O pieniądze, przeznaczone w unijnym Programie Operacyjnym Innowacyjna Gospodarka na wspieranie e-gospodarki mogą się ubiegać mikrofirmy i małe przedsiębiorstwa. Wartość wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem nie może być niższa niż 20 tys. zł i nie może przekroczyć 700 tys. zł.

Wnioski, tak jak przy poprzednim naborze, przedsiębiorcy mogą składać korzystając ze strony internetowej PARP.

Budżet działania 8.1 unijnego programu Innowacyjna Gospodarka, z którego współfinansowane są e-usługi to ok. 385 mln euro (ok. 1,5 mld zł). (PAP)