej planach jest konkurs "Prawo z technologią w tle" i m.in. objęcie opieką mentoringową kobiet w branży prawniczej.
Patrycja Rojek-Socha
15.10.2019
Wymiar sprawiedliwości
Prezydium Krajowej Rady Sądownictwa wezwie sędziego Jarosława Dudzicza do powstrzymania się od wykonywania mandatu członka Rady. Ma to związek z doniesieniami o jego antysemickich wpisach w internecie.
Agnieszka Matłacz
15.10.2019
Wymiar sprawiedliwości
Zgromadzenie Ogólne Sędziów Okręgu Gorzowskiego domaga się dymisji prezesa Sądu Okręgowego i członka krajowej Rady Sądownictwa Jarosława Dudzicza, podejrzewanego o antysemickie wpisy w internecie. Zdaniem jego uczestników, osoba podejrzana o tak drastyczne złamanie zasad etyki sędziowskiej nie może pełnić funkcji w wymiarze sprawiedliwości.
Krzysztof Sobczak
15.10.2019
Prawnicy Wymiar sprawiedliwości
5 grudnia polskie sądy czeka prawdziwa rewolucja. Do lamusa przejdą sążniste uzasadnienia, zastąpi je tabelka. Wielu sędziów uważa, że jest to potrzebne, bo często "lanie wody" przeważa nad konkretami. Prawnicy boją się jednak nowego rozwiązania i mówią wprost: ograniczy możliwość apelacji i kasacji, a tym samym zwiększy liczbę sądowych pomyłek.
Patrycja Rojek-Socha
15.10.2019
Prawnicy Wymiar sprawiedliwości
Polska rzeczywistość wymaga zmian w podejściu do litygacji strategicznej. Aby była skuteczna, musi uwzględniać, że w zakresie ochrony praw człowieka, systemowym problemem stała się rozbieżność pomiędzy tekstem normatywnym a stosowanym standardem - wskazywali eksperci podczas konferencji podsumowującej 15-lecie Programu Spraw Precedensowych.
Patrycja Rojek-Socha
14.10.2019
Wymiar sprawiedliwości

PiS wygrywa - będzie kontynuacja

Wymiar sprawiedliwości
Prawo i Sprawiedliwość zapewniło sobie w niedzielnych wyborach solidną większość w Sejmie, będzie więc rządzić przez kolejną kadencję i może realizować swój program i swoje przedwyborcze zapowiedzi. Zapewne także te dotyczące praworządności i wymiaru sprawiedliwości. Być może trochę przeszkadzać mu w tym będą Senat i Unia Europejska.
Krzysztof Sobczak
14.10.2019
Wymiar sprawiedliwości
Laura Codruta Kovesi, była szefowa rumuńskiej agencji ds. walki z korupcją (DNA), zostanie pierwszym prokuratorem europejskim. Zgodzili się na to w poniedziałek przedstawiciele państw członkowskich w Radzie UE, co otwiera to drogę do jej powołania przez Parlament Europejski.
Krzysztof Sobczak
14.10.2019
Prawo karne Prokuratura Prawo unijne
Pozwany odebrał z poczty korespondencję sądową, choć poczta nie miała prawa do tego. Faktycznie bowiem list, jako uznany za skutecznie doręczony przez podwójne awizo, powinien zostać już zwrócony do sądu. Odebranie listu przez pozwanego nie wpłynęło na wydłużenie terminu do wniesienia sprzeciwu od nakazu zapłaty – orzekł Sąd Okręgowy w Toruniu.
Aleksandra Partyk
14.10.2019
Wymiar sprawiedliwości
Rzecznik dyscyplinarny może odpowiadać za przewinienia tak jak sędzia, nie ma jednak przepisów, które by wprost określały kto miałby podejmować i prowadzić postępowanie w odniesieniu bezpośrednim do jego funkcji. To samo dotyczy jego zastępców - wskazują prawnicy.
Patrycja Rojek-Socha
14.10.2019
Wymiar sprawiedliwości
Rzecznik dyscyplinarny sędziów sądów powszechnych powoływany przez Krajową Radę Sądownictwa - nie ministra sprawiedliwości, rzecznicy dyscyplinarni w sądach apelacyjnych, likwidacja Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego i wyłączenie ławników z sędziowskich dyscyplinarek - to główne zmiany, które proponuje Społeczna Komisja Kodyfikacyjna.
Patrycja Rojek-Socha
12.10.2019
Wymiar sprawiedliwości

Brexit utrudni ekstradycję Polaków z Wlk. Brytanii

Prawo karne Wymiar sprawiedliwości Prokuratura Policja
Funkcjonująca w polskim porządku prawnym od 2004 roku instytucja Europejskiego Nakazu Aresztowania od 31 października 2019 r. może okazać się znacznie mniej efektywna w ściganiu obywateli RP, którzy popełnili przestępstwa w kraju, a teraz przebywają na terenie Wielkiej Brytanii.
Agnieszka Tofil Marcin Ajs
12.10.2019
Prawo karne Wymiar sprawiedliwości Prokuratura Policja
Prokurator nie możne się tłumaczyć, że nie wiedział, iż ma w referacie niezałatwioną sprawę. Do tego służy informatyczny system informacji prawnej - podkreślił Sąd Najwyższy. - Nierozpatrzenie przez sześć miesięcy zażalenia należy do poważnych deliktów dyscyplinarnych - ocenił sąd.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
11.10.2019
Prawnicy Prokuratura

Sędzia Łączewski zrezygnował z urzędu

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości
Sądu Rejonowego dla Warszawy-Śródmieścia Wojciech Łączewski zrzekł się urzędu sędziego i złożył do prokuratury doniesienie dotyczące ministra sprawiedliwości prokuratora generalnego Zbigniewa Ziobro. Swoją rezygnację określił jako znak sprzeciwu wobec "niszczenia wymiaru sprawiedliwości w imię partyjnego interesu".
Krzysztof Sobczak
11.10.2019
Prawnicy Wymiar sprawiedliwości
W ostatnich latach nastąpiła w Polsce klęska państwa prawa, a "pseudoreforma wymiaru sprawiedliwości nie jest żadną reformą" - twierdzą członkowie Komitetu Obrony Sprawiedliwości. Ich zdaniem przez wiele lat wymiar sprawiedliwości będzie usuwać skutki tych złych zmian.
Krzysztof Sobczak
11.10.2019
Prawnicy Wymiar sprawiedliwości