Uchwała nr 4/2023 odnosi się do wszczętej w SN procedury wewnętrznej, mającej skutkować odwołaniem 15 ławników (w tym łącznie 6 z 9 członków Rady Ławniczej). Wniosek o odwołanie złożyła nie tylko prezes Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych Joanna Lemańska, ale także prezes Izby Odpowiedzialności Zawodowej sędzia Wiesław Kozielewicz. Dziesięcioro z piętnaściorga ławników złożyło wczoraj wyjaśnienia osobiście, pozostali wysłali swoje stanowisko na piśmie – informuje Andrzej Kompa, przewodniczący Rady Ławniczej SN
 

Szkodliwe zmiany regulaminu


Uchwała nr 5/2023 komentuje próbę wprowadzenia zmian w Regulaminie SN z inicjatywy prezydenta RP - Rada:

  1. wyraziła głębokie zaniepokojenie pospiesznym tempem procedowania zmian i samym charakterem przedłożenia;
  2. uznała propozycje Prezydenta RP za szkodliwe i utrudniające przywrócenie standardów demokratycznego państwa prawnego w Sądzie Najwyższym, a także za rzutujące szkodliwie na warunki wykonywania misji przez ławników SN; 
  3. wezwała Prezydenta RP do wycofania projektu w całości; 
  4. wskazała, że jeśliby skutkiem zmiany regulaminu było podważenie lub usunięcie z obrotu prawnego uchwał Sądu Najwyższego, w tym zwłaszcza Uchwały trzech połączonych Izb ze stycznia 2020 r. lub jakakolwiek konwalidacja statusu neo-sędziów, nie przyjmie do wiadomości ani tego rodzaju uchwały, ani jej rzekomych konsekwencji prawnych.

Czytaj też Prezydent chce dać przewagę neo-sędziom w Sądzie Najwyższym

Wcześniej, 12 października, Rada Ławnicza podjęła dwie uchwały, w których zaleca ławnikom Sądu Najwyższego powstrzymanie się od udziału w orzekaniu obu Izb Sądu Najwyższego – Izby Odpowiedzialności Zawodowej i Izby Kontroli Nadzwyczajnej, w tym zwłaszcza z udziałem sędziów powołanych niezgodnie z Konstytucją RP, co najmniej w ciągu dwóch miesięcy od dnia przyjęcia uchwały.