Chodzi o projekt nowelizacji rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w sprawie sposobu przesyłania deklaracji i podań oraz rodzajów podpisu elektronicznego, którymi powinny być opatrzone. Jak wyjaśnia ministerstwo, celem nowych przepisów jest m.in. rozszerzenie katalogu dokumentów, które można m.in. podpisać elektronicznie.

Czytaj: E-urząd skarbowy - według MF to wyższy poziom skarbowości>>
 

Według projektu nastąpi włączenie informacji o zmianach we wniosku o zastosowanie karty podatkowej lub likwidacji prowadzonej działalności (PIT-16Z/PIT-16ZS) do grupy dokumentów, które mogą być przesyłane również przez Centralną Ewidencję i Informację o Działalności Gospodarczej (CEIDG). Takie dokumenty będą mogły być też opatrywane podpisem elektronicznym albo osobistym, jeśli są przesyłane przez CEIDG.

Zgodnie z projektem podpisem elektronicznym będzie można też opatrzyć zeznania o wysokości uzyskanego przychodu, wysokości dokonanych odliczeń i należnego ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych za rok (PIT-28) oraz zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym (PIT-36), jeśli są one przesyłane przez portal podatkowy.

Zmienione rozporządzenie ma też włączyć deklaracje o wysokości dochodu z niezrealizowanych zysków (PIT-NZ) oraz deklaracje o wysokości dochodu z niezrealizowanych zysków osiągniętego przez przedsiębiorstwo w spadku (PIT-NZS) do grupy dokumentów, które mogą być opatrywane podpisem elektronicznym, tj. innym podpisem elektronicznym zapewniającym autentyczność deklaracji i podań.