Konstrukcja tej daniny musi być bardzo przemyślana. Grupa dla niej jest co prawda jasno określona -...
Krzysztof Sobczak
24.04.2018
71 proc. wynagrodzenia brutto tyle zostaje przeciętnie zarabiającemu singlowi w Polsce po odjęciu...
Krzysztof Koślicki
24.04.2018
Gmina musi być zcentralizowana, aby móc uzyskać zwrot VAT. Fiskus ma obowiązek ją to tego wezwać. W...
Anna Olbrych
24.04.2018
Rower może stanowić koszt uzyskania przychodów. Jego zakup daje również prawo do pełnego odliczenia...
Krzysztof Koślicki
23.04.2018
PIT VAT
88,5 mld zł dochodów i 85,3 mld zł wydatków taki jest szacunkowy bilans wykonania budżetu państwa w...
Krzysztof Koślicki
23.04.2018
Zakres ochrony wynikający z uzyskanej przez podatnika interpretacji indywidualnej nie ogranicza się...
Krzysztof Koślicki
23.04.2018
Certyfikat rezydencji jest zaświadczeniem o miejscu siedziby podatnika dla celów podatkowych....
Krzysztof Koślicki
23.04.2018
CIT PIT
Sama choroba psychiczna nie zwalnia członka zarządu z odpowiedzialności za długi podatkowe spółki -...
Anna Olbrych
23.04.2018
Chodzi o pół procenta najwięcej zarabiających - powiedział w niedzielę premier Mateusz Morawiecki...
Krzysztof Sobczak
22.04.2018
Wprowadzenie daniny solidarnościowej, aby najlepiej zarabiający mogli złożyć się na...
Krzysztof Koślicki
20.04.2018
Wkrótce zostaną przedstawione projekty nowych, bardziej korzystnych zasad opodatkowania. Na razie...
Krzysztof Koślicki
20.04.2018
W 2017 roku ze środków Ministerstwa Finansów wypłacono nagrody w łącznej wysokości 40 936 386 zł....
Krzysztof Koślicki
20.04.2018
Jeśli dziecko zarobi ponad wyznaczony próg, to bez znaczenia pozostaje okoliczność miejsca...
Anna Olbrych
20.04.2018
Przesłanką warunkującą możliwość skorzystania z ochrony pauliańskiej obok świadomości dłużnika, iż...
20.04.2018
Ordynacja
Rozliczenie paliwa do samochodów z wykorzystaniem kart paliwowych od dawna stanowi bodaj...
Prawo.pl
19.04.2018
VAT
Do końca sezonu podatkowego zostały niecałe dwa tygodnie. Termin mija 30 kwietnia. Już ponad połowa...
Krzysztof Koślicki
19.04.2018
Zakup strojów sportowych można traktować jako wydatki na integrację pracowników. Zaproszenie na...
Krzysztof Klimek
19.04.2018
Poza transportem drogowym wkrótce monitorowany będzie także przewóz towarów koleją. Projekt ustawy...
Krzysztof Koślicki
19.04.2018
Wydatek może zostać rozpoznany, jako poniesiony na cele mieszkaniowe również wówczas, gdy w dacie...
Marek Sondej
19.04.2018
Pracownik zatrudniony na podstawie umowy o pracę, który wykonuje w jej ramach także utwory...
Marek Sondej
19.04.2018
Sprzedaż udziału w nieruchomości rolnej nie podlega zwolnieniu. Zwolnienie z opodatkowania jest...
Anna Olbrych
18.04.2018
Do końca kwietnia Ministerstwo Finansów opublikuje dane podatkowe firm, których przychody...
Krzysztof Koślicki
18.04.2018
Możliwość dochodzenia należności podatkowych od innej osoby niż podatnik w ramach przewidzianej w...
Krzysztof Koślicki
18.04.2018
Podatnik, który na wezwanie organu podatkowego przedłożył żądany dokument, ale w formie...
Marek Sondej
17.04.2018
Zwolnienie przez bank środków zgromadzonych na otwartym mieszkaniowym rachunku powierniczym i...
Anna Olbrych
17.04.2018
Kaucja nie podlega opodatkowaniu VAT, tylko wtedy gdy jest zwrotna. W przeciwnym razie zostanie...
Anna Olbrych
17.04.2018
Wykładnia przepisu wprowadzającego zwolnienie usług świadczonych przez niezależne grupy osób od...
Iwona Kaczorowska
17.04.2018
Zmiany w VAT, podatku od nieruchomości, rachunkowości i opodatkowaniu dochodu tego możemy się...
Krzysztof Koślicki
17.04.2018
Od początku 2018 roku limit wartości środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych...
Paweł Małecki
17.04.2018
CIT PIT
Koszty sporządzenia odpisów lub kopii, o których mowa w art. 267 1 pkt 3 Ordynacji podatkowej...
Marek Sondej
17.04.2018