Chodzi o projekt rozporządzenia ministra rozwoju, pracy i technologii w sprawie wymagań technicznych i warunków dla kas rejestrujących i projekt rozporządzenia ministra rozwoju, pracy i technologii w sprawie kryteriów, warunków technicznych i wymagań, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące z elektronicznym zapisem kopii.

Celem  zmian  jest  m.in.  umożliwienie  przesyłania  paragonów  fiskalnych  w  postaci elektronicznej (tzw. e-paragonów) do nabywcy, za jego zgodą i w uzgodniony z nim sposób, przy  użyciu  kas  rejestrujących  najnowszego  typu  (tzw.  kas  online).

Najprawdopodobniej już od  1 maja sprzedawcy nie będą musieli wystawiać paragonów fiskalnych  w wersji papierowej. Kasy będą mogły wystawiać paragony fiskalne w postaci papierowej i w postaci elektronicznej albo tylko w postaci elektronicznej. Jeżeli rozpoczęta sprzedaż nie zostanie dokonana, kasa wystawi paragon fiskalny anulowany lub fakturę anulowaną w postaci papierowej i w postaci elektronicznej albo tylko w postaci elektronicznej, przerwane linią z oznaczeniem „TRANSAKCJA ANULOWANA”.

 

Zmiana przepisów jest konieczna

Resort rozwoju tłumaczy, że na podstawie obowiązujących obecnie przepisów, kasy fiskalne posiadają tylko możliwość wydruku paragonów fiskalnych a podatnik jest obowiązany wydać nabywcy ich papierową postać. Docelowo wydawanie paragonu fiskalnego w postaci papierowej powinno jednak być uzależnione od wyboru nabywcy lub podatnika (sprzedawcy). Kasy fiskalne, zgodnie z rozporządzeniem z 2018 r., nie mają możliwości wyboru opcji nie drukowania paragonów fiskalnych. Dla pełnego funkcjonowania systemu e-paragonów konieczne jest więc wprowadzenie odpowiednich, nowych przepisów wykonawczych, odpowiadających zmianom wprowadzonym w ustawie, które obejmowałyby istotne zmiany dotyczące e-paragonu. Projektowane rozporządzenie ma zatem na celu wykonanie upoważnienia ustawowego z uwzględnieniem obowiązującego stanu prawnego.

Zobacz więcej:
Koronawirus umożliwi wydawanie e-paragonów >>

Kasy fiskalne w smartfonie, ale paragon ciągle papierowy >>

E-paragony i wirtualne kasy fiskalne coraz bliżej >>