Kasy w postaci oprogramowania będą mogły być używane zarówno przez podatników VAT czynnych, jak i zwolnionych. Będą musiały też posiadać certyfikat kasy wystawiony przez producenta. Będzie on ważny siedem lat od wystawienia. Certyfikaty producentów będą rejestrowane przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej w zbiorze zaufanych certyfikatów Ministerstwa Finansów.

 

 

 

Będą dwa rodzaje kas

Projekt rozporządzenia przewiduje wprowadzenie dwóch rodzajów kas fiskalnych. Pierwszą grupę mają stanowić kasy ogólne. Będą one przeznaczone do prowadzenia ewidencji w sposób niewymagający stosowania specjalnych funkcji. Drugą grupą będą kasy o zastosowaniu specjalnym. Chodzi tu o kasy, które – jak czytamy w projekcie rozporządzenia – będą uwzględniały ich szczególne zastosowanie. Będą musiały odpowiadać szczególnym wymaganiom technicznym określonym w załączniku nr 1 do rozporządzenia. Chodzi tu m.in. o kasy:

  • przeznaczone do prowadzenia ewidencji przy świadczeniu usług przewozu osób samochodem osobowym, w tym taksówką,
  • do prowadzenia ewidencji przy sprzedaży leków, z funkcją rozliczania recept refundowanych,
  • do prowadzenia ewidencji przy świadczeniu usług w zakresie transportu pasażerskiego,
  • rozliczające więcej niż jedną transakcję równocześnie.

 


Połączenie z drukarką i wystawianie paragonów konieczne

W dalszym ciągu konieczne będzie wystawianie paragonów w formie papierowej. Z tego względu, podatnik będzie musiał zapewniać połączenie kasy z drukarką. Paragraf 11 projektowanego rozporządzenia przewiduje, że podatnicy, prowadząc ewidencję, będą wystawiać i wydać nabywcy, bez jego żądania, paragon fiskalny podczas dokonywania sprzedaży, nie później niż z chwilą przyjęcia należności, bez względu na formę płatności. Od tej zasady będzie jeden wyjątek. Zgodnie z projektowanym par. 16, w przypadku prowadzenia ewidencji przy użyciu kas umieszczanych w urządzeniach do automatycznej sprzedaży towarów i usług, które w systemie bezobsługowym przyjmują należność i wydają towar lub świadczą usługę, podatnik będzie mógł nie wystawiać paragonu fiskalnego, jeżeli zapewni nabywcy możliwość zapoznania się z danymi o sprzedaży poprzez ich odpowiednie wyświetlenie na urządzeniu do automatycznej sprzedaży towarów i usług w sposób określony w wymaganiach technicznych dla kas, stanowiących załącznik nr 1 do rozporządzenia.

Czytaj w LEX: Czy w związku z obowiązkiem stosowania kas online ma znaczenie jaki typ działalności został wskazany przez podatnika we wpisie do CEIDG? >

- Interesujące jest to, że pozostawiono obowiązek dokonywania wydruku i wydawania paragonów. Biorąc pod uwagę dynamicznie postępujący proces digitalizacji, wydaje się nieuniknione zastąpienie papierowych paragonów dokumentami w formie cyfrowej – ocenia Piotr Chojnacki, doradca podatkowy w kancelarii TA&TPT. Jego zdaniem, niewprowadzenie takiego rozwiązania na etapie obecnego projektu jest spowodowane brakiem wystarczająco dobrej alternatywnej koncepcji w stosunku do papierowych paragonów.

Zobacz również:
Podróżny może odzyskać VAT zapłacony w Polsce >>

Fiskus sprawdza, czy firmy rejestrujące się jako podatnicy VAT UE istnieją >>

Rozporządzenie to skutek przepisów o kasach online

Arkadiusz Łagowski, doradca podatkowy, partner w kancelarii Martini i Wspólnicy, tłumaczy z kolei, że wprowadzenie możliwości stosowania nowego rodzaju kas rejestrujących w postaci aplikacji wprowadziły przepisy o kasach online. - Podatnicy liczyli, że będzie taniej i prościej ponieważ sprzedaż będzie można ewidencjonować na połączonym z internetem smartfonie, czy tablecie. Rejestrację ułatwiłoby stosowanie specjalnej aplikacji udostępnianej przez Ministerstwo Finansów. Dzięki temu można by uniknąć konieczności drukowania paragonów a zamiast tego otrzymywać potwierdzenie transakcji na telefon – zauważa Łagowski. Podkreśla jednak, że analiza przepisów projektowanego rozporządzenia wskazuje na to, że te oczekiwania były jednak zbyt duże. MF nie udostępni aplikacji na telefon, będą one opracowywane przez producentów według wytycznych zawartych w rozporządzeniu.

Czytaj w LEX: Czy wiesz jakie czynności i od kiedy należy ewidencjonować na kasie fiskalnej on-line? >