Analitycy prognozowali, że PKB w I kw. kdk wzrósł o 0,4 proc.

Rdr PKB w strefie euro wzrósł w I kw. o 0,9 proc., podczas gdy w IV kw. 2013 r. wzrósł o 0,5 proc. Tu szacowano, że PKB wzrósł o 1,1 proc. (PAP)

aj/ jtt/ amac/