Podatek wszedł w życie w połowie kwietnia 2012 r. Po sierpniu dochody z tego tytułu wyniosły 630,819 mln zł.

W ustawie budżetowej na 2012 rok zapisano dochód z podatku od wydobycia niektórych kopalin na poziomie 1,8 mld zł, jednak resort finansów z powodu opóźnienia wejścia w życie podatku spodziewa się, że wpływy z tego tytułu będą o około 20 proc. niższe.

bg/ jtt/